Anda di halaman 1dari 50

BAB 2: PEMASARAN

RANCANGAN PEMASARAN

RANCANGAN PEMASARAN

Rancangan ialah satu proses menjangka kejadian akan datang dan menentukan strategi untuk mencapai objektif akan datang (Zaharah Bakar, 2003)

RANCANGAN PEMASARAN
Definisi Pemasaran: 1. Pemasaran melibatkan aktiviti-aktiviti tertentu yang membolehkan individu dan kumpulan memperolehi apa yang mereka perlu dan kehendaki melalui proses pembentukan dan pertukaran nilai antara satu sama lain (Nik Rahimah Nik Yaakob, 1992) 2. Pemasaran bermula daripada apa yang ingin diperolehi oleh pelanggan dan berakhir dengan pelanggan memenuhi kehendaknya

RANCANGAN PEMASARAN
Definisi Rancangan Pemasaran: 1. Satu proses yang sistematik yang melibatkan penilaian ke atas peluang dan sumber pemasaran, menentukan objektif pemasaran dan membentuk rancangan untuk pelaksanaan dan pengawal(Nik Rahimah Nik Yaakob, 1992) 2. Dokumen bertulis yang bertindak sebagai panduan aktiviti pemasaran untuk pengurusan (Zaharah Bakar, 2003)

RANCANGAN PEMASARAN
Tujuan Rancangan Pemasaran: 1. Sebagai garis panduan untuk mengurus perniagaan khususnya bahagian pemasaran 2. Menilai dan mengkaji prestasi aktiviti pemasaran 3. Memudahkan kawalan

KOMPONEN RANCANGAN PEMASARAN


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pengenalan Pasaran sasaran Trend dan saiz pasaran Persaingan Syer pasaran Ramalan jualan Strategi pemasaran Belanjawan pemasaran Masalah pemasaran

1. Pengenalan/Ringkasan Eksekutif

Pengenalan atau ringkasan eksekutif merupakan satu sipnosis tentang matlamat utama dan cadangan yang dibentangkan dalam laporan. Ia dapat membantu pihak pengurusan atasan dalam mengenal pasti maklumat utama yang diperlukan dengan segera dalam proses membuat keputusan

2. PASARAN SASARAN

Pasaran ialah bakal pelanggan yang terdiri daripada orang yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk membeli sesuatu keluaran Pasaran sasaran ialah kumpulan pengguna yang akan menjadi bakal pelanggan Pasaran sasaran ialah kumpulan pelanggan yang berpotensi untuk berkongsi ciri yang hampir sama.

2. PASARAN SASARAN
4 kelas pasaran sasaran (siapa pasaran sasaran? 1. Pengguna-individu atau isi rumah yang membeli untuk kegunaan sendiri bergantung kepada umur, lokasi dan klasifikasi pendapatan 2. Pengeluar-individu atau organisasi yang membeli untuk mengeluar barangan 3. Penjual balik/orang tengah - individu atau organisasi yang membeli untuk menjual balik keluaran itu 4. Kerajaan- institusi kerajaan yang membeli untuk tujuan melaksanakan fungsi kerajaan

2. PASARAN SASARAN

Membuat segmen atau membahagi sasaran pasaran kepada kumpulan petak yang kecil membantu usahawan menujukan produk kepada sasaran yang lebih tepat. Contohnya segmen restoran mempunyai sasaran pasaran tersendiri misalnya untuk pelanggan yang suka makanan segera, pelanggan masakan kampung, pelanggan masakan Thai dan lain-lain

a) Memilih Sasaran Pasaran

Potensi persaingan- Semakin banyak persaingan, kemungkinan semakin berkembang sesuatu industri atau segmen perniagaan dalam industri tersebut. Terlalu banyak persaingan, keuntungan mungkin berkurangan, tetapi tiada persaingan menyebabkan pasaran tiada berpotensi. Kesesuaian dengan syarikat- kepakaran dan pengalaman syarikat perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Adakalanya pasaran mempunyai potensi yang baik tetapi matlamat syarikat, keupayaan, dan kemahiran pekerja teratas

b) Analisis Pasaran

Usahawan perlu memahami segmen pasaran mereka dan seterusnya membuat kajian untuk mengenal kumpulan sasaran atau pasaran yang khusus dan sesuai untuk produk yang ditawarkan. Tindakan ini dilakukan dengan melakukan Pemetakan Pasaran (Market Segmentation)

Pemetakan Pasaran Barang Pengguna


i.

ii.

iii.

iv. v.

Pemetakan berdasarkan geografi- mengikut kawasan, daerah, negeri,pekan, bandar, negara Pemetakan mengikut demografi- umur, pendapatan, jantina, status perkahwinan,, bangsa, agama, pendidikan, pekerjaan Pemetakan berdasarkan psikologi- berdasarkan ciri-ciri individu seperti sikap, personaliti, pendapat, gaya hidup Pemetakan mengikut gelagat/kelakuan- kesetian jenama Pemetakan berdasarkan faedah- apakah faedah sesuatu barang yang ditawarkan.

Jenis- Jenis pasaran


Pasaran Pengguna Pasaran Perniagaan Pasaran Penjual Semula Pasaran Antarabangsa Pasaran Kerajaan

3. TREND DAN SAIZ PASARAN


Trend merujuk kepada arah aliran pasaran sekarang dan yang akan datang Contohnya: 1. Musim perayaan diadakan jualan murah 2. Permintaan tinggi terhadap makanan segera kerana faktor kesuntukkan masa

Saiz pasaran

Jumlah pembeli yang berpotensi dalam satusatu kawasan dagangan yang disasarkan oleh peniaga

3. TREND DAN SAIZ PASARAN


Saiz pasaran bergantung kepada: 1. Lokasi- seluruh negara dan negeri, bandar, luar bandar atau pinggir bandar 2. Demografi umur, jantina, pendidikan, agama, bangsa 3. Status ekonomi- golongan berada, sederhana dan bawahan

3. TREND DAN SAIZ PASARAN


Saiz pasaran boleh ditentukan dengan cara: 1. Data sekunder- maklumat yang sedia terkumpul spt rekod syarikat, pembekal dan agensi kerajaan 2. Data utama- maklumat yang dipungut buat pertama kali seperti kaedah pemerhatian, tinjauan dan anggaran pakar

3. TREND DAN SAIZ PASARAN


Bagi memastikan saiz sasaran tepat maka perlu menganalisis pasaran spt: Apakah saiz pasaran? Berapa ramaikah pembeli yang berpotensi? Berapa kerapkah mereka akan membeli?

4. PERSAINGAN

Kategori pesaing mengikut saiz, kualiti produk, lokasi dan prestasi pesaing Analisa persaingan ialah mengukur saiz dan keupayaan para pesaing di dalam pasaran yang hendak diteroka Analisa persaingan terdiri daripada: 1. Mengenal pasti pesaing 2. Analisis daya saing

4. PERSAINGAN
1.

Mengenal pasti pesaing


Siapakah pesaing utama kepada syarikat? Di mana mereka berada dan sudah berapa lama? Seluas manakah mereka menguasai pasaran? Adakah persaingan kini sengit? Perlu melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (analisis SWOT) yang ada pada pesaing

2.

Analisis daya saing

4. PERSAINGAN
Kekuatan dan kelemahan pesaing dari segi : i. Layanan ii. Kualiti produk iii. Harga iv. Cara dan strategi jualan v. Lokasi kedai

4. PERSAINGAN

Ancaman dan peluang perlu dikenalpasti agar pihak pengurusan dapat menjangka dan menilai setiap ancaman dan peluang Setelah mengkaji peluang dan ancaman, pihak pengurusan akan menetapkan objektif dan mempertimbangkan isu-isu yang akan mempengaruhinya Objektif mesti dinyatakan dalam bentuk matlamat yang syarikat ingin capai dalam tempoh yang dirancang

5. Syer Pasaran Jumlah peratus jualan yang bakal diperoleh usahawan daripada potensi pasaran dengan mengambil kira jumlah perniagaan yang bersaing

5. SYER PASARAN

Tiada pesaing (produk baru di pasaran)peniaga dapat menguasai 100% syer pasaran Kajian daripada syer pasaran boleh dibuat dengan mengambil sampel daripada kawasan tertentu sahaja

5. SYER PASARAN
Contoh : Syer pasaran pesaing (pengeluar kicap)

Jenis Kipas udang MH Mohd Besta

Bil. Pengguna 2000 500 300

Syer Pasaran 71% 18% 11%

6. Ramalan Jualan

Anggaran jualan perniagaan dalam tempoh tertentu

6. RAMALAN JUALAN
Andaian: 1. Asas ramalan jualan- bagaimana jualan bulan pertama diperolehi 2. Andaian untuk bulan-bulan seterusnya peningkatan jualan sebanyak 5% untuk bulan ketiga hingga kelima serta 7% untuk bulan ke enam dan ke sembilan 8% dan 10% untuk bulan ke-10 hingga ke 12
Contoh: rujuk rp fillet

6. RAMALAN JUALAN
Sumber maklumat untuk membuat ramalan jualan bergantung kepada: 1. Bakal pembeli-tanya pandangan pembeli tentang permintaan mereka terhadap produk yang ingin dikeluarkan 2. Jurujual 3. Pengedar/pemborong/peruncit 4. Kajian data masa lepas 5. Mengendalikan ujian di pasaran-pilih satu kawasan dan laksanakan usaha-usaha pemasaran spt yang dirancangkan

1. Produk/keluaran

2. Harga

STRATEGI PEMASARAN

4. Tempat

3. Promosi

1. Produk
Barang atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli

Jenama

Pembungkusan

Reka bentuk

Strategi Produk

Jaminan

Perkhidmatan Lepas jualan

Kualiti barang

2. HARGA

Sejumlah wang yang sanggup dibayar oleh pengguna untuk mendapatkan barang yang dijual

Strategi harga

Diskaun

Harga

Syarat kredit

Syarat pembayaran

STRATEGI HARGA
Harga pesaing
Menetapkan harga bersamaan atau berhampiran dengan pesaing

Harga terendah
Menetapkan harga di bawah daripada harga pesaing Boleh digunakan oleh pengeluar kecil yg mempunyai jenama yang kurang dikenali dan cuba menarik pembeli yg sensitif pd harga

Harga paling tinggi


Menetapkan harga lebih tinggi daripada pesaing Boleh digunakan oleh pengeluar yg berkeupayaan utk membezakan keluarannya dari segi kualiti, ciri-ciri unggul atau khidmatkhidmat istimewa

Boleh digunakan jika keluaran menyamai pesaing

PROMOSI Komunikasi yang digunakan oleh pemasar untuk memberitahu, mengalakkan dan menyakinkan pelanggan yang berpotensi supaya mereka mencuba dan membeli keluaran yang dipasarkan

Pengiklanan

Promosi Jualan

PROMOSI
Publisiti Jualan Terus

1. Pengiklanan
Satu cara yang digunakan oleh peniaga untuk memberitahu, menarik, mempengaruhi serta mengekalkan minat pengguna terhadap barang atau perkhidmatan yang diiklankan
Media iklan: radio, televisyen, surat khabar, majalah dan papan iklan

2. Promosi Jualan
Aktiviti yang dijalankan oleh pengeluar untuk memujuk dan menarik perhatian pelanggan agar membeli produk yang dikeluarkan Insentif jangka pendek bagi meningkatkan Jualan ke atas barang dan perkhidmatan Cara: pemberian sampel percuma, peraduan, pemberian kupon, tawaran pulangan tunai dan promosi perdagangan

3. Jualan Terus
Aktiviti jualan terus ini biasanya dilakukan dari premis ke premis oleh jurujual yang dilatih dan diupah Tujuannya untuk memberitahu dan memujuk pengguna Pengeluar dapat maklum balas terus daripada pengguna tentang cita rasa mereka Cara: pameran dan demonstrasi penggunaan barang

4. Publisiti
Aktiviti yang dilakukan oleh syarikat atau pengeluar untuk menaja sesuatu sesuatu program dan disampaikan melalui media massa tanpa perlu membayar kepada pihak media masa. Cara: tajaan sukan, menjemput org kenamaan merasmi sesuatu keluaran baru, mengadakan persembahan.

STRATEGI PENGEDARAN
1. 2.

Lokasi pengedaran

1. LOKASI
Pemilihan lokasi yang strategik bergantung kepada: Kemudahan pelanggan- mudah dikunjungi, tempat letak kereta, Suasana persekitaran pelanggankemudahan pengangkutan, elektrik, pos Kedapatan sumber- bahan mentah, tenaga kerja, bank

2. Pengedaran

Pengedaran bermaksud memindahkan produk daripada pengeluar kepada pelanggan. Ia merangkumi perpindahan fizikal dan perkhidmatan. Ia melibatkan empat saluran agihan

SALURAN AGIHAN
Pengeluar

pemborong

pemborong
jober

peruncit

peruncit peruncit pengguna

Tugas pengantara
1. Menyediakan pengangkutan menghantar barang kepada pelanggan 2. Penstoran-menyimpan barang dari kilang untuk pelanggan 3. Mengecilkan kuantiti produk- membungkus semula 4. Mempromosikan barang 5. Memberi maklumat seperti harga pasaran 6. Kemudahan kewangan dan kredit

8. BELANJAWAN PEMASARAN
Belanjawan pemasaran ialah penyata untung rugi terjangka yang mana: Dalam bahagian hasil, ia menunjukkan anggaran bilangan unit yang akan dijual dan harga bersih purata Dalam bahagian perbelanjaan,ia menunjukkan kos pengeluaran, pengagihan fizikal dan pemasaran. Perbezaan di antara hasil dan perbelanjaan menunjukkan keuntungan atau kerugian terjangka

Belanjawan Pemasaran Untuk Bulan Disember 2010 BUTIR HASIL Jualan (150,000 unit x RM2) PERBELANJAAN Kos pengeluaran (150,000unit x RM1.50) Kos tetap Pengiklanan Promosi Jualan Jumlah perbelanjaan Untung JUMLAH RM300,000 RM225 000 RM8 000 RM5 000 RM4 500 RM 242 500 RM 57 500

MASALAH PEMASARAN
1. Masalah usahawan Kekurangan modal, mesin dan peralatan, jaringan perniagaan, masalah simpan kira, , kepakaran teknikal, pengurusan am 2. Masalah produk Kualiti produk, harga produk, produk tidak dikenali, promosi 3. Masalah persekitaran Persekitaran luaran pesaing, pembekal, pelanggan,agensi kerajaan, institusi kewangan, pertubuhan bukan kerajaan, Persekitaran dalaman- pekerja , rakan kongsi, pemegang saham