ELEKTRIK

Setelah mempelajari bab ini pelajar akan dapat: • • • • • • membaca meter kWJ mengira kos penggunaan tenaga elektrik membaca maklumat pada plat perincian motor mengenali jenis motor menyatakan arah pusingan motor DC mengenalpasti mekanisme penghantaran kuasa motor DC

Meter Kilowatt Jam ( kWJ) - Digunakan untuk menyukat jumlah tenaga elektrik yang
digunakan

Jenis Digital

Jenis Analog

Membaca meter kWJ jenis digital
Tenaga elektrik disukat dalam ukuran kilowatt jam.

3
10000

2
1000

5
100

7
10

4
0

6
1/10

Bacaan meter kWJ ialah: 32574 kWj
1 kilowatt 1 kilowatt jam = = 1000 watt 1000 watt X 1 jam

(1000 watt digunakan dalam masa 1 jam 1 kilowatt jam = 1 unit (tenaga yang digunakan)

Latihan
Sebutkan bacaan meter kWJ di bawah:
1. 2 9 4 1 1 6 = 29411 kWJ

2. 3.

0

2

8

7

4

2

= =

2874

kWJ

5

0

0

4

1

9

50041 kWJ

4.

3

1

5

9

4

9

=

31594 kWJ

5.

1

2

3

4

5

6

=

12345

kWJ

Mengira Kos Tenaga Elektrik
•TNB pihak yang bertanggungjawab membekalkan elektrik •Mengenakan bayaran mengikut jumlah tenaga yang telah digunakan •Jumlah bayaran dikira dengan formula:

(BACAAN SEMASA – SEBELUM) X KADAR TARIF

Contoh Jadual kadar tarif :

Contoh Pengiraan 1 :
Bacaan Bulan Mei 23456kWj Bacaan Bulan Jun 23555kWJ Kirakan jumlah bil penggunaan tenaga elektrik jika tarifnya seperti di bawah: 200 kWJ pertama = RM0.218 200 kWJ berikutnya = RM0.334 Setiap kWJ berikutnya = RM0.446 LANGKAH :

(BACAAN SEMASA – SEBELUM) X KADAR TARIF
23555 – 23456 = 99 kWJ = 99 x RM0.218 = RM21.58
JUMLAH BIL ELEKTRIK

Contoh Pengiraan 2 :
Bacaan Bulan Mei 23456kWj Bacaan Bulan Jun 23721kWJ Kirakan jumlah bil penggunaan tenaga elektrik jika tarifnya seperti di bawah: 200 kWJ pertama = RM0.218 200 kWJ berikutnya = RM0.334 Setiap kWJ berikutnya = RM0.446 LANGKAH :

(BACAAN SEMASA – SEBELUM) X KADAR TARIF
23721 – 23456 = 265 kWJ = 200 x RM0.218 = RM43.60 = 65 x RM0.334 = RM21.71 = RM65.31

JUMLAH BIL ELEKTRIK

Contoh Pengiraan 3 :
Bacaan Bulan Mei 23456kWj Bacaan Bulan Jun 23980kWJ Kirakan jumlah bil penggunaan tenaga elektrik jika tarifnya seperti di bawah: 200 kWJ pertama = RM0.218 200 kWJ berikutnya = RM0.334 Setiap kWJ berikutnya = RM0.446 LANGKAH :

(BACAAN SEMASA – SEBELUM) X KADAR TARIF
23980 – 23456 = 200 x RM0.218 = 200 x RM0.334 = 124 x RM0.446 = 524 kWJ = RM43.60 = RM66.80 = RM55.30 = RM165.70

JUMLAH BIL ELEKTRIK

LATIHAN
KADAR TARIF 200 kWJ pertama = RM0.218 200 kWJ berikutnya = RM0.334 Setiap kWJ berikutnya = RM0.446 BACAAN METER kWJ Bacaan Januari = 12345kWj Bacaan Februari = 12456kWj Bacaan Mac = 12557kWj Bacaan April = 12948kWJ Bacaan Mei = 13211kWJ Bacaan Jun = 13532kWJ BERDASARKAN BACAAN METER DAN KADAR TARIF DI ATAS KIRAKAN JUMLAH BIL ELEKTRIK BAGI: • Bulan Februari = RM 24.20 • Bulan Mac = RM 22.02 • Bulan April = RM107.40 • Bulan Mei = RM 6 4.64 • Bulan Jun = RM 84.01

MOTOR
Menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik untuk melakukan kerja

MOTOR ARUS TERUS ( DC )

MOTOR ARUS ULANG ALIK ( AC )

Motor Arus Terus ( DC )
• Menggunakan arus elektrik daripada DC= Direct Current( Arus terus ) contoh : a) sel kering b) sel basah

Bahagian Utama Motor DC
RANGKA - Menyokong dan menempatkan komponen UTAMA (YOKE) PENUKARTERTIB ( KOMUTATOR )
-Berputar bersama gegelung angker -Menyosangkan arus yang mengalir ke dalam gegelung dan mengubah sentuhan berus karbon

MAGNET KEKAL
- Teras besi dan gegelung medan

BERUS KARBON GEGELUNG ANGKER
- Berputar di antara medan magnet - Arus terus mengalir melaluinya sebelum ke penukartertib

Arah Pusingan Motor DC

Berus karbon

Bekalan elektrik dari bateri

Komutator ( penukartertib )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful