Anda di halaman 1dari 21

Wilayah Akhlak Mencakup Seluruh Manusia

UNIT SEKOLAH 26
FORUM KOMUNIKASI ALUMNI ROHIS 26Definisi Akhlak

:

Menurut Bahasa : Tabiat dan KebiasaanMenurut Istilah : Kondisi JIWA YANG MANTAP, darinya keluar PERBUATAN
dan PERKATAAN dengan mudah TANPA PIKIR Dan ANGAN-ANGAN

Urgensi Akhlak dalam Islam

.1

: .Perilaku manusia selalu bersesuaian dengan nilai dan sifat yang tetap dan
melekat didalam kalbunya. AL Ghozali berkata Semua sifat yang terdapat
didalam kalbu, pasti pengaruhnya akan terlihat dalam perilaku kecuali pasti
telah sesuai dengan apa yang ada dalam kalbunya.

Urgensi Akhlak dalam Islam

dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah;
dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana.
Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang
yang bersyukur (QS. Al Araaf : 58)

Urgensi Akhlak dalam Islam

.2


Sesungguhnya sikap manusia untuk berbuat atau tidak berbuat,
selalu dia TIMBANG dengan menggunakan akhlak sebagai
UKURANNYA, jadi BENAR dan TIDAKNYA SIKAP tersebut sangat
tergantung PADA NILAI AKHLAK yang ada dalam KALBUNYA.

Kedudukan Akhlak Dalam Islam


: .1


Sebagai sebab diturunkannya RISALAH. Sesungguhnya aku diutus

adalah untuk menyempurnakan AKHLAK yang mulia.

Kedudukan Akhlak Dalam Islam

. .2

/
Sebagai DEFINISI dari AGAMA. Rasulullah ditanya, apakah agama
itu?, Rasul menjawab : Agama adalah Akhlak yang baik HR. Ahmad

Kedudukan Akhlak Dalam Islam


.3/
Penyebab masuk surga. Rasulullah ditanya; apa yang paling banyak
mengantarkan manusia ke surga?, Rasulullah menjawab : Akhlak yang baik.
Rasulullah ditanya; apa yang paling banyak mengantarkan manusia ke dalam
neraka?, Rasulullah menjawab, mulut dan kemaluan HR. Tirmidzi

Kedudukan Akhlak Dalam Islam

) 4:67(

.4


Allah mensifati Rasulullah dengan HUSNUL KHULUK (QS. 4 : 67)
Ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah, Beliau
menjawab : Akhlaknya adalah Al Quran.

Kedudukan Akhlak Dalam Islam


.5

Mengantarkan pada Iman yang sempurna. Rasulullah bersabda :


Seorang mukmin yang paling sempurna IMANnya adalah yang
paling sempurna AKHLAKnya.

Kedudukan Akhlak Dalam Islam

.
.6


Rasulullah berdoa kepada Allah agar dibaguskan Akhlaknya. Ya Allah


tunjukkanlah aku kepada akhlak yang baik sesungguhnya tiada yang
memberi petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali engkau, palingkanlah
kami dari akhlak yang buruk, sesungguhnya tiada yang memalingkan kecuali
engkau.

Kedudukan Akhlak Dalam Islam

.7Yang paling dicintai Rasulullah, Sesungguhnya yang paling aku
cintai dan yang paling dekat denganku dihari kiamat adalah yang
paling baik akhlaknya

Karakteristik Akhlak Dalam Islam

.1

Menyeluruh, meliputi seluruh perilaku manusia, baik hubungannya


terhadap diri sendiri maupun dengan orang lain, baik dengan personal,
kelompok, negara, dll.

Karakteristik Akhlak Dalam Islam

.2

)72 : (
Komitmen, baik dalam sarana maupun dalam tujuan. (Akan tetapi) jika
mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama,
maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang
telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah maha Melihat
apa yang kamu kerjakan. (QS. 8 : 72)

Karakteristik Akhlak Dalam Islam

. .3

Mendapat balasan baik bagi yang melakukannya. Demikianlah


diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah
dan hari kiamat. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya
Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (QS. 62:2)

Karakteristik Akhlak Dalam Islam

.4

/

Sesuai dengan fitrah yang benar. Kebaikan itu adalah akhlak yang
baik dan dosa itu adalah yang tida nyaman dalam dirimu dan
engkau tidak suka dilihat oleh orang lain. (HR. Muslim)

Karakteristik Akhlak Dalam Islam


.5

Selalu dikaitkan dengan nilai nilai Iman.

Hai orang-orang yang BERIMAN, bersabarlah kamu dan


kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di
perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya
kamu beruntung (QS. 3 : 200)

Karakteristik Akhlak Dalam Islam


.5

Selalu dikaitkan dengan nilai nilai Iman.

:/
Demi Allah tidak beriman, Demi Allah tidak beriman. Sahabat bertanya,
siapa ya Rasulullah?, Rasulullah menjawab : yaitu orang yang tetangganya
tidak aman dari gangguannya. HR. Bukhori

> --


Jalan Menuju Akhlak yang Baik

.1

Membekali diri dengan ilmu, Ilmu untuk mengetahui


akhlak yang baik, ilmu untuk mengetahui akhlak yang
buruk dan menjaga ilmu tersebut


>--

Jalan Menuju Akhlak yang Baik


.2

.3
.4.5


>--

Jalan Menuju Akhlak yang Baik

.6

.7


.8