Anda di halaman 1dari 6

MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN : 4

NEGERI: NEGERI SEMBILAN

KUMPULAN: 2A

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 1 MINGGU 2 WAKTU (60 Minit) 4 STANDARD KANDUNGAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Kelas

4 Cerdas Mengenal Kraf Tradisonal ( Ukiran )


4.1 PERSEPSI ESTETIK
4.1.1 Unsur Seni 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 4.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.2.1 4.1.2.2

Bidang :

Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia (Pewangi Kereta )
4.2 APLIKASI SENI
4.2.1 Jenis-jenis Media 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.2 Proses dan Teknik 4.2.2.1

4.3 EKSPRESI KREATIF


4.3.1 4.3.2 4.3.3

4.4 APRESIASII SENI


4.4.1 4.4.2 4.4.3

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa Seni Visualn yang ada pada ukiran. 2. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa Seni Visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran. 3. Membuat apresiasi seni terhadap karya berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari.

AKTIVITI PdP

1. 2. 3. 4. 5.

Murid melihat contoh ukiran yang dipamerkan guru (EK 1 : 1.4) Murid melihat cara penghasilan ukiran timbul yang dilakukan oleh guru (EK 2 : 2.3) Murid membuat lakaran pada sabun dengan bimbingan guru (EK 3 : 3.2) Murid menghasilkan ukiran timbul pada sabun mengikut lakaran yang telah dibuat (EK 4 : 4.3) Murid mempamer dan menceritakan tentang karya yang telah dihasilkan (EK 5.5)

EMK
BAHAN BANTU BELAJAR

1. Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3,EK4 dan EK5) dan Nilai murni

1. Contoh ukiran sabun, pensel, pembaris, pencungkil gigi, sabun buku.

PENILAIAN PdP

1. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti ukiran berdasarkan empat Standard Kandungan.
Pada Akhir pengajaran 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai Objekitif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembentangan pada masa akan datang

I REFLEKSI

LANGKAH-LANGKAH PENGHASILAN KARYA

Contoh Karya

Alat Dan Bahan

Proses Melakar

Proses mengukir

Proses mengukir

Hasil Karya

PENGHASILAN KARYA :