Anda di halaman 1dari 23

Kemahiran Hidup

Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran

Baik Pulih dan


Penyelenggaraan Penyimpanan
Bahan Dan Peralatan
Sub Topik
1.Mengenalpasti alatan dan bahan
pertukangan.
2.Cara merekod peralatan dan bahan.
3.Cara menyimpan dan menyusun peralatan
Gambar 1
Peralatan

yang tidak
disusun
Gambar 2
Peralatan

yang tidak
disusun
Gambar 3
Peralatan

yang telah
disusun
Gambar 4
Peralatan

yang telah
disusun
Mengenalpasti alatan dan bahan
pertukangan

 TUKUL
Mengenalpasti alatan dan bahan
pertukangan

 GERGAJ
I
Mengenalpasti alatan dan bahan
pertukangan

PEMAHA

T
Mengenalpasti alatan dan bahan
pertukangan

PEMUTAR
SKRU
Mengenalpasti alatan dan bahan
pertukangan

 SESIKU L
Mengenalpasti alatan dan bahan
pertukangan

 PLAYAR
Cara Merekod Keluar-Masuk
Peralatan
 Mengapa qSupaya kita tahu
anda perlu jumlah
merekod peralatan
peralatan yang yang telah
dipinjam? dipinjam.
q
Cara Merekod Keluar-Masuk Peralatan

Jenis Keluar Masuk Catatan


Alatan Contoh
Tukul 2 2 Borang
Gergaji 2 2 Pinjaman
Pemahat 3 3

Pemutar 3 3
Skru
Sesiku L 1 1

Playar 1 1

Jumlah 12 12
Cara Merekod Keluar-Masuk
Peralatan
“PERINGATAN”
Semasa Meminjam
  Semasa Menghantar


 Jika peralatan
 Jika peralatan dipinjam 1 tulis 1
dipinjam 1 tulis 1 di di ruang masuk.
ruangan keluar. q
Penyimpanan Peralatan dan Bahan
yang telah digunakan


Soalan: Jawapan:

 Mengapa anda  Supaya dapat


perlu menyimpan dicari dengan
peralatan dengan mudah dan berada
kemas setelah di tempat yang
digunakan? selamat.

Penyimpanan Peralatan dan Bahan
yang telah digunakan


Bagaimana anda
 Mengikut kategori

menyusun serta bentuk dan


peralatan dan disusun di tempat
bahan yang telah (rak) yang telah
digunakan? disediakan dengan
kemas.

Penyimpanan Peralatan dan Bahan
yang telah digunakan
 Contoh
1
Penyimpanan Peralatan dan Bahan
yang telah digunakan
Contoh
2

Kesimpulan
Apa yang perlu anda tahu?

1.Nama peralatan dan bahan pertukangan.


2.Merekod peralatan dan bahan yang telah
digunakan.
3.Cara menyimpan dan menyusun peralatan
yang telah digunakan.
1.
Latihan Pengukuhan
1.Mewarna
2.Mengira gambar peralatan
3.Memadankan gambar
Disediakan oleh
 Kumpulan 1

KPLI 2009

 Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran)


 IPGM Kampus Batu Lintang
Sekian
 Terima Kasih
Selamat Membaca dan
Mendownload