Anda di halaman 1dari 21

PSV3107

PEDAGOGI PENDIDIKAN
SENI VISUAL KBSR
MINGGU 2 :
MENGANALISIS KONSEP DBAE

KRITIKAN SENI
 DISEDIAKAN OLEH :
 Muhd syazwan Bin Mahmud
 Nur Amalina Binti Adam
 Razniza Bt Mohammad
 Siti Nur Hanis Binti Hamidan

 NAMA PENSYARAH :
 Encik Judin Bin Ahmad
PROSES DAN KAEDAH KRITIKAN
SENI
Jenis-Jenis Pendekatan

 Terdapat tiga jenis pendekatan, iaitu :
1.Logikal
2.Psikologikal
3.Sejarah
1.Logikal
 Pendekatan ini dianggap sebagai
bersifat tradisional berlandaskan
logik akal dan intelektual.
 Hal ini banyak bergantung kepada
sejauh mana seseorang memiliki :
a)Maklumat :
ü Boleh didapati melalui pembacaan,
kajian dan penerokaan mengenai
masa, tempat, teknik, proses serta
pengaruh sesuatu aliran / period seni.

b) Pemerhatian :
ü Hubungan langsung dengan karya seni
melalui lawatan ke galeri seni, menonton
tayangan slaid, video, fotograf dan
sebagainya, memberikan banyak
pengalaman dan pengetahuan untuk dapat
berbicara seni.
c) Kajian Perbandingan :

ü Memberi banyak peluang untuk seseorang


berfikir secara kritis, menganalisa dan
membuat sintesis antara satu karya yang
lain, antara media, alat, proses dan teknik.
ü Memahami banyak pengetahuan tentang
sejarah, nilai seni berasaskan bangsa dan
daerah.
d) Penghasilan :

ü Seseorang akan dapat berbicara seni


dengan lebih sempurna dan
berkesan, andainya ia mempunyai
pengetahuan yang tinggi dan meluas
serta mempunyai pengalaman secara
langsung dalam aktiviti penghasilan
karya seni.
2. Psikologikal

 Ia berkait rapat dengan cara seseorang


melihat dan menghargai seni yang
bersifat individu atau personal.
 Keupayaan seseorang berbicara dan
menghargai seni banyak bergantung
kepada sejauh mana ia memiliki:

a)Pengalaman Kendiri :
ü Pengalaman lampau seseorang,
walaupun tidak terlalu bersifat ilmiah,
dapat membantu seseorang
memahami, menghargai dan
berbicara seni.
ü Keupayaan berbicara seni dapat diukur
dengan sebanyak mana pengalaman
yang ada pada seseorang.

b) Pandangan Orang Lain :

ü Lazimnya apabila kita kekurangan


pengetahuan dan pengalaman
mengetahui sesuatu perkara, kita akan
bersandar kepada pendapat orang lain
yang dianggap pakar atau ahli.
ü Oleh itu, seseorang akan dapat
memahami, menghargai dan berbicara
seni dengan lebih berkesan apabila kita
bersedia mendengar atau menerima
“apa orang lain kata”.

c) Pengaruh Persekitaran :

ü Persekitaran, tempat, masa dan situasi


boleh mengubah kesan dan nilai
sesuatu karya seni.
ü Impak persekitaran dapat membantu
seseorang menilai dan
memperkatakan tentang seni.
3. Sejarah

 Pendekatan ini banyak bersandarkan


kepada aspek sejarah sebagai cara
menilai, memahami dan menghargai
seni.
 Aspek-aspek berikut merupakan aspek
yang paling ketara menjadi teras
perbincangan:
a)Produk seni :
ü Penumpuan terhadap idea, motif, teknik,
dan proses bahan dan alat serta
gayaan.
ü Ia membawa kepada diskusi tentang
aplikasi Asas-Asas Senireka, struktur
dan gubahan.
b) Tokoh / Artis :
ü Melihat cara artis mendapatkan
sumber, budaya kerja dan pandangan
mereka.
c) Masyarakat :

ü Melihat kesan seni terhadap


masyarakat dan pengaruh
masyarakat terhadap tamadun seni.
d) Konsep dan Falsafah :

ü Kejelasan ikinografi menjelaskan


manifestasi peradaban bangsa.
ü
CARA DAN PERINGKAT
MELIHAT SENI
 Terdapat
lima jenis peringkat melihat
seni, iaitu :
1.Hedonistik
2.Kontekstualistik
3.Organistik
4.Normistik
5.Eklektik


1.Hedonistik

Merupakan satu luahan perasaan secara spontan


seperti kesukaan, penyataan perasaan, gemar,
menarik dan benci.
Penilaian dibuat secara serta merta iaitu :
1.Suka / tidak
2.Tertarik/ tidak
3.Penytaan spontan
Kaedah ini tidak sealiran dengan isme pengkritik dan
ahli psikologi menyatakan kaedah ini tidak
diterjemah oleh otak (pemikiran) Cuma berdasarkan
maklumat kendiri.
Ianya tidak dapat diukur bilangan sebenar dan
terdapat pelbagai citarasa.
2.kontekstualistik
Kaedah ini lebih praktikal dimana pemerhatian dibuat
secara lebih ilmiah, sistematik dan kefahaman serta
kejelasan.
Berkait dengan pengetahuan sejarah, falsafah dan prinsip
rekaan
Lebih merujuk kepada perincian/spesifikasi dari aspek
persoalan fahaman, rentak pengkaryaan, interaksi
pemerhati, konsepsi, hujah dan penilai karya.
Menyediakan pengetahuan mantap dalam pengamatan
karya, kefahaman konsep, kepelbagaian bandingan dan seni
akan menjadi suatu pendekatan yang menarik oleh
pemerhati.
3.Organistik

Menjurus kepada aturan yang mempunyai satu sistem
yang teratur dan terancang.
Penilaian dibuat serata melihat konteks seni secara
harmoni , menyentuh intuisi dan menyenangkan.
Penekanan kriteria kepada aspek tata letak, tata atur,
ruang dan penataan cahaya.
Dapat membentuk kesatuan cara melihat sesuatu karya
dari segi warna, jalinan, unsur-unsur seni, imbangan ,
perulangan, kesinambungan serta kepelbagaian.
4.Normistik

Merujuk kepada kriteria dan norma sesuatu karya dari


aspek nilai masyarakat, agama dan budaya.
Seakan-akan ada kaitan dengan pendekatan diri
keada Allah , rasa takwa, tidak ada unsur sensasi.
Contoh : lukisan agama kristian yang berkaitan unsur
ikonografi,naratif, dan nilai-nilai akhlak.
Kaedah ini menolak peradaban moden dimana pelukis
telah melampaui batas yang dibenarkan dalam budaya
dan agama.
5.Elektik

Lebih berbentuk cara bersepadu dan holistik, ianya


adlah gabungan persepsi penilai seni tentang
tanggapan positif dan negatif.
Kriteria penilaian menekankan unsur asas prinsip,
struktur organisasi serta alat dan bahan.
Kaedah ini membuat pemerhatian secara rawak,
tidak menjurus kepada aspek kronologinya.
Wajaran hanya secara baik. Sederhana dan kurang
baik.
BIBLIOGRAFI
 Mazlan Bin Mohamad, 1997, Pendidikan
Seni 2 Kurikulum Pendidikan Seni,
Kumpulan
 Budiman Sdn. Bhd.
TERIMA KASIH…