Anda di halaman 1dari 23

PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY

LEARNING WALKS
JELAJAH PEMBELAJARAN
PLC TEAM

Overview
Objektif Sesi Definisi & Asal Usul LW Carta Alir Pelaksanaan LW Langkah-langkah Pelaksanaan LW

Pemilihan Fokus LW
Peranan Ahli Kumpulan LW Aspek-aspek Pemerhatian

Protokol LW
Perbincangan Professional Kesimpulan

OBJEKTIF SESI
Pada akhir sesi, peserta dapat: memahami konsep dan prosedur Learning Walks membuat latihan menggunakan Tool Kits Learning Walks

PERSOALAN AWAL
If you could change one behaviour about your teachers, what would it be? McCune, 2011

Jika kita mampu mengubah perilaku guruguru, apakah perilaku yang tuan/puan akan ubah?

DEFINISI
Berjalan di sekeliling sekolah dan memerhatikan pengajaran guru lain dan aktiviti bilik darjah dengan menggunakan protokol dan fokus yang spesifik. Walking through the school observing other teachers and classrooms in action with a specific focus and a protocol.

ASAL USUL LEARNING WALKS


The concept was derived from HewlettPackard (HP) executives who stayed current by practicing what they called management by wandering around.

Konsep ini dilaksana oleh Eksekutif HP yang mengamalkan konsep pengurusan menerusi pemerhatian.

TUJUAN PEMERHATIAN LEARNING WALKS


Mengumpulkan bahan-bahan bukti aksi/aktiviti pembelajaran (learning in action) yang diperhatikan di dalam bilik darjah. Membuat perbincangan berdasarkan bahan bukti pemerhatian. Belajar daripada amalan-amalan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan yang boleh dipraktikkan untuk diri sendiri dan guru lain. (best practices)

CARTA ALIR PELAKSANAAN LEARNING WALKS


PENETAPAN FOKUS UNTUK PEMERHATIAN PENGUMPULAN BAHAN BUKTI MELALUI PEMERHATIAN KELAS-KELAS PERKONGSIAN DAPATAN DENGAN SEMUA GURU DI SEKOLAH

LANGKAH I

LANGKAH II

LANGKAH III

LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN LEARNING WALKS


PERTAMA KEDUA
Pelaksanaan sesi Learning Walks yang mempunyai tiga peringkat: i. Perbincangan Pra Pemerhatian ( Pre-Walk discussion) ii. Lawatan bilik darjah (Classroom visit) iii. Perbincangan PascaPemerhatian (Post-Walk Discussion) Refleksi

KETIGA
Dapatan sesi Learning Walks dikongsi bersama semua guru dalam jangka masa seminggu selepas sesi pemerhatian.

1. Membentuk kumpulan Learning Walks yang terdiri daripada 3-4 guru. 2. Berkumpul untuk membincangkan fokus yang akan diperhatikan. 3. Menetapkan tarikh dan waktu untuk sesi Learning Walks. (Tool Kit 1)

( Tool Kit 3)

(Tool Kit 2)

ALIRAN SESI LEARNING WALKS


MULA
Pre-Walk Discussion (15 mins)
Kelas 3 (10 mins) Corridor Discussion (5 mins)

AKHIR
Kelas 1 (10 mins) Corridor Discussion (5 mins)

Post-Walk Discussion Reflection (15 mins)

Corridor Discussion (5 mins)

Kelas 2 (10 mins)

Perkongsian bersama semua guru (dalam masa seminggu)

PEMILIHAN FOKUS
Fokus mestilah boleh diperhatikan dalam bilik darjah.

(observable focus) Fokus mestilah dinyatakan dengan jelas. (clearly articulated) Fokus mestilah berhubung dengan peningkatan profesionalisme. (linked to profesional learning) Fokus mestilah mempunyai kepentingan berkait dengan sekolah. (linked to school priorities) Kelas-kelas yang dipilih untuk pemerhatian LW boleh melibatkan pelbagai mata pelajaran dan kriteria pemilihan dibuat atas dasar amalan yang boleh dipelajari atau dicontohi.

CADANGAN FOKUS PEMERHATIAN


Persekitaran bilik darjah

Strategi Penyoalan
Wait Time Perbincangan pelajar Arahan guru Penggunaan bahan sumber Pembelajaran Koperatif Bahan pembelajaran (Learning tools) Penggunaan teknologi Amalan penilaian (Assessment practices)

PERANAN AHLI LEARNING WALKS


LEAD WALKER
Memastikan penglibatan semua

WALKING TEAM
Memahami fokus sesi LW

ahli dalam perbincangan pra dan pasca pemerhatian LW Memastikan ahli memahami fokus pemerhatian LW Memastikan semua perbincangan adalah berlandaskan bukti yang didapati semasa pemerhatian LW Memastikan dapatan LW dikongsi bersama semua staf dalam masa seminggu

Mematuhi protokol LW
Menepati masa LW Membuat perbincangan

berlandaskan bukti dan mengelakkan kritikan dan penilaian peribadi

PROTOKOL LEARNING WALKS


Semua peserta LW mesti hadir untuk perbincangan Pra

Pemerhatian. Pelajar dimaklumkan lebih awal tentang kehadiran pelawat ke dalam bilik darjah. Peserta LW mesti patuh kepada fokus yang telah dipersetujui. Peserta LW mesti elakkan daripada memberi komen bersifat judgemental - peribadi. Peserta LW tidak boleh mengganggu pembelajaran dalam bilik darjah. Peserta LW tidak boleh bercakap sesama sendiri semasa di dalam bilik darjah.

TOOL KITS LW
Contoh Format Borang LW: Tool Kit 1 - Borang Penetapan Fokus Tool Kit 2 - Borang Pemerhatian Tool Kit 3 - Borang Dapatan Keseluruhan

PERBINCANGAN PROFESSIONAL
Tugasan (20 minit): 1. Bentuk kumpulan yang terdiri daripada 4/5 orang. 2. Setiap kumpulan perlu memilih satu fokus pemerhatian. 3. Setiap ahli perlu menggunakan Tool Kit 2 & 3 yang disediakan. 4. Sila tonton video dan isikan pemerhatian tuan/puan dalam Tool Kit 2 & 3 tersebut. 5. Bersedia untuk perbincangan / Gallery Walk.

SEDUTAN VIDEO P & P


1. Sila tonton sedutan video P&P ini. 2. Catatkan pemerhatian-pemerhatian berdasarkan fokus kumpulan tuan/puan.

Video 1 Video 2

PENYOALAN REFLEKTIF
Penyoalan secara reflektif:
Penambahbaikan

P&P

Perkara

dipelajari Perkara yang berlaku Jangkaan tentang P & P

PENYOALAN REFLEKSI SEMASA LW


Contoh Soalan Refleksi: 1. Adakah terdapat maklumat yang terlepas
pandang? 2. Adakah terdapat amalan P & P yang unik/kreatif? 3. Adakah bersedia untuk diteruskan? 4. Apakah faktor yang menentukan strategi dalam membantu murid supaya bertanggungjawab terhadap pembelajaran?

SESI SOAL JAWAB

Persoalan tentang Learning Walks

RUJUKAN
knoxnetwork.wikispaces.com/file/view/Learning+Walks.pdf tsssa.server288.com/wp.../McCuneLearningWalksPresentatio

n11.ppt Danielson, Charlotte, (2007). Enhancing Professional Practice; A Framework for Teaching. ASCD, Alexandria, VA. Hill, Kristen & Mann, Jasbir (n.d.). Introducing Learning Walks. http://networkedlearning.ncsl.org.uk/collections/nexus/issuepnsln/nexus-se-pnsln-introducing-learning-walks.pdf National College for School Leadership, 2005. Networked Learning Walks tools and templates. Located at www.ncsl.uk. Richardson, Joan (2001). Tools for Schools. Seeing Through New Eyes. http://www.nsdc.org/library/publications/tools/tools1001rich.cfm San Lorenzo High School. Learning Walks. http://www.slvh

KESIMPULAN
Petikan daripada
learningleadershipstudy.org/LLS/Learning_Walk.html

Learning Walks is to observe and steal practices and methods that work We are there to SUPPORT teaching and learning NOT to EVALUATE Kevin McCune

TERIMA KASIH