Anda di halaman 1dari 9

FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA

SOALAN : TUTORIAL MINGGU 12 GURU ADALAH AGEN PERUBAHAN ATAU GURU SEBAGAI PENGEKAL TRADISI. BERI RESPON KEPADA KENYATAAN DI ATAS BERDASARKAN PENGETAHUAN SEDIA ADA PELAJAR.

LOW WENG SHENG NOR FAHMI

Guru adalah agen perubahan


Agen perubahan yang membimbing murid-murid

agar bersedia menghadapi segala perubahan yang berlaku. Banyak masalah berlaku (rokok, buli), justeru, guru merupakan agen perubahan dalam sistem pendidikan kita ini.

sambung
Agen perubahan dalam strategi mengajar. - Daripada dulu yang berpusatkan guru kepada -

berpusatkan murid. Bukan mendengar pengajaran yang diberikan oleh guru sahaja. Murid boleh bertanya dan berbincang dengan guru serta membuat pembelajaran sendiri di rumah. Dalam ini, tugas sebagai seorang guru ialah untuk membimbing dan memberi peluang kepada murid untuk mengubah diri mereka dari segi strategi pembelajarannya. Ia dapat melatih murid untuk mengadaptasikan dengan kemajuan yang berlaku pada masa sekarang.

sambung
Agen perubahan dalam masalah sosial

- Guru perlu menjadi teladan yang baik

(menunjukkan nilai-nilai murni) - Hal ini amat diperlukan untuk berinteraksi dengan kanak-kanak. (murid suka mendamping kepada guru yang bersifat penyayang.) - Kanak-kanak akan menumpukan perhatian terhadap pengajaran guru, guru menerapkan nilai-nilai murni dalam hati sanubari kanak-kanak, dan seterusnya mengubah sikap murid serta mengurangkan gejala sosial.

sambung
Agen perubahan dalam sistem pendidikan negara.

- Bersifat keterbukaan dan menerima setiap

perubahan. (cth : SN dan MM, BI BM/ KBSR KSSR) - Guru perlu proaktif dalam mengukuti kursus dan taklimat berkenaan, dan seterusnya merealisasikan harapan dan kehendak negara yang menghasilkan murid yang cergas, cerdas.

rumusan
Memainkan peranan sebagai agen perubahan

denganmembawa perubahan-perubahan baru untuk memenuhi aspirasi dan kehendak murid, masyarakat dan negara yang semakin kompleks, meningkat, progresif dan berkembang.

Guru sebagai pengekal tradisi


Permainan tradisional (congkak), guru menyebar

ilmu baru kepada murid, dan pada masa yang sama mengekalkan tradisi yang turun-menurun dalam masyarakat kita. Hal ini boleh dilakukan oleh guru melalui kegiatan koku ataupun berdasarkan buku teks. (kelab congkak / pencarian maklumat mengenai permainan tradisional / lawatan sambil belajar ke tempat pembuatan wat dll)

sambung
Pengekal tradisi dalam nilai-nilai murni.

- Sejak dahulu sehingga sekarang, guru hanya akan

menyebarkan nilai-nilai yang murni. - Seorang guru yang baik akan menerapkan serta menunjukkan sebanyak mana nilai murni yang boleh serta mengelakkan daripada masalah-masalah sosial.

Rumusan keseluruhan
Sebagai seorang guru yang berwibawa, kedua-dua

peranan di atas perlulah kita bertanggungjawab untuk merealisasikannya. Iaitu kita perlu mengubah mengikut peredaran masa supaya sesuai dengan masyarakat kini, dan tidak melupakan tradisi kita serta mengekalkan prinsipnya, yang berubah cuma cara pelaksanaannya.