JENIS-JENIS MESYUARAT

 Mesyuarat

Agung  Mesyuarat Agung Luar Biasa  Mesyuarat Jawatankuasa  Mesyuarat Jawatankuasa Projek

Mesyuarat Agung.
1.

Mengedarkan surat jemputan Mesyuarat Agung Kelab diedarkan sekurang-kurangnya 14 hari sebelum mesyuarat diadakan dengan disertakan minit mesyuarat yang lalu. (Lampiran D) Atur Cara Majlis Mesyuarat Agung 2.1 2.2 2.3 2.4 Ucapan Alu-aluan Ucapan Penasihat Kelab UcapanPerasmian Mesyuarat Agung Agenda Mesyuarat Agung 2.4.1 Ucapan Pengerusi Mesyuarat 2.4.2 Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu.(Lampiran E) 2.4.3 Membentangkan laporan tahunan. 2.4.4 Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan

2.

2.4.5

Pemilihan Ahli Jawatankuasa i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa Pemilihan dua orang juru audit Membahaskan usul-usul yang diterima Ucapan penangguhan

2.4.6 2.4.7 2.4.8

Mesyuarat Agung Luar Biasa
Mesyuarat Agung Luar Biasa / Tergempar boleh diadakan dengan kehendak sebahagian ahli atau Ahli Jawatankuasa bagi membincangkan satu agenda sahaja. Notis hendaklah disiarkan dua minggu sebelum diadakan. Mesyuarat ini juga boleh diadakan kerana: i. Permintaan bertulis 2/3 ahli ii. Pengerusi memikirkan perlunya mesyuarat diadakan.

Mesyuarat Jawatankuasa
Mesyuarat ini diadakan untuk menggerakkan aktiviti kelab. Mesyuarat hanya boleh dijalankan sekiranya cukup korum (2/3 daripada ahli jawatankuasa). Mesyuarat ini hendaklah dihadiri oleh guru penasihat yang dilantik oleh Pengetua/GB. Notis panggilan mesyuarat hendaklah diberi dalam tempoh satu minggu. (Lampiran F) Agenda Mesyuarat hendaklah merangkumi perkara berikut i. Ucapan Pengerusi. ii. Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. (Lampiran G) iii. Perkara berbangkit. iv. Laporan biro-biro. v. Laporan kewangan. vi. Hal-hal lain.

Mesyuarat Jawatankuasa Projek
Agenda Mesyuarat a. Ucapan Pengerusi b. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu c. Perkara-perkara berbangkit d. Membincangkan hal projek (Lampiran H) i. Tarikh ii. Hari iii. Masa iv. Tempat e. Melantik ahli jawatankuasa projek f. Tugas-tugas ahli jawatankuasa projek g. Kewangan projek h. Hal-hal lain.

Contoh Minit Mesyuarat Agung Tarikh : 11.3.200X (Isnin) Masa : 2.30 petang Tempat : Dewan SMK Bandar Baru Uda Kehadiran : 50/70 (senarai nama dilampirkan) Bil. Agenda 1. Ucapan Pengerusi 2. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. 2.1 Pencadang 2.2 Penyokong 3. Membentang laporan tahunan 3.1 Pencadang 3.2 Penyokong 4. Membentang dan mengesahkan laporan kewangan 4.1 Pencadang 4.2 Penyokong 5. Pemilihan Ahli Jawatankuasa 5.1 Pengerusi 5.2 Naib Pengerusi 5.3 Setiausaha 5.4 Penolong Setiausaha 5.5 Bendahari 5.6 Penolong Bendahari 5.7 Ahli Jawatankuasa (maksima 7 orang) 6. Pemilihan dua orang Juruaudit 7. Membahaskan usul-usul yang diterima 8. Ucapan penangguhan Mesyuarat ditangguhkan pada jam 5.00 petang. Dicatatkan oleh Setiausaha

Lampiran E

Catatan

Contoh Surat Jemputan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kelab Pencinta Alam, SMK Bandar Baru Uda, SMKBBU/05/KPA/(13) 81200 Johor Bahru. JOHOR. 15.3.200X Saudara Mohamad bin Atan, Tingkatan 4 Sastera 1. Saudara/Saudari, MESYUARAT AHLI JAWATANKUASA KELAB PENCINTA ALAM SEKOLAH

Lampiran F

Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa, Kelab Pencinta Alam,SMK Bandar Baru Uda, Johor Bahru akan diadakan seperti butiran dibawah: Tarikh Masa Tempat 2. : : : 13.4.2002 (Sabtu) 8.00 pagi Bilik Bacaan, SMK Bandar Baru Uda.

Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2.1 Ucapan Pengerusi 2.4 2.2 Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. 2.6 2.3 Perkara berbangkit. Laporan kewangan 2.5 Laporan biro-biro Hal-hal lain Kehadiran amat

3. Saudara / saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. dihargai. Sekian, terima kasih. Saya yang menurut perintah, (SITI HALIZA BTE AHMAD ) Setiausaha Kelab Pencinta Alam. s.k. 1. Guru Penasihat Kelab Pencinta Alam 2. Pengerusi Kelab Pencinta Alam.

Contoh Minit Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Lampiran G Tarikh : 13.4.200X (Sabtu) Masa : 8.30 pagi Tempat : Bilik Bacaan SMK Bandar Baru Uda. Ahli yang hadir : 13/15 (Senarai dilampirkan) Bil Agenda Tindakan 1. Ucapan Pengerusi 2. Mengesahkan Minit Mesyuarat kali ke dua 2.1. Pencadang 2.2. Penyokong 3. Perkara Berbangkit 3.1. 3.2 4. Laporan Jawatankuasa Kecil 5. Laporan Kewangan 6. Hal-hal lain Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 10.30 pagi Dicatat oleh, ……………………………………… ………………………………………… ( SITI HALIZA BTE AHMAD ) Disahkan oleh Guru Penasihat Setiausaha, Tarikh : 13.4.200X

SEKIAN TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful