Anda di halaman 1dari 16

Kaedah Pengajaran Berkumpulan Kanak-kanak Down Sindrom

Disediakan Oleh: Grace Baun Chien Siew Ming Jumaiah Binti Abdul Feryn Fanera Jeffery Fatma Zuhra Binti Abdul Hai

Pengenalan
Sindrom

Down adalah satu daripada masalah genetik yang dialami oleh kanak - kanak di dunia. anak Sindrom Down dari segi pembelajaran, pembesaran serta pemikiran dan kebolehan bertindak balas adalah kurang berbanding dengan anak normal dan sudah tentu pemahaman umum mereka menjadi rendah hingga menyebabkan mereka perlu bergantung kepada orang lain dari segi mental.

Kemampuan

Dalam

aspek ini, satu pendekatan perlu diambil (bagi membantu anak sindrom ini dari tahun-tahun awal umur mereka). Ianya bermula di rumah.

Kaedah Pengajaran Kanak-kanak Down Sindrom


Di

sekolah, guru boleh menggunakan strategi pengajaran koperatif dan kolaboratif serta pengajaran secara berkumpulan.
memberi ruang kepada setiap pelajar, tidak kira umur atau kecekapan mental, untuk berada dalam satu kumpulan dan mereka berasa selesa berinteraksi sesama sendiri.

Ini

Beri

galakan supaya mereka berhubung dan berinteraksi secara positif antara satu sama lain. Hal ini dapat membuatkan mereka mempunyai sikap yang lebih baik dan rasa diperlukan.

Kanak-kanak

Sindrom Down juga mempunyai masa konsentrasi yang singkat dan mudah hilang tumpuan, perhatian dan senang tertarik dengan benda lain seperti lampu dan cahaya. baik jika sesi pembelajaran mereka dipecahkan kepada beberapa bahagian.

Adalah

Mereka

perlu diajar secara perlahan dan diberikan masa rehat yang kerap agar dapat fokus terhadap apa yang diajar. juga haruslah fleksibel dengan kanakkanak yang lain.

Guru

Guru

perlu menyediakan suasana pembelajaran yang menarik perhatian kanak-kanak melibatkan diri di dalam aktiviti pembelajaran. haruslah memberikan arahan yang jelas, betul, ringkas, khusus dan lengkap dengan butiran yang terperinci

Guru

Guru

perlu mengaitkan pembelajaran dengan perkara yang disukai atau diminati oleh kanak-kanak Selain itu, guru perlu menyediakan bahan bantu mengajar yang menarik.

Memandangkan

kanak-kanak sindrom down mempunyai masalah untuk bertutur dengan jelas, mereka perlu diajar untuk bertutur dengan jelas dan betul.

Sementara

itu guru juga tidak terkecuali perlu bertutur dengan jelas dan memberi perhatian kepada perkataan dan frasa yang susah disebut

Oleh

itu, penyampaian tugasan, aktiviti atau arahan hendaklah dirancang dengan rapi serta tersusun. Guru harus memberikan bimbingan dan bantuan yang berkesan secara berterusan.

Guru

perlu memastikan tahap kesediaan murid-murid. Guru perlu memberikan respon atau tindak balas yang spesifik dan kerap.

Guru

harus sentiasa berinteraksi dengan kanak-kanak ini dan mengawal tingkah laku mereka agar tidak bersendirian. Sering mendekati dan memberi perhatian melalui perbualan dan interaksi

Menyediakan

suasana pembelajaran yang menarik perhatian kanak-kanak melibatkan diri di dalam aktiviti pembelajaran. Proses pengajaran perlu dijalankan dengan kadar perlahan mengikut kebolehan kanakkanak

Rujukan

http://onitsukahana.blogspot.com/2011/0

3/kaedah-intervensi-untuk-kanakkanak.html
http://www.scribd.com/doc/77900429/Ka

edah-Pengajaran-Dan-PembelajaranKanak-kanak-Sindrom-Down

Sekian, Terima Kasih