KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURSUS KHAS GURU PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2009

DAKWAH DI SEKOLAH
DISEDIAKAN OLEH: BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENGURUSAN DAKWAH DI SEKOLAH
• • • • • Pendahuluan Definisi 1. Pengurusan 2. Dakwah (Rumusan Daripada Definisi Berfokus Kepada Kepentingan Pengurusan Memperkasakan Dakwah) Latarbelakang Dakwah Di Sekolah (Kenapa Perlu Pengurusan Dakwah Di Sekolah) Langkah-langkah Pengurusan Dakwah Sekolah Perancangan Strategik Pelan Strategik Pelan Tindakan Pelan Operasi Carta Gantt Pemantauan (Instrumen Pemantauan) Penilaian Berdasarkan Instrumen Tindakan Susulan Hasil Pemantauan Pelaporan Penutup

• • • • •

1. PENDAHULUAN

Maksudnya :

“Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi umat manusia, kerana kamu menyeru berbuat segala perkara yang baik, dan melarang daripada segala perkara yang salah ( buruk dan keji ), serta kamu pula beriman kepada Allah”. (Ali Imran : 110)

2. DEFINISI 2.1 DEFINISI PENGURUSAN

Saidina Umar Al-Khattab: pengurusan ialah melayani kehendak awam atau rakyat seperti dalam kenytaannya: “Saya telah melantik gabenor bagimu, juga para pegawai bukan untuk memikul tubuh atau mengambil hartamu tapi untuk mendidik dan melayanimu” Ahmad Atory Hussin : Satu set yang direka bentuk untuk meninggikan dan mengarahkan tugas yang sengaja ditentukan Pengurusan menurut Brech (1957) sebagai satu proses sosial menentukan tanggungjawab untuk kecakapan atau keberkesanan perancangan dan perjalanan pergerakan-pergerakan perusahan. Menurut Harold Kontz: “Managing is the art of getting things done through and with people formallay organized groups”

Lima elemen penting pengurusan:
3. Organisasi sebagai satu entiti sosial atau struktur pentadbiran dan fungsional yang dikoordinasikan secara sedar 5. Organisasi mempunyai sempadan yang dikenalpasti. 7. Organisasi wujud bagi mencapai objektif matlamat yang telah ditetapkan. 9. Aktiviti organisasi yang dijalankan oleh seseorang individu atau kumpulan secara teratur dan berterusan. 11.Pengurusan organisasi adalah gandingan untuk mewujudkan hala tuju dan wawasan untuk melaksana satu kerja yang baik dan bersistematik untuk menjamin kejayaan sesuatu organisasi.

2.2 DEFINISI DAKWAH; Dakwah adalah seruan, ajakan, panggilan dan nasihat.
i) Menurut Muhamad Al-Ghazali: “Program yang lengkap, merangkumi semua peringkatnya, yang mengandungi semua ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh manusia bagi menjelaskan tujuan dan matlamat hidup bagi menyingkap petunjuk jalan kepada mereka” ii) Menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi: “Usaha untuk membawa orang lain kepada Islam, supaya mengikut petunjuk agama ini, melaksanakan segala ketetapannya di muka bumi ini, mengkhususkan segala bentuk penghambaan diri, permohonan dan taat kepada Allah SWT sahaja, melepaskan diri dari segala kongkongan yang bukan daripada Allah SWT” RUMUSAN DEFINISI Gpi Sebagai Da`ie Adalah Golongan Terkehadapan Dalam Mengurus Aktiviti Dakwah Islam Di Sekolah Menyeru Kepada Islam Yang Sebenar Dengan Mengamal Dan Menghayatinya Dalam Aspek Kehidupan.

3. LATARBELAKANG DAKWAH SEKOLAH • • • AKIVITI KO KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM TAKWIM TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM GURU-GURU PENDIDIKAN YANG MELAKSANAKAN AKTIVITI:6. HARI KEBESARAN ISLAM 7. MAAL HIJRAH 8. MAULIDUR RASUL 9. ISRAK MIKRAJ 10. IHYA’ RAMADHAN 11. MTQSS 12. FESTIVAL NASYID 13. SOLAT BERJEMAAH 14. KOMPANG SELAWAT 15. BERAZANJI MARHABAN

….kenapa masih berlaku isu-isu disiplin, sosial, akidah, akhlak yang semakin menjadi-jadi.. OLEH ITU SATU TINDAKAN SECARA KOMPREHENSIF DAN KOLEKTIF PERLU DILAKSANAKAN. PENGURUSAN DAKWAH BERKESAN DI SEKOLAH PERLU DILAKSANAKAN.

LANGKAH-LANGKAH PENGURUSAN DAKWAH SEKOLAH PERANCANGAN STRATEGIK (RUJUK TAJUK SEBELUM) 4. 5. 6. 7. 8. 9. Visi Misi SWOT analisis Pembentukan matlamat Nilai-nilai utama Pelan strategik, tindakan dan operasi

PELAN STRATEGIK
PANITIA ISU STRATEGIK : : PENDIDIKAN ISLAM Barisan Kepemimpinan Dakwah sekolah belum mencapai tahap KepemimpinanTransformasional Mempunyai barisan Pemimpin Pengurusan Dakwah yang berintegriti

MATLAMAT STRATEGIK 1 :

SASARAN BIL OBJEKTIF KPI T O V 0 2009 2 2010 2011 4 6 (Inisiatif) Strategik 1.Latihan Kepimpinan

1

Meningkatkan kecekapan barisan kepemimpinan Dakwah sekolah transfomasional menjelang 2011

Bilangan kursus

PELAN TINDAKAN
OBJEKTIF 1 : STRATEGI 1 : Meningkatkan kecekapan barisan kepimpinan Dakwah ke tahap tranformasional menjelang 2011 Latihan Kepimpinan

Bil 1

Aktiviti
Kursus Kepemimpinan Dakwah Transformasional

Pegawai
Bertanggung jawab

Kos/ Sumber 1000.00

Tempoh Masa Tarikh
Jangka

Tarikh Laksana

KPI Bilangan Peserta

Out Come Pemimpin sekolah yang kompeten

Catatan

KP Pend. Islam

Mei 2009

PELAN OPERASI
PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF : Kursus Kepemimpinan Dakwah Tranformasional : Barisan Kepimpinan Dakwah sekolah telah Didedahkan Dengan Kepimpinan Instruksional : Memantapkan Kemahiran Kepimpinan Dakwah Dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam
TARIKH DAN TEMPOH
PERLAKSANAAN KOS PERLAKSANAAN PENILAIAN PROGRAM TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9

HURAIAN AKTIVITI Analisis keberkesanan dan kecekapan barisan kepimpinan Dakwah di sekolah Menyediakan kertas kerja Kursus kepimpinan Dakwah Transformasional Mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi Mesyuarat pra pelaksanaan Menyediakan pakej/tempahan kursus Menyediakan bahan kursus Menyediakan surat panggilan Pelaksanaan kursus Pelaporan dan penilaian kursus Check list

November 2008 November 2008 Disember 2008 Disember 2008 April 2009 April 2009 Mei 2009 Mei 2009 Jun 2009 2009 1,000

I Kertas Kerja

Pakej

Pelaporan

10

Pelaporan

CARTA GANTT

1. PEMANTAUAN (INSTRUMEN PEMANTAUAN) .(DILAMPIRKAN) 4.1 PEMANTAUAN MESTI DILAKSANAKAN UNTUK MEMASTIKAN PROGRAM DILAKSANAKAN. 5. PENILAIAN BERDASARKAN INSTRUMEN .(DILAMPIRKAN) 5.1 MEMASTIKAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PROGRAM 5.2 MENCAPAI OBJEKTIF 6. TINDAKAN SUSULAN HASIL PEMANTAUAN 6.1 MENINGKATKAN KUALITI 6.2 MENAMBAHBAIK PROGRAM. 7. PELAPORAN (FORMAT DILAMPIRKAN) 7.1 MELIHAT SEJAUH MANA KESAN PROGRAM KEPADA GPI. 8. PENUTUP Kerja dakwah merupakan kerangka yang mesti dilaksanakan secara terancang agar keberhasilan dakwah yang boleh membawa kesejahteraan dunia dan akhirat. Usaha murni dakwah perlu mendapat sokongan dan dokongan secara kolektif bagi memantapkan kefahaman ,amalan dan penghayatan Islam sebenar di kalangan warga sekolah.

LINK KE INSTRUMEN PEMANTAUAN

SEKIAN Terima Kasih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful