Anda di halaman 1dari 3

RPH

Rancangan Pengajaran Harian


MATAPELAJARAN KELAS TEMA /TOPIK / MODUL MASA STANDARD KANDUNGAN Teknologi Maklumat & Komunikasi Tahun 4 Cemerlang Dunia Komputer 60 minit 4.0 Memahami ukuran data

STANDARD PEMBELAJARAN 4.3 Menukarkan ukuran data Kilobait (KB) ke Bait 4.4 Menukar ukuran data Megabait (MB) ke Kilobait (KB) 4.5 Menukar ukuran data Gigabait (GB) ke Megabait (MB)

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1) Menunjukkan cara pengiraan bagi menukarkan ukuran data Kilobait (KB) ke Bait 2) Menunjukkan cara pengiraan bagi menukarkan ukuran data Megabait (MB) ke Kilobait (KB) 3) Menunjukkan cara pengiraan bagi menukarkan ukuran data Gigabait (GB) ke Megabait (MB)

Sambungan..
AKTIVITI PENGAJARAN dan PEMBELAJARAN 1) Murid dan guru bersoal jawab tentang formula penukaran unit bagi unit piawai ukuran jisim, panjang dan isipadu. 2) Murid diperkenalkan kepada formula penukaran data dan ditunjukkan beberapa contoh cara pengiraan (Slaid Power Point). 3) Murid membuat latihan uji kefahaman bersama-sama guru (latihan dalam Slaid Power Point). 4) Murid menunjukkan kefahaman dengan melengkapkan tempat kosong dengan nilai yang betul. (Lembaran kerja 1) 5) Murid menukarkan data denga menunjukkan pengiraan. (lembaran kerja 2) KEUSAHAWANAN, TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Power Point, Lembaran kerja

EMK Bahan Bantu Belajar

Refleksi