Anda di halaman 1dari 40

PROGRAM BESTARI ICT

2009

Pengenalan Kepada Sistem Komputer

Disediakan Oleh:
ROSIADI BIN TAJUDIN
Bsc.(Hons), Dip.Edu
Komputer ?
Isi Kandungan

1. Apa itu komputer?


2. Mengimbau Sejarah Perkembangan Komputer
3. Komponen Komputer
4. Komponen Asas Perkakasan Komputer
5. Kategori Komputer
6. Kitaran Pemprosesan Data
7. Peralatan Operasi Komputer
8. Perwakilan Data
Apa itu komputer ?

• Sebuah mesin pengoperasian elektronik


di bawah kawalan set arahan yang
disimpan didalam ingatannya sendiri
(memory) untuk menghasilkan data,
menerima data, memanipulasikan data,
menjana keputusan dan menyimpan data.
Apa itu komputer ?

• Sebuah peralatan yang berkeupayaan


melakukan pengiraan dan membuat
keputusan logik (logical decision) berjuta-
juta kali lebih cepat dari manusia.
• Sebuah peralatan yang berfungsi untuk
memproses data berdasarkan set-set
arahan yang dikenali sebagai program
komputer.
Mengimbau Sejarah

1643
Kalkulator matematik pertama dibina
oleh Blaise Pascal

1822
Charles Babbage membangunkan
Analytical Engine
Mengimbau Sejarah

1945
Vannever Bush menulis tentang Memex

1946
Komputer Digital pertama
(ENIAC) dibangunkan oleh
Mauchly dan Eckert
Mengimbau Sejarah

1947
Komputer pertama
menggunakan konsep
program dibangunkan
(UNIVAC) oleh Von
Newmann

1975
Komputer untuk kegunaan harian (Home Computer)
dilancarkan – Altair 8800
Mengimbau Sejarah

1976
Steve Wozniac melancarkan Apple I

1977
Apple II dilancarkan

1983
Apple melancarkan LISA. Komputer
pertama yang menggunakan tetikus
Mengimbau Sejarah
1980an – 1990an – Masa kini
Perkembangan pesat dalam industri microprocessor
membawa kepada penghasilan komputer yang lebih
canggih, berkuasa dan mini
Komponen Komputer

Hardware (Perkakasan)
Peralatan elektronik dan mekanikal yang membentuk
sebuah sistem komputer. Contohnya seperti, Hard Disk
dan Motherboard

Software (Perisian)
Set-set arahan yang memberitahu perkakasan
bagaimana untuk melakukan sesuatu tugasan.
Contohnya seperti, Windows operating system dan
Microsoft Office
Komponen Asas Perkakasan Sebuah Komputer

Monitor
Sistem
Unit

Speaker
Papan
Kekunci
Tetikus
Komponen Asas Perkakasan Sebuah Komputer
Komputer Masa Depan
1- Monitor

• Perkakasan untuk paparan


• Imej yang terhasil pada monitor terbina daripada
pixels (titik)
• Resolution ↑ imej semakin jelas

CRT LCD Skrin sentuh


2- Papan Kekunci (Keyboard)

• Peralatan input untuk memasukkan teks dan


arahan.
• Untuk dekstop : 101-105 kekunci
• 3 jenis papan kekunci iaitu serial port (PS/2), USB
dan wireless.

PS/2 USB Wireless


Kabel Penghubung

Kabel penghubung PS/2 Kabel penghubung USB


3- Tetikus (Mouse)

• Peralatan input untuk mengawal pergerakan cursor


atau pointer
• Boleh melakukan operasi seperti point, click, right-
click, double-click, drag, rotate wheel dan press
wheel.
• 2 jenis tetikus : Mekanikal dan Optical.

PS/2 USB Wireless


Jenis Tetikus

Mekanikal Optikal
Tetikus

Pad Sentuh Tablet pen


4- Sistem Unit

• Bahagian paling utama dalam sebuah komputer.


• Menempatkan pelbagai komponen elektronik yang
membolehkan sebuah komputer menjalankan
fungsinya.
• Antara komponen yang terdapat di dalamnya
seperti: motherboard, power supply, RAM, dan
CPU.
4- Sistem Unit

Sistem Unit Sistem Unit


5- Speaker

• Peralatan output yang mengeluarkan maklumat


dalam bentuk bunyi.

Pelbagai jenis speaker


Komponen Perkakasan Lain

Mesin Pencetak (Printer)

Dot matrix Ink Jet Laser


Komponen Perkakasan Lain

Mikrofon
Mesin
Pengimbas

Headphone

Kamera Web
Kategori Komputer

• Komputer Peribadi (Desktop or notebook / Laptop)

• Handheld Computer (Personal Digital Assistant –


PDA)

• Server (Small Cabinet)

• Mainframe (Beratus – Beribu komputer


dihubungkan)

• Supercomputer (Beribu – Berjuta komputer computer


dihubungkan)
Kategori Komputer

Laptop

Desktop

PDA
Kategori Komputer

Mainframe

Super
Server computer
Kitaran Pemprosesan Data

Data diproses oleh processor

Input Process Output

Pengguna Data
memasukkan dipersembah
data Storage kan semula
kepada
Data atau maklumat pengguna
disimpan untuk masa
akan datang
Kitaran Pemprosesan Data

Input Process Output

Storage
4 Peralatan Operasi Komputer

• Samaada kecil atau besar, semua komputer


melakukan 5 operasi asas yang sama iaitu:Input,
Proses, Output, Storage, Communication

• Semua operasi ini dilakukan dengan menggunakan


peralatan tertentu iaitu: Peralatan Input, Peralatan
Proses, Peralatan Output, Peralatan Storan dan
Peralatan Komunikasi
Peralatan Operasi Komputer

• Operasi dalam Kitaran Pemprosesan Data


dilakukan dengan menggunakan peralatan berikut:

1. Peralatan Input
2. Peralatan Proses
3. Peralatan Output
4. Peralatan Storan
5. Peralatan Komunikasi
Peralatan Operasi Komputer

Peralatan Input (Input Device)


• Perkakasan yang digunakan untuk memasukkan
data dan arahan ke dalam sistem komputer untuk
diproses
Peralatan Operasi Komputer

Peralatan Proses (Proses Device)


• Perkakasan yang digunakan untuk memproses
data, arahan dan maklumat
Peralatan Operasi Komputer

Peralatan Storan (Storage Device)


• Perkakasan untuk menyimpan data, arahan dan
maklumat untuk kegunaan masa akan datang
Peralatan Operasi Komputer

Peralatan Komunikasi (Communication Device)


• Perkakasan untuk mewujudkan jaringan /
hubungan antara sebuah komputer dengan
komputer yang lain dengan menggunakan kabel,
jaringan telefon ataupun satelit.
Perwakilan Data (Data Representation)

• Komputer memaparkan data secara digital yang


mana ia hanya mengenali 2 bentuk diskret iaitu on
atau off dengan 2 digit yang unik iaitu 0 bit dan 1
bit sahaja.

• 8 bit = 1 byte

• Kombinasi 0 dan 1 untuk mewakili satu karekter di


tentukan oleh skema pengkodan

• Antara skema pengkodan yang popular ialah


ASCII, EBCDIC dan Unicode.
Perwakilan Data (Data Representation)

Huruf ‘T” di tekan pada papan kekunci


(ADC: Analog Digital Converter)

Signal elektronik untuk huruf ‘T” dihantar


ke sistem unit dan diubah kepada kod
ASCII (01010100) dan disimpan di
memory (Digital)

T
Selepas diproses kod untuk huruf ‘T”
ditukarkan kepada imej dan dihantar
peralatan output untuk paparan. (DAC:
Digital Analog Converter)
Kesimpulan

Apa yang telah anda pelajari?


Terima Kasih Atas
Perhatian Anda
Disediakan Oleh:
ROSIADI BIN TAJUDIN