Anda di halaman 1dari 14

PERTANIAN DALAM KEHIDUPAN

Oleh: Pn. Siti Rosni bt. Mad Hashim SAMTTAJ, Shah Alam

Surah Al-Anam 6: 141

Maksudnya:

Dan Dia lah (Allah) Yang menjadikan (untuk kamu) kebun-kebun Yang menjalar tanamannya dan Yang tidak menjalar; dan pohon-pohon tamar (kurma) dan tanaman-tanaman Yang berlainan (bentuk, rupa dan) rasanya; dan buah zaiton dan delima, Yang bersamaan (warnanya atau daunnya) dan tidak bersamaan (rasanya). makanlah dari buahnya ketika ia berbuah, dan keluarkanlah haknya (zakatnya) pada hari memetik atau menuainya; dan janganlah kamu melampau (pada apa-apa jua Yang kamu makan atau belanjakan); Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang melampau.

Latarbelakang Ayat

Golongan musyrikin suka bercakap tentang nikmat-nikmat pemberian Allah mengikut nafsu mereka dengan sesuka hati. Justeru, Allah SWT menempelak tindakan mereka itu dengan menunjukkan tanda2 kewujudan, kebesaran, kekuasaan dan hikmah2 kejadian makhluknya sebagai hujah menolak sikap gol. Musyrikin itu.

INTISARI AYAT

Allah SWT menjadikan tumbuh-tumbuhan pelbagai jenis supaya manusia mendapat manfaat. Manusia boleh menjadikan hasil pertanian untuk dimakan atau dijual. Walaupun diberi kebebasan untuk menikmati hasil, mereka diwajibkan mengeluarkan zakat apabila cukup syarat2. Dilarang menggunakan hasil pertanian secara membazir.

HIKMAH PERTANIAN DAN FAEDAH TUMBUH-TUMBUHAN


Tumbuhan menjalar dan berpara Pohon anggur Tidak Berakar Tunjang (perlu sokongan)Mentimun Berakar Tunjang Durian, Rambutan, Manggis Sama rupa berlainan rasa Cempedak dan Nangka

HIKMAH PERTANIAN
Ketuhanan
Menjadi bukti kewujudan,kebesaran dan kekuasaan Allah SWT Memberi Bantuan kepada yang memerlukan Sedekah, Zakat Mengindahkan alam sekitar Menjadi sumber makanan utk manusia dan makhluk lain Menambahkan sumber pendapatan diri, keluarga, negara Membina kehidupan selesa dan bahagia Mengusahakan pertanian secara komersial Membekalkan zat dan vitamin kepada tubuh badan Membekalkan Oksigen utk pernafasan manusia dan haiwan Kawal udara dan kebersihan persekitaran Membantu mengawal suhu kepanasan bumi Menyerap air hujan bagi mengelakkan malapetaka banjir kilat Menguatkan struktur tanah bagi mengelakkan tanah runtuh

Kamanusiaan

Perekonomian

Kesihatan

Geografi

HASIL PERTANIAN MALAYSIA -Langkah meningkatkan hasil pertanian


Mengggunakan Teknologi Pertanian Moden Menggalakkan penyelidikan untuk menghasilkan benih dan baja berkualiti Menambahkan keluasan tanah pertanian yg subur gunakan tanah terbiar

Mewujudkan mekanisme sistem pemasaran yang berdaya saing


Mengadakan kempen kesedaran Kepentingan dan faedah pertanian Menggalakkan belia ceburi sektor pertanian Membuka pusat latihan pertanian bagi para belia Menyediakan skim pinjaman pertanian kepada para petani

KEPENTINGAN SEKTOR PERTANIAN


1.

2.

3.

4.

Memenuhi tuntutan Fardhu Kifayah Menyediakan Peluang Pekerjaan untuk rakyat. Meningkatkan perkembangan teknologi pertanian seperti mencipta jentera2 pertanian moden. Menggalakkan kajian penggunaan hasil pertanian secara komersial seperti bahan bakar dan bahan utk membuat ubat.

KEWAJIPAN ZAKAT PERTANIAN

Hasil Pertanian yang diwajibkan zakat:

Jenis makanan ruji yang mengenyangkan (Bijirin spt: Nasi, gandum, jagung, kekacang, Syaiir dan Adas) (Buah-buahan: spt: Tamar, Kismis, Tin dan Aprikot) Instistusi zakat berperanan menangani masalah kemiskinan kerana sistem pengagihan lebih telus dan sesuai dgn keperluan manusia.

Pengajaran Ayat

Tumbuh-tumbuhan menjadi salah satu tanda kewujudan dan kekuasaan Allah SWT. Umat Islam diharuskan menggunakan hasil pertanian untuk keperluan hidup sebagai makanan, perniagaan, dsb. Hasil pertanian yang telah cukup syarat wajib dikeluarkan zakat. Umat Islamdilarang membazirkan harta pada perkaraperkara maksiat dan tidak berfaedah atau membelanjakan tanpa mempedulikan hak diri dan keluarga. Kedekut adalah sifat yang tercela disisi Islam.

Aktiviti

Membuat peta minda tentang:


Syarat-syarat wajib zakat pertanian Qadar dan nasab zakat pertanian Golongan yang berhak menerima zakat Menyenaraikan tumbuhan menjalar dan tidak menjalar

Soalan latihan
141 () .

( 4 ) () . ( 6 )

jawapan
Dua kepentingan dan hikmah zakat di sisi Islam :

Menambahkan keberkatan harta Membuktikan keshukuran terhadap nikmat kurniaan Allah Membantu golongan miskin Memberi sumbangan untuk pembangunan kemajuan umat Islam Menghubungkan silatulrahim .

( 2x2 = 4m ) Peranan pertanian:


Menambahkan sumber pendapatan diri , keluarga dan negara Membina kehidupan yang lebih selesa dan bahagia Mengusahakan pertanian secara komesial

( 3x2 = 6 m )