Anda di halaman 1dari 26

PENCAPAIAN SAINS DAN

TEKNOLOGI DI ANDALUSIA
Kejayaan dan kemajuan sains dan
teknologi yang kita kecapi dan rasai pada hari ini
adalah hasil sumbangan daripada tokoh-tokoh
ilmuan Islam yang tersohor di tamadun Islam
sebelum kebangkitan tamadun barat lagi yang
telah banyak mengkaji dan menghasilkan banyak
ilmu baru yang sehingga kini semua bangsa dan
agama tidak kira agama Islam atau Kristian
menggunakannya untuk pembanggunan sejagat.
Tanpa mereka ini semua ini maka sains dan
teknologi tidaklah wujud pada masa kini.
Pada zaman kegemilangan tamadun Andalusia, terdapat
beberapa kejayaan.

Kejayaan yang dikecapi telah membawa satu fenomena


baru kepada bidang sains dan teknologi pada masa itu.

Antara kejayaan yang telah dikecapi ialah:

vii. Bidang ilmu dan pendidikan


viii. Bidang sejarah
ix. Bidang geografi
x. Bidang senibina.
xi. Bidang pertanian
Andalus banyak menghasilkan penulisan dalam bahasa
Arab yang merangkumi semua bidang ilmu yang
diketahui pada zaman pertengahan.

Unsur-unsur kesusasteraan seperti puisi di Andalus


berdasarkan al-Qur-an dan al-Hadis

Masjid-masjid telah dijadikan pusat pendidikan .

Perpustakaan persendirian dan umum telah dibina


dengan banyaknya. Semua ini telah membuka jalan
bagi aktiviti penulisan dan kesusasteraan dengan
meluas pada kurun ke-10 M.
Pusat ini telah mencapai puncak
kecemerlangannya pada masa pemerintahan
Abdul Rahman III dan anaknya al-Hakam II.

Lahirnya tokoh-tokoh seperti Ibnu Abdul


Rabbihi, al-Qali, alZubaydi dan Ibnu Qutiyah.

Selain dari Cordova, bandar-bandar seperti


Seville, Almeria, Badajoz, Granada, Toledo,
Valencia, Malaga dan Dervia telah menjadi pusat
tumpuan para sarjana untuk mendapatkan
bantuan serta galakan raja-raja.
Ibnu Zaydun (1003 M. —1071 M.) dan puterinya
Walladah

Ibnu Hazm (994 M. —1064 M.)


iv. Merupakan seorang pujangga, ahli teologi,
falsafah, sejarah, moralis dan seorang ahli
politik yang sangat berkebolehan.

Ibnu Sidah (m.1066 M.)

Abu Marwan ibnu Hayyan (m.1075 M.)


Pada mulanya butir-butir tentang zaman sebelum
Islam, kehidupan, peri laku dan kata-kata Nabi
Muhammad S.A.W. dan para sahabatnya, kemenangan
dalam peperangan dan salsilah keluarga yang
tertentu telah menjadi tumpuan ahli sejarah Islam
bahkan menjadi ciri penulisan sejarah yang penting
dalam Islam.
Aspek-aspek lain juga dimasukkan seperti politik,
peperangan, sejarah penulisan, sejarah tempatan .
Para ahli sejarah di Andalus selalunya merupakan ahli
dalam bidang perundangan, puisi dan lagu.
Sering menumpukan perhatian terhadap Andalus
sendiri dalam tulisan mereka.
Abd al-Malik ibnu Habib (m.845 M.)
ii. Karyanya yang termasyhur ialah Tarikh (sejarah).
iii. Beliau telah menulis sebanyak 1000 buah kitab.

Muhammad ibnu Musa al-Razi (m.886 M.)


vi. Telah menulis tentang amir-amir di Andalus; salasilah
orang-orang yang masyhur di Andalus; keadaan ibu
kotanya, iaitu Cordoba

Ibnu al-Qutiyah
ix. Karangan beliau seperti juga Akhbar menceritakan
tentang Andalus semenjak penaklukannya oleh orang
Islam sehinggalah ke zaman pemerintahan `Abd al-
Rahman III.
Ibnu Khaldun
ii. Seorang ahli falsafah, sejarah dan pencipta
satu bidang baru iaitu Umran alBasyari
(Peradaban Manusia)
iii. Dilahirkan di Tunisia pada tahun 1332 M.
Geografi (Jughrafiyah) ialah istilah yang
dipinjam daripada bahasa Yunani.
Minat yang mendalam dapat dilihat dalam
penulisan-penulisan yang ditinggalkan oleh para
sarjana geografi Islam, ini boleh dikelaskan
kepada geografi deskriptif, dan geografi
matematik dan teoretikal.
Di antara karya awal dalam bidang geografi ialah
mengenai topik yang khusus, misalnya tentang
topografi, cuaca dan sumber asli, salah satu
tajuk yang terdapat ialah al-Masalik wa al-Malik
(Jalan Raya dan Negara).
Al-Khuwarizmi (m.847 M.)
ii. Mengarang kitab Surat al-Ard (Bentuk bentuk
Bumi)
Ibnu Khurdadh-bih
iv. Menulis al-Masalik wa Mamalik untuk kegunaan
para pegawai dan mengandungi idea kosmologi
Ptolemy mengenai kedudukan bumi dalam alam
sejagat.
Ahmad Ibnu Muhammad al-Razi (m.936 M.)
vi. Menulis tentang jalan raya, daerah-daerah dan
bandar-bandar Andalus.
Ahmad Ibnu Umar al-'Udhiri (1084M.) dan
al-Bakri (1094M.).
ii. Di antara karangannya yang terpenting ialah
Mu jam ma Ista jam, sebuah -kamus geografi
yang masih terdapat hingga kini. Kamus ini
menerangkan nama-nama tempat yang
bersabit dengan Semenanjung Arab.
iii. Disusun mengikut abjad dan mengandungi
berbagai-bagai istilah geografi
Seni Islam merupakan gabungan atau sintesis
unsur-unsur yang berlainan daripada berbagai-
bagai kawasan di dalam dunia.
Hasil daripada sintesis ini, kesenian Islam telah
meninggalkan kesan yang nyata di Asia Barat,
Afrika Utara dan Selatan Eropah.
Ketua-ketua negara turut sama menggalakkan
pembuatan barang-barang perhiasan yang cantik
seperti pinggan mangkuk, alat-alat solek,
barang-barang kemas, kain, jubah, kotak-kotak
brang kemas,serta peti-peti barang.
Hiasan yang indah banyak menggambarkan
corak tumbuhan-tumbuhan dan haiwan.
Hasil daripadanya tercetusnya ilham
rekabentuk geometri yang halus dan
kompleks disulami dengan tulisan dan ukiran
Arab yang indah.
Sintesis yang dibuat akhirnya mempu daya
tarikan yang universal.
Masjid Cordoba
ii. Mengandungi 360 gerbang arca yang
ditembusi panahan sinaran matahari setiap
hari.
iii. Mempunyai 1445 buah lampu dan 224 kaki
ataupun bekas lilin. Tiap-tiap satu daripada
lampu gantungnya (chandeliers) mempunyai
1000 lampu.
iv. Dinding mahrabnya diperbuat daripada emas.
Istana Al-Zahirah
ii. Dilengkapkan dengan lukisan-lukisan
berwarna, ukiran-ukiran kayu yang berbunga-
bunga dan geometri.
iii. Mengandungi bilik dewan yang lapang serta
bilik persidangan.
iv. Mempunyai 8 pintu yang diperbuat daripada
gading gajah dan kayu eboni serta dihias
dengan emas dan batu-batu berharga.
Orang Arab merupakan pakar dalam bidang
pertanian dan mereka mencari berbagai-
bagai cara menambahkan pengeluaran .
Mereka mengkaji keadaan tanah secara
saintifik dan menggunakan alat-alat yang
baru untuk meratakan bukit-bukit, membaja
tanah yang berpasir untuk menambahkan lagi
kesuburannya serta memperbaiki sistem
pengairan.
Untuk meratakan bukit, mereka telah
melakukan beberapa kajian yang khas iaitu
astrolabe dan murjiqal .
Untuk mendapatkan air yang cukup, mereka
telah menggali perigi-perigi pada bulan Ogos
dan September.
Memperkenalkan roda air yang diberi nama
Na’urah.
Terusan air juga telah dirancang serta digali
secara saintifik dan saluran-saluran air
(acequias) dibina.
Abu ‘Umar ibnu Hajjaj al-Ishbili
Telah menulis beberapa karya tentang
agronomi. Antaranya termasuklah Kitab al-
Muqni merupakan karya yang termasyhur
sekali.
Abu’l-Khayr al-Ishbili
Telah menulis Kitab al-Filahah yang
mengandungi pengajian umum tentang
pertanian
Abu Zakariyya ibnu Awwam.
Telah menulis Kitab al-Filahah, kitab ini
merupakan buku pertanian yang termasyhur
sekali diterbitkan di Andalus.
Secara kesuluruhannya, pencapaian
sains dan teknologi yang telah dikecapi pada
Tamadun Andalusia telah banyak membawa
kebaikan kepada kita pada hari ini. Tokoh-
tokoh Islam dalam Tamadun Andalusia
sebenarnya telah menjadi perintis kepada
revolusi dalam bidang sains dan teknologi.
Pelbagai teori dan teknologi yang telah
diwujudkan dan diilhamkan oleh tokoh-tokoh
tamadun Andalusia telah diguna pakai oleh
para professional pada hari ini.