Disediakan oleh : FATCHUROZI BIN TUKIMON PENOLONG KANAN PENTADBIRAN SMA PARIT SULONG

. Kurikulum   bagi semua sekolah SMA terbahagi kepada dua: Kurikulum Kebangsaan Kurikulum Dini Azhari ( Arab )  Tahun 2014 masih mengguna pakai kurikulum sedia ada Kebangsaan dan Dini Azhari sedia ada.  Pada tahun 2015 – KPM telah merangka kurikulum baru yang menggabungkan keduadua aliran dibawah satu kurikulum yang dinamakan KURIKULUM BERSEPADU DINI.

band 6.  Pelajar diuji berdasarkan Eviden (instrumen atau solan) yang telah dikelaskan mengikut Band dan Diskriptor tertentu. terdapat band 1.Subjek terdiri daripada subjek-subjek menengah rendah.  Sekolah berhasrat meneruskan sistem peperiksaan disamping perlaksanaan PBS bagi memastikan pelajar benar-benar memberikan tumpuan kepada pembelajaran – back up masalah SPPBS.  Mengguna pakai sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) – berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 -2025.  .  Band tertinggi bagi setiap Mata Pelajaran adalah Band 6.

 Mata Pelajaran yang terlibat dengan PBS             Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Arab Matematik Sains Sejarah Geografi Pend. Agama Islam Kemahiran Hidup Bersepadu (PK) Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Ujian Kecergasan (SEGAK) .

Agama Islam Kemahiran Hidup Bersepadu (PK)  Seperti Mata Pelajaran yang terlibat dalam Peperiksaan PMR . Mata Pelajaran yang terlibat dalam peperiksaan pula adalah seperti berikut:          Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Arab Matematik Sains Sejarah Geografi Pend.

 Selain itu.  Antara subjek yang terilinat adalah :   Bahasa Inggeris Bahasa Arab  Bertujuan untuk mengenalpasti pencapaian awal murid dalam penguasaan 2 bahasa tersebut. . semua pelajar tingkatan 1 wajib menduduki Peperiksaan Sijil Intensif Bahasa (SIB) yang biasanya diadakan pada bulan Mei.

 Mengikut silibus yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Negeri Johor – Bah. Kurikulum Dini Azhari merupakan aliran wajib bagi semua murid yang bersekolah di SMA Johor. .  Penekanan terhadap bahasa arab dan penguasaan agama dalam bahasa arab.  Pencapaian diukur melalui Peperiksaan. Pendidikan.

. Antara subjek yang terlibat dalam peperiksaan bagi Kurikulum Dini Azhari:           Mutalaah (lisan) Al-quran (lisan) Insyak Nahu Sorof Hadith Tafsir Tauhid Sirah Feqah  Subjek-subjek ini merupakan persediaan awal bagi menghadapi Peperiksaan Besar di tingkatan 2 iaitu Sijil Menengah Rendah Agama ( SMRA ) yang wajib diambil oleh semua murid tingkatan 2 di sekolah SMA Johor.

 Diukur melalui Peperiksaan dan Kerja Kursus. Inggeris dan Arab Matematik dan Sains Sejarah Pendidikan Al-quran dan As-sunnah dan Pendidikan Syariah Islamiah Perdagangan .  Subjek yang terlibat :      Bahasa Melayu. Kurikulum Kebangsaan bangi pelajar Tingkatan 4 masih sama dengan tahun-tahun sebelum – Aliran Perdagangan.

murid tersebut diminta untuk menduduki SMRA ulangan untuk melayakkan murid menduduki SMA.sijil ini setraf dengan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)  .  Hanya pelajar yang layak dan terpilih bakal menyambung pelajaran ke Maahad Johor atau Maahad Pontian untuk mengambil Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM).Semua murid yang berada di tingkatan 4 SMA johor wajib menduduki peperiksaan Sijil Menengah Agama (SMA)  Jika murid didapati gagal dalam peperiksaan SMRA.

 Antara subjek-subjek yang terlibat adalah :             Mutalaah Insyak Nahu Sorof Al-quran wa tajwid Feqah Hadith Tafsir Tauhid Adab wa nusus Mantiq Balaghah .

TINGKATAN 1 (SIB) TINGKATAN 2 (SMRA) TINGKATAN 3 (PMR) TINGKATAN 4 (SMA) TINGKATAN 5 (SPM) .

TAMAT TINGKATAN 5 MENGAMBUNG PENGAJIAN KE MAAHAD JOHOR ATAU MAAHAD PONTIAN UNTUK MENGAMBIL STAM MELANJUTKANKAN PENGAJIAN KE IPTA / IPTS / SIJIL KEMAHIRAN MELANJUTKANKAN PENGAJIAN KE IPTA / IPTS DALAM NEGERI DALAM NEGERI LUAR NEGERI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful