Anda di halaman 1dari 6

PERBANDINGAN TEORI PEMBINAAN KURIKULUM BERDASARKAN MODEL OBJEKTIF DENGAN MODEL PROSES

RALPH TYLER MODEL OBJEKTIF TEORI PEMBINAAN KURIKULUM HILDA TABA

MODEL PROSES

LAWRENCE STENHOUSE

Banding Beza
Model Objektif dan Model Proses
Model Kurikulum Tyler Model Kurikulum Taba

Model Kurikulum Stenhouse

Model Kurikulum Tyler


Perkara dan aktiviti dilakukan oleh guru.
Topik dan konsep setiap pelajaran hendaklah disenaraikan.
Tingkah laku bersama dengan objektif perkembangannya hendaklah dinyatakan dalam setiap topik pelajaran.
Objektif hendaklah dinyatakan dalam bentuk eksplisit agar menjadi panduan guru untuk menghasilkan perubahan tingkah laku murid.

Model Kurikulum Taba


Pengenalpastian objektif-objektif kurikulum. Penentuan kaedah dan strategi untuk mencapai objektif-objektif kurikulum.

Organisasi kaedah dan strategi. Penilaian pencapaian objektif.

Model Kurikulum Stenhouse


aktiviti yang membolehkan pelajarpelajar membuat keputusan dan aktiviti yang memerlukan refleksinya sendiri. murid aktiviti yang melibatkan melibatkan diri murid dalam aplikasi mereka secara bersama dengan aktif dalam penguasaan peraturansituasi peraturan, piawai atau pembelajaran. disiplin.
aktiviti yang melibatkan murid dan guru menanggung risiko kejayaan atau kegagalan. aktiviti yang memerlukan murid aktiviti yang membolehkan murid menyelesaikan masalah mengikut kebolehan masing-masing.

menggunakan pengamatan dan daya intelek untuk memerhati situasi dan idea baharu, serta aplikasi dalam suatu proses intelek.

PANTUN