Anda di halaman 1dari 36

PENGAJIAN MALAYSIA

CHAPTER 1: SEJARAH DAN POLITIK

SEJARAH AWAL NEGARA


Kewujudan manusia awal berusia 40,000 tahun Kompleks Gua Mulu dan Kompleks Gua Niah, Sarawak. Melalui empat zaman utama sejarah manusia:

o Prasejarah, o Proto Sejarah, o Zaman Pertengahan o Zaman Kolonial.


2

SEJARAH AWAL NEGARA


Menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara melalui pelabuhan di Selat Melaka. Ia membawa kepada kemunculan kerajaan awal sebelum abad ke-10 adalah merupakan penempatan pesisir pantai dan pelabuhan kecil.
o Langkasuka dan Lembah Bujang di Kedah o Beruas dan Gangga Negara di Perak o Pan Pan di Kelantan.

Awal abad ke-15 - Kesultanan Melaka


o Menarik minat penakluk daripada Portugis, Belanda dan Britain.
3

SEJARAH AWAL NEGARA

Borneo pula, kewujudan kerajaan purba Marudu sebelum abad ke-13 Masehi dan Santubung lebih awal membuktikan telah wujud entiti politik yang mendahului kewujudan Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu.

ZAMAN PENJAJAHAN

Penempatan terawal British bermula dengan pendudukan Pulau Balambangan (1769)


o Hasil dari perjanjian dengan Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu. o Penempatan Selat Koloni DiRaja Britain diwujudkan pada 1826. o Sedikit demi sedikit menyebarkan pengaruh dan kawalan ke atas seluruh semenanjung. o Penempatan Selat termasuk Pulau Pinang, Singapura an Melaka.

1867, Inggeris mula mendapatkan negeri-negeri Melayu yang lain. Disebabkan perang saudara, gangguan persatuan sulit Cina, Britain dipilih untuk menyelesaikan masalah penduduk Negeri Selat.

ZAMAN PENJAJAHAN

Perjanjian Pangkor ditandatangani mengakibatkan perluasan kuasa Britain ke negeri negeri Melayu
(Perak, Pahang, Selangor danNegeri Sembilan - Negeri-negeri Bersekutu). Perlis, Kedah, Kelantan, danTerengganu yang berada di bawah kuasa Thai (Negeri-Negeri Tidak Bersekutu ).

ZAMAN PENJAJAHAN

Borneo Utara - Sabah (di bawah pemerintahan Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu)
o Berada dibawah pajakan Syarikat Berpiagam Borneo Utara British (1881 1946) apabila ia ditabalkan sebagai Koloni Diraja British.

Sarawak menjadi milik keluarga Brooke.

ZAMAN PENJAJAHAN

Akibat penaklukan Jepun (Perang Dunia II) dan kebangkitan komunis, kesedaran untuk merdeka semakin menyerlah dan kuat. Dikhuatir oleh British khususnya dalam menjaga kepentingannya dan masyarakat imigran. British mewujudkan Malayan Union
o Masyarakat Melayu menentang o Mahukan sistem yang pro-melayu o Menolak kemasukan Singapura o Mahukan sistem kewarganegaraan tunggal (berbanding dwiwarganegara, yang membolehkan kaum pendatang mendapat status warganegara Malaya dan negara asal mereka). o Kemerdekaan untuk semenanjung diperolehi pada 1957 di bawah nama Persekutuan Malaya, tanpa Singapura.
8

PEMBANGUNAN KERAJAAN MALAYSIA

KRONOLOGI PENUBUHAN
Cadangan oleh Tunku Abdul Rahman pada 27 Mei 1961. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Kaum Malaysia Julai 1961. Jawatankuasa Antara Kerajaan JAK Ogos 1962. RujukSuara/referandum di Singapura 1 September 1962

10

KRONOLOGI PENUBUHAN
Rombongan PBB ke Sabah dan Sarawak (16 Ogos-5 September) Pengisytiharan Malaysia 16 September 1963 Penarikkan diri Singapura dari Malaysia 1965

11

MALAYSIA
NNBT BERAJA NNMT MALAYSIA NEGERI TIDAK BERAJA NS NB

12

MALAYSIA

Terdiri daripada 13 buah negeri (9 Negeri Beraja + 4 Negeri Tak Beraja) 9 buah Negeri Beraja (NB) a) Negeri-negeri MelayuBersekutu (NNMB) i. Perak ii. Selangor iii. Pahang b) Negeri-negeri Melayu Tak Bersekutu (NNMTB) i. Perlis ii. Kedah iii. Kelantan iv. Terengganu v. Johor
13

MALAYSIA

4 buah Negeri Tak Beraja (NTB)


a) Negeri Selat (NS)
i. PulauPinang ii. Melaka

b) Negeri Borneo (NB)


i. Sabah ii. Sarawak

14

TOKOH-TOKOH YANG MENCADANGKAN

15

Lord Brassey

Pada awalnya dikemukakan oleh Lord Brassey. Pengarah Syarikat Borneo Utara pada 1887. Dalam cadangan beliau mahu kerajaan British menggabungkan Sarawak & Sabah (Borneo Utara)dengan negeri-negeri Melayu & negeri-negeri Selat
16

Dato Onn Jaafar

Mencadangakan agar Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dinamai Malaysia Beliau berpendapat pihak British pasti akan mengabungkan negeri Sarawak, Sabah, Brunei, dan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu.

17

Lee Kuan Yew

Mendesak pihak British agar mengadakan rundingan dengan Tunku Abdul Rahman untuk menggabungkan persekutuan Singapura dengan Tanah Melayu sahaja. Cadangannya ditolak oleh Tunku Abdul Rahman kerana Tunku bimbang berlakunya ketidaksamaan penduduk. Tetapi pada 27 Mei 1961 Tunku Abdul Rahman mensetujui gagasan Malaysia. Penubuhan gagasan Malaysia dicadangkan dalam makan tengah hari anjuran PersatuanWartawan Luar Negeri di Hotel Adelphi,Singapura.

18

CADANGANTUNKU ABDUL RAHMAN TUNKU ABDUL RAHMAN


Selepas Tunku Abdul Rahman berucap di Singapura pada akhir bulan Mei 1961, beliau berusaha mengadakan lawatan ke Sarawak & Sabah (Jun 1961)dan Brunei (Julai 1961)- bertujuan menerangkan konsep, tujuan & matlamatpenubuhan Malaysia. Perundingan juga diadakan antara pegawai kanan Persekutuan Tanah Melayu dengan Pegawai-pegawai British dari Sarawak, Sabah dan Singapura HASILNYA- Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK) ditubuhkan di Singapura pada jun 1961 yang dipengerusikan oleh DONALD STEPHANS.

19

FAKTOR-FAKTOR PENUBUHAN MALAYSIA YANG BERKAITAN


Menghalang perkembangan Ideologi Komunis. 2. Melindungi hak dan kepentingan kaum bumiputra. 3. Menguasai ekonomi dan kemewahan Singpura. 4. Kemerdekaan Singapura, Sabah dan Sarawak. 5. Kebebasan daripada British. 6. Kesimbangan kaum dan perpaduan
1.
20

FAKTOR POLITIK

Menjamin keselamatan serantau daripada ancaman komunis Menyegerakan kemerdekaan Singapura, Sabah & Sarawak. Dasar dekolonosasi British untuk merdekakan tanah jajahan.
21

FAKTOR EKONOMI

Pasaran lebih luas. Mewujudkan kerjasama serantaudalam bidang ekonomi.

22

FAKTOR SOSIAL

Mengimbangkan pertumbuhan kaum di kalangan negeri anggota. Mengunakan cara memasukkan Sabah, Sarawak, Sabah dan Brunei dalam gabungan. Menyegerakan kemerdekaan bagi negerinegeri anggota disamping untuk memajukan negeri yang belum membangun.

23

SINGAPURA

Lee Kuan Yew bimbang dengan pengaruh parti berhaluan kiri. Barisan Sosialis menentang penubuhan Malaysia kerana mengangap sebagai satu bentuk penjajahan baru. Satu referendum, berhubung dengan persoalan dan syarat penggabungan telah diadakan pada September.
24

REFERENDUM SINGAPURA
Tujuan Referandum ini adalah: Mendengar pendapat umum dari rakyat Singapura mengenai penubuhanMalaysia Mencari jalan terbaik membina perpaduan dan juga syarat kepentingan yangdiinginkan oleh rakyat Singapura supaya bersetuju dengan penubuhan Malaysia. Berdasarkan referendum tersebut, majoriti daripada rakyat Singapuramenyerahkan sepenuhnya kepada kerajaan Singapura untuk membuatkeputusan tentang penggabungan Malaysia dan Singapura.
25

BRUNEI

A.M.Azahari menentang gagasanMalaysia Sebab penentangan :


o Persoalan minyak o Bayaran tahunan o Kedaulatan sultan o Pungutan suara rakyat dan pemberontakan1962

26

PENOLAKAN BRUNEI
1.

Persoalan minyak
o Brunei hanya dapat menikmati hasil minyaknya selama 10 tahun selepaspenyertaan Brunei ke dalam Malaysia tetapi kemudiannya Brunei dikehendakimenyerahkan hasil mahsul minyak kepada Persekutuan Malaysia sepenuhnya

2.

Bayaran tahunan
o Persekutuan Malaysia menginginkan agar bayaran tahunan itu dibayar setiap tahun dan ditambah kepada $50 atau $60 juta setahun seperti yangdicadangkan oleh Dato Paduka Neil Lawson Q

3.

Kedaulatan sultan
o Kemasukan Brunei ke dalam Persekutuan Malaysia boleh menggugatkuasa Sultan dan sekali gus melenyapkan kedaulatannya. Ini kerana dikatakankesemua negeri dalam persekutuan ini nanti adalah sama mengikutPerlembagaan yang akan dirangka6. Di sini menunjukkan kedaulatan Sultanakan pupus dan Perlembagaan 1959 tidak boleh digunakan lagi.
27

PENOLAKAN BRUNEI
4.

Pungutan suara rakyat danpemberontakan1962


o o Pada 8 Disember 1962 adalah sebagai tanda penentangan rakyat Brunei terhadap gagasan Malaysia. Penentangan juga dibuat oleh pegawai-pegawai kolonial dan kaum Cina yang takut sumber ekonominya terjejas setelah kemasukan Brunei ke dalam Malaysia

Kesimpulan
o Brunei tidak akan menyertai apa jua bentuk penyatuan jika sekiranya ia memudaratkan negara dan rakyat jelata. o Ini kerana dasar baginda ialah memastikan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran serta keistimewaan Brunei terjamin dan terpelihara.

28

INDONESIA

Peringkat awal Indonesia menentang.(1962) Menganggap sebagai satu bentuk neokolonisme. Pandangan ini lahir daripada Parti Komunis Indonesia. Presiden Soekarno melancarkan Dasar konfrontasi terhadap Malaysia.
29

Indonesia bertindak:
a) Menyerang kapal-kapal nelayan TanahMelayu. b) Melakukan pencerobahan udara TanahMelayu. c) Melancarkan serangan ketenteraanterhadap Malaysia melalui Johor, Sarawak dan Sabah. d) Memburukan nama Malaysia di negara Afro-Asia dan Negara Dunia Ketiga.

30

FILIPINA

Menentang Penubuhan Malaysia. Presiden Macapagal membuat pengumuman menuntut hak terhadapSabah.(1962)

Mendakwa bahawa Sabah milik Kesultanan Sulu.


Tuntutan berdasarkan perjanjian Sultan Jamalul Alam dengan Baron Overbeck(22 jan 1878) Menjual haknya kepada Alfred
31

JAWATANKUASA PERUNDING PERHUBUNGAN ANTARA KAUM (JPP K)


JPPK dipengurusi oleh Donald Stephens dari Sabah. Peranannya ialah:

o Menerangkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia. o Mengumpul pandangan penduduk. o Mengalakkan kegiatan ke arah penubuhan Malaysia

32

Mesyuarat jawatankuasa ini iadakan sebanyak 4 kali:


1. 2. 3. 4. Di Jesselton (Sabah) Kucing (Sarawak) Kuala Lumpur (Persekutuan Tanah Melayu) Singapura.

Brunei menghantar pemerhatinyamenghadiri tiga mesyuarat terakhir.Dalam mesyuarat terakhir di Singapura (feb1962) ahli-ahli bersepakat mengemukakansatu memorandum kepada SuruhanjayaCobbold yang ditubuhkan oleh kerajaanBritish.

33

SURUHANJAYA COBBOLD
Mengandungi perkara penting yang memberi pertimbangan kepada pandangan & pendapat Sarawak & Sabah untuk dimasukkan kedalam pelembagaan baru. Ditugaskan untuk meninjau pendapat rakyat Sarawak & Sabah tentang GM serta membuat penilaian & mengemukakan cadangan kepada pihak British. Menurut laporan SC:

1/3 penduduk Sabah & Sarawak menyokong GM tanpa syarat 1/3 menyokong dengan syarat ( kepentingan mereka harus dilindungi) 1/3 lagi menginginkan kemerdekaan sebelum menyertai MALAYSIA
34

PENYELESAIAN
Perjumpaan TIGA pihak yang melibatkan Malaysia, Indonesia &Filipina diadakan [sidang kemuncak antara ketua kerajaanTunku Abdul Rahman, Presiden Sukarno & Presiden Macapagal Kerajaan Filipina dan Indonesia bersetuju untuk menyokong pembentukan Malaysia sekiranya terbukti mendapat sokongan penduduk terbabit dan disahkan oleh PBB. Persetujuan dicapaipada 9 Julai 1963 antara kerajaan British dan Tanah Melayu tentang penubuhan Malaysia pada 31 Ogos 1963

35

PENGISYTIHARAN MALAYSIA 1963


Ditandatangani pada 9 Julai 1963 di London. Ogos 1963- Ratu Elizabeth II telah memperkenankan Akta Malaysia yangdiluluskan oleh Parlimen British. Seterusnya Perjanjian Malaysiadiluluskan oleh Parlimen Tanah Melayu, Dewan Perhimpunan Singapura,Majlis Undangan Sarawak & Majlis Undangan Sabah. 26 Ogos 1963 Yang di-Pertuan Agong memperkenankan Akta Malaysia. 16 September 1963 NEGARA MALAYSIA ditubuhkan secara rasmi yang merangkumi PTM, Singapura, Sarawak & Sabah. Pengistiharan distadium merdeka.

36