Anda di halaman 1dari 18

KUMPULAN: POISEDON

TOKOH PEMIMPIN BERKEPIMPINAN

BIOGRAFI TOKOH
O Nama sebenar beliau ialah Muhammad

Darwis atau lebih dikenali sebagai Kiyai Haji Ahmad Dahalan. O beliau dilahirkan pada tanggal 1 ogos 1868 di Yogjakarta. O meninggal dunia pada 23 februari 1923 di yogjakarta ketika berumur 54 tahun O jenazah beliau dimakamkan di Karangkaren, yogjakarta.

Salasilah keturunan
O beliau merupakan anak ke-7 kepada

Kiyai Haji Abu Bakar. O bapanya merupakan seorang ulamak dan juga khatib di Masjid Besar Kesultanan Yogjakarta. O keturunan ke-12 daripada Maulana Malik Ibrahim iaitu salah seorang walisongo yang terkenal.

Sejarah pendidikan tokoh


O ketika berusia 15 tahun, beliau telah ke

mekah dan mula berhubung dengan tokoh pemikiran islam yang lain. (Muhammad Abduh & Ibnu Taimiyah) O tahun 1903, beliau sekali lagi ke mekah dan menetap disana selama 2 tahun. O ketika di mekah, beliau sempat berguru dengan Syed Ahmad Khatibi. O tahun 1912, beliau pulang ke Kaiman dan mengasaskan Muhammadiyah.

PEMIKIRAN KH AHMAD DAHLAN


O pentingnya

organisasi bagi pelaksanaan dakwah amar maruf nahi mungkar. O tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spiritual serta dunia dan akhirat. O berusaha mengembalikan ajaran Islam pada sumbernya yaitu al-Quran dan Hadis.

PEMIKIRAN KH AHMAD DAHLAN


O para guru memegang peranan yang penting

di sekolah dalam usaha menghasilkan anakanak didik seperti yang dicita-citakan muhammadiyah. O tujuan pendidikan iaitu membentuk manusia yang muslim yang cakap, berakhlak mulia, percaya pada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat bukan bertujuan membentuk intelektual sahaja, tetapi juga muslim, bermoral dan berketerampilan.

PEMIKIRAN KH AHMAD DAHLAN


O setiap perbuatan merupakan tanggungjawab

kita kepada Allah SWT. O ikatan persaudaraan berdasarkan kebenaran sejati. O setiap pemimpin menambah terus ilmu sehingga bijak dalam membuat keputusan, ilmu mesti diamalkan, perubahan perlu dilakukan untuk menuju keadaan lebih baik, dan teladan dalam berkorban.

PEMIKIRAN KH AHMAD DAHLAN


O pentingnya

organisasi bagi pelaksanaan dakwah amar maruf nahi mungkar. O tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spiritual serta dunia dan akhirat. O berusaha mengembalikan ajaran Islam pada sumbernya yaitu al-Quran dan Hadis.

PEMIKIRAN KH AHMAD DAHLAN


O para guru memegang peranan yang penting

di sekolah dalam usaha menghasilkan anakanak didik seperti yang dicita-citakan muhammadiyah. O tujuan pendidikan iaitu membentuk manusia yang muslim yang cakap, berakhlak mulia, percaya pada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat bukan bertujuan membentuk intelektual sahaja, tetapi juga muslim, bermoral dan berketerampilan.

PEMIKIRAN KH AHMAD DAHLAN


O setiap perbuatan merupakan tanggungjawab

kita kepada Allah SWT. O ikatan persaudaraan berdasarkan kebenaran sejati. O setiap pemimpin menambah terus ilmu sehingga bijak dalam membuat keputusan, ilmu mesti diamalkan, perubahan perlu dilakukan untuk menuju keadaan lebih baik, dan teladan dalam berkorban.

Transformasi Muhammadiyyah Kh Dahlan

Meluruskan Arah Kiblat Masjid Agung Yogyakarta pada tahun 1897 M


O Pada saat itu,arah kiblat masjid Agung dan

masjid-masjid lainnya, letaknya ke barat , tidak tepat menuju arah kiblat yang 24 darjat arah Barat Laut. O Dengan ilmu falak yang dimilikinya yang dipelajari melalui K.H. Dahlan (Semarang), Kyai Termas (Jawa Timur), Kyai Shaleh Darat (Semarang), Syekh Muhammad Jamil Jambek, dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Ahmad Dahlan menghitung kepersisan arah kiblat pada setiap masjid yang melencong.

Mengajarkan kitab suci Al Qur'an dengan terjemahan dan tafsir Kepada masyarakat
Beliau mengajarkan Al-Quran agar masyarakat tidak hanya pandai membaca ataupun melagukan Qur'an semata, melainkan dapat memahami makna yang ada di dalamnya. Menurut pengamatannya, keadaan masyarakat sebelumnya hanya mempelajari Islam dari kulitnya tanpa mendalami dan memahami isinya.

Mereformasi sistem pendidikan pesantren @ pondok


Pesantren hanya mengutamakan hafalan dan tidak mengetahui pengetahuan umum. Transformasi : mendirikan sekolah-sekolah agama dengan memberikan pelajaran pengetahuan umum serta bahasa Belanda. Semasa hidupnya, beliau telah banyak mendirikan sekolah, masjid, rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu. Beliau juga mengajarkan larangan ziarah kubur, penyembahan dan perlakuan yang berlebihan terhadap harta pusaka seperti keris, kereta kuda, dan tombak. Memurnikan agama Islam dari percampuran ajaran agama Hindu

Beri Nilai