Anda di halaman 1dari 13

Minggu 8: Aktiviti Penyerapan Pemulihan Membaca Dan Menulis Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual

Low Yew Min Tan Yong Jie Lee Xiao Ying

Mengeja dan Menyebut Perkataan berdasarkan Gambar yang Dilukis, Kraf, Kolaj Dan Ukiran Yang Dihasilkan

Lukisan
1. Guru menyediakan satu titik ke titik kertas lukisan bagi setiap murid. . Murid!murid dikehendaki menggabungkan gambar tersebut. ". #elepas gambar telah dihasilkan, murid!murid dikehendaki mengeja dan menyebut perkataan objek gambar tersebut .

harimau

itik

kapal

anjing

kereta

Kolaj
1. Murid!murid diminta menghasilkan gambar sesuatu benda dengan menggunakan teknik kolaj. . Mereka akan mengeja perkataan benda yang akan dihasil se$ara indi%idu diikuti oleh kumpulan dan se$ara kelas. &kti%iti diulang oleh semua murid berdasarkan kolaj yang mereka hasilkan.

ikan

bunga

kereta

ketam

rambutan

Kraf
1. Guru menyuruh murid-murid melipat kertas dengan apa-apa benda sahaja. 2. Murid-murid dikehendaki mengeja dan menyebutkan nama bagi benda yang mereka hasilkan pada kraf tersebut.

kucing baju anjing

bunga

burung

Ukiran
1. Guru meminta murid-murid mengukir sesuatu benda dengan plastisin menjadi objek yang mereka sukai seperti bunga, perahu, ikan, dan lain-lain. 2. Seterusnya mereka dikehendaki mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan hasil ukiran mereka.

matahari

payung

kereta

cawan

Terima Kasih