KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SKOP PERBINCANGAN
DEFINISI NILAI DAN ETIKA  KEPENTINGAN NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN SEKOLAH  OBJEKTIF NILAI DAN ETIKA  NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN  TERAS PERKHIDMATAN  NILAI MURNI DALAM PERKHIDMATAN  TONGGAK DUABELAS

DEFINISI NILAI DAN ETIKA
 NILAI

Nilai ditakrifkan sebagai kepercayaan yang mendorong seseorang atau sesebuah institusi untuk bertindak mengikut pemilihan yang berasaskan nilai-nilai utama masyarakat

DEFINISI NILAI DAN ETIKA

ETIKA Etika bermaksud tanggungjawab dan akibat tingkahlaku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Sebagai satu disiplin/sains yang akan dapat memberitahu kepada kita apakah sistem moral yang dihayati oleh satu-satu kelompok manusia tertentu, secara mengkaji, menganalisis dan mengkritik sistem moral tersebut

KEPENTINGAN NILAI DAN ETIKA
Menentukan arah pemikiran, tindakan dan tingkahlaku anggota perkhidmatan awam bagi memenuhi tanggungjawab dan amanah mereka sebagai pekerja  Mewujudkan penyatuan dan penyelarasan di antara anggota perkhidmatan awam sebagai institusi utama kepada pembangunan negara  Standard mutlak mendorong bekerja dengan ikhlas dan berkesan.

OBJEKTIF NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM
 Meninggikan

mutu perkhidmatan  Mengekalkan kepercayaan dalam menjalankan tugas  Memupuk tanggungjawab bersama  Mengeratkan hubungan sesama kakitangan

MEWUJUDKAN ANGGOTA PERKHIDMATAN YANG BERMORAL DAN BERETIKA
      

TERAS PERKHIDMATAN AWAM ETIKA PERKHIDMATAN AWAM DAN KONSEP PERKHIDMATAN YANG CEMERLANG DASAR PANDANG KE TIMUR BERSIH, CEKAP DAN AMANAH PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENTADBIRAN KEPIMPINAN MELALUI TELADAN GERAKAN BUDAYA KERJA CEMERLANG

NILAI-NILAI ASAS PERIBADI

NILAI-NILAI MENGUTAMAKAN PELANGGAN

NILAI-NILAI KEAGAMAAN

NILAI & ETIKA DALAM PERKHIDMATAN

NILAI-NILAI KEPIMPINAN

NILAI-NILAI PRODUKTIVITI / KUALITI

NILAI-NILAI PROFESIONALISME

NILAI DAN ETIKA
NILAI-NILAI PERIBADI ASAS  Nilai-nilai asas yang perlu ada pada setiap penjawat awam

        

AMANAH BERTANGGUNGJAWAB IKHLAS BERDEDIKASI BERDISIPLIN BEKERJASAMA BERSIH TEKUN SEDERHANA

NILAI DAN ETIKA
 NILAI-NILAI

YANG MENGUTAMAKAN PELANGGAN  Nilai-nilai yang perlu diamalkan dalam berurusan dengan pelanggan
 BERBUDI

MULIA  BERSABAR  SOPAN SANTUN  PERAMAH

NILAI DAN ETIKA
 NILAI-NILAI

KEPIMPINAN  Nilai-nilai yang menampilkan keunggulan sebagai pemimpin disamping kuasa dan keupayaan dimiliki
 ADIL  BERANI  SYURA

NILAI DAN ETIKA
NILAI-NILAI PROFESIONALISME  Nilai-nilai yang menyumbang ke arah peningkatan tahap profesionalisme

      

BERILMU KREATIVITI INOVASI INTEGRITI NEUTRALITI KEJUJURAN INTELEKTUAL AKAUNTABILITI

NILAI DAN ETIKA
 NILAI-NILAI

PRODUKTIVITI/KUALITI  Nilai yang perlu diterapkan kepada pihak pengurusan dan kakitangan ke arah meningkatkan kualiti dengan mewujudkan standard-standard kualiti.
 PRODUKTIVITI  KUALITI

 NILAI-NILAI

KEAGAMAAN  Nilai-nilai yang berteraskan agama dan menjadi tunjang kepada semua nilai
 BERSYUKUR  BERIMAN  BERTAQWA

TERAS PERKHIDMATAN
 Berazam

meninggikan mutu perkhidmatan  Bekerja dengan penuh tanggungjawab  Berusaha mengikis sikap mementingkan diri  Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan

TERAS PERKHIDMATAN
 Bekerja

ke arah memajukan pemikiran

rakyat  Bekerjasama dalam membenteras kelemahan dan musuh-musuh negara  Berpegang teguh kepada ajaran agama

NILAI MURNI DALAM PERKHIDMATAN
AMANAH  TANGGUNGJAWAB  TEKUN  BEKERJASAMA  BERDISIPLIN  BERBUDI MULIA

IKHLAS  DEDIKASI  SEIMBANG  BERSIH  BERSYUKUR

11 NILAI-NILAI MURNI
 AMANAH
MENYEDARI TUGAS ADALAH AMANAH MENGELAKKAN KEPENTINGAN DIRI DALAM MENJALANKAN TUGAS TIDAK MENYELEWENG MAMPU MENYEMPURNAKAN TUGAS DENGAN PALING BAIK
-

 TANGGUNGJAWAB

- TERHADAP PEKERJAAN DAN MAJIKAN - SENTIASA WASPADA DAN JUJUR - BERSEDIA BERKHIDMAT - TIDAK MENGKHIANATI KEPENTINGAN ORGANISASI/ INSTITUSI AWAM - BERSEDIA MENJAGA MARUAH AGAMA, BANGSA DAN NEGARA

 TEKUN

- BERUSAHA BERSUNGGUH DALAM TUGAS - BERUSAHA MENINGGIKAN IMEJ PERKHIDMATAN - MEMBAIKI CARA BEKERJA - HASIL KERJA YANG MEMUASKAN - MEMPERBAIKI HASIL KERJA KE TAHAP CEMERLANG

 BEKERJASAMA

-

MENGAMALKAN SIKAP TOLONGMENOLONG SUKARELA MENYERTAI AKTIVITIAKTIVITI ORGANISASI MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN ORGANISASI DAN KUMPULAN

 BERDISIPLIN
- MENGETAHUI KEUTAMAAN DALAM MENJALANKAN TUGAS - MENGHARGAI MASA DAN MENEPATI JANJI - MENGAMALKAN CARA BEKERJA YANG KEMAS DAN TERANCANG - MENGHORMATI ETIKA KERJA DAN MENGAMALKAN PROFESIONALISMA YANG TINGGI

BERBUDI MULIA
BERMANIS MUKA SEPANJANG MASA BERTIMBANGRASA MENGHORMATI RAKAN SEJAWAT DAN PELANGGAN SENTIASA MEMULAKAN “PERTANYAAN” DENGAN TUJUAN UNTUK MENOLONG

 IKHLAS

- BERHATI MULIA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS TANPA MENGHARAP BALASAN - NIAT BERTUGAS MENCARI REZEKI YANG HALAL ( KERANA ALLAH ) MENGIKIS SEBARANG UNSUR “KEPENTINGAN DIRI”

DEDIKASI
SETIA KEPADA MATLAMAT ORGANISASI KOMITED KEPADA SEBARANG PERUBAHAN BERSEDIA MENGUBAH SIKAP SEDIA MEMULAKAN PEMBAIKAN

BERINISIATIF DAN PROAKTIF DALAM PELAKSAANAAN TUGAS

 SEIMBANG

- MEMPUNYAI “WORLDVIEW” YANG MENYELURUH - MEMBUAT KEPUTUSAN DENGAN MENGAMBILKIRA PERSEKITARAN - MENGELAKKAN PEMBAZIRAN DALAM MENGGUNAKAN SUMBER ORGANISASI - TIDAK MENINGGALKAN PERKARA ASAS SEMASA MENJALANKAN TUGAS

 BERSIH

- BERSIH HATI DALAM MENJALANKAN TUGAS - KEBERSIHAN PAKAIAN, BANGUNAN DAN PERSEKITARAN - BERSIH DALAM PEMILIKAN HARTA - MEMBUAT PERTIMBANGAN YANG TELITI - MENJAUHI “HAWA NAFSU” DAN “EMOSI”

BERSYUKUR
BERSYUKUR DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK KESEJAHTERAAN HIDUP TIDAK BERBANGGA DENGAN KEDUDUKAN TIDAK MEMBAZIR PERBELANJAAN DAPAT BEKERJA DENGAN SOPAN DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AGAMA SEBAGAI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM

NIKMAT MENCIPTA PENINGKATAN BAKAT

MENGHARGAI MASA

KETEKUNAN MEMBAWA KEJAYAAN KESERONOKAN BEKERJA

KEUTAMAAN KESABARAN

TONGGAK DUA BELAS

KEMULIAAN KESEDERHANAAN

KEBIJAKSANAAN BERKHIDMAT KEWAJIPAN MENJALANKAN PENGARUH TUGAS TELADAN

KETINGGIAN PERIBADI KEKUATAN SIFAT BAIKHATI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful