Anda di halaman 1dari 36

‫ادب منزيارهي‬

‫اورغ توا‬
1. Hasil Pembelajaran
2. PengenalanSlide 3
ADAB MENZIARAHI ORANG TUA
3. Pengertian/ Definasi
4. Hukum
5. Contoh
6. Adab Ketika Menziarah
7. Faedah Beradab
8. Akibat Tidak
Beradab
9. Dalil
10. Penilaian / Latihan
 Tutup
Objektif / Hasil Pembelajaran:-
• Di akhir pelajaran murid-murid
dapat:-
1. Menyebut pengertian orang
tua

2. Menyatakan adab ketika


menziarahi orang tua.

3. Menyenaraikan 5 adab ketika


menziarahi orang tua.
‫فغرتين‬
PENGERTIAN

# Pengertian Orang Tua:


*Orang yang lebih tua daripada
kita
*Orang yang sebaya atau lebih
tua daripada ibu bapa kita
‫حكوم منزيارهي‬
‫اورغ توا‬
HUKUM MENZIARAHI ORANG TUA
SUNAT

Iaitu sesuatu perbuatan yang digalakkan oleh agama, jika di lakukan


mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa
‫ادب كتيك منزيارهي‬
‫اورغ توا‬
Adab Ketika Menziarahi Orang
Tua

‫ اف خبر‬، ‫السلم عليكم‬


‫اتوق؟‬
1. Memberi salam dan bertanya khabar
‫ادب كتيك‬
‫منزيارهي اورغ توا‬
Adab Ketika Menziarahi
Orang Tua

2. Sopan tingkah laku dan tutur kata


‫ادب كتيك منزيارهي‬
‫اورغ توا‬
Adab Ketika Menziarahi Orang
Tua

3. Masa yang sesuai


‫ادب كتيك منزيارهي‬
‫اورغ توا‬
Adab Ketika Menziarahi
Orang Tua

4. Membawa buah tangan atau hadiah


‫ادب كتيك منزيارهي‬
‫اورغ توا‬
Adab Ketika Menziarahi
Orang Tua

5.Membersih kawasan persekitaran


‫فاءيده برادب كتيك‬
‫منزيارهي اورغ توا‬
Faedah Beradab Ketika
Menziarahi
• 1. Menjaga perasaanOrang
mereka Tua
• 2. Disayangi Allah
• 3. Dipandang mulia oleh masayarakat
• 4. Berpahala kerana menurut perintah
Agama
• 5. Menunjukkan tauladan yang baik
• 6. Mengukuhkan hubungan
silaturrahim
‫عاقبة تيدق برادب كتيك‬
‫ منزيارهي اورغ توا‬Akibat
Tidak Beradab Ketika Menziarahi
• 1 . DimurkaiOrang
oleh Allah
Tua
• 2 . Mendapat dosa
• 3 . Mengguris Perasaan orang tua
• 4 . Dibenci oleh masyarakat
• 5 . Maruah diri tercemar
• 6 . Kehidupan tidak beroleh berkat
• ‫دليل نقلي بربوات باءيق كفد اورغ توا‬
Dalil Naqli Berbuat Baik Kepada Orang Tua

‫فرمان ال‬
( ‫ما‬ ‫ه‬ّ ‫ل‬ ُ
‫قل‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫ه‬ ‫هر‬ ‫تن‬ َ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ف‬ ُ ‫أ‬ ‫ما‬ ّ ُ َ ‫فَل َ ت‬
َ ُ َ َ ُ َ َ َ ّ َ ُ ‫قل ل‬
‫ه‬
‫ما‬ َِ ‫) َقول ً ك‬
ً ‫ري‬
Maksudnya:
“Maka jangan sekali-kali kamu katakan (OUH!)
kepada kedua-dua orang tua mu dan jangan
kamu herdik keduanya bahkan katalah bagi
keduanya perkataan yang mulia”
Surah Al-Isra’ – ayat 23.
Arahan : Pilih Jawapan Yang Betul
1. Hukum menziarahi orang yang tua adalah :

 ( unat ( a ruh


2. Orang tua ialah orang yang lebih (muda 
(tua)
daripada kita .

3. Kita perlulah 
(berbudi bahasa 
( urang a ar
dihadapan orang tua.

4. Kita hendaklah 
(men a iti (
men)aga) perasaan orang tua.

5. Tidak menghormati orang tua akan mendapat

 ()eber)atan)  (
)emur)aan) Allah .
Arahan : Pilih 5 adab menziarahi orang
tua
Arahan:Pilih dengan tepat dalil naqli yang
menyuruh manusia menghormati orang tua.

............. َ ‫ وَل‬.................... ‫قل‬ ُ َ ‫)فَل َ ت‬


‫ما‬ َ ُ‫ وَ ُقل ل ّه‬......................)