Anda di halaman 1dari 9

TEORI TEOLOGIKAL

Berasal dari Greek Telos = sesudah/selepas, melihat kesan selepas Bahasa Inggeris CONSEQUENTIALISME atau TEORI AKIBAT consequentialism: an action is morally right if the consequences of an action are more favourable than unfavourable. ( Internet Encyclopedia of Philosophy, 1998 )

TEOLOGIKAL ATAU CONSEQUENTIALISM

Moraliti sesuatu tindakan ditentukan sepenuhnya oleh hasil pemikiran untung rugi Menimbang kesan baik dan buruk tindakan Tentukan kesan baik melebihi kesan buruk / sebaliknya Jika kesan baik lebih, dianggap baik dan sebaliknya

3 JENIS TEORI TEOLOGIKAL

UTILITARIANISME

Sesuatu tindakan adalah bermoral

jika kesannya lebih menguntungkan daripada merugikan kepada semua orang

ALTTRUISME
Tindakan dianggap bermoral jika kesannya lebih menguntungkan daripada merugikan setiap orang, kecuali orang melakukan tindakan itu

EGOISME
Sesuatu tindakan dianggap bermoral jika kesannya menguntungkan daripada merugikan kepada orang yang melakukannya

Contoh Etika Teologikal


ISU 1: Perbuatan memimpin dan memandu orang buta itu tidak penting, tetapi sampai ke seberang jalan dengan selamat itu yang penting. Perbuatan menolong orang dikatakan baik, kerana menghasilkan kebaikan

ISU 2: Robin Hood mencuri harta orang kaya dianggap tidak salah kerana niat/ motif dan matlamatnya baik, untuk menolong orang susah/miskin supaya tidak kelaparan. Walaupun perbuatan mencuri pada dasarnya salah di sisi masayarakat / undang-undang

TQ SELAMAT MEMBACA