Anda di halaman 1dari 43

TAJUK 8 : E-dagang APLIKASI ANTARA ORGANISASI

DISEDIAKAN OLEH: ESHALINI DEEWI A/P NANTHA GOPALAN NITYA A/P SUPAYAH SARAS A/P MANOGARAN

KOS PEMBELIAN

PENYESUAIAN TEKNOLOGI APLIKASI ANTARA ORGANISASI

PENGURUSAN INVENTORI

ASIMILASI TEKNOLOGI

KITARAN MASA

PENGENALAN
Persaingan antara industri adalah sistem komputer yang canggih. Contoh sistem komputer yang digunakan dalam oleh industri tertentu adalah sepeti jadual berikut:
Industri Syarikat penerbangan, hotel dan kereta sewa Industri pemborongan hospital Sistem komputer Sistem tempahan berkomputer (Computerised Reservation System) Pesanan secara automatik dan sistem pengagihan (Automated Order Entry And Distribution System) Perdagangan berkomputer dan sistem pembayaran (Computerised Trading Dan Settlement System) Reka bentuk berbantukan komputer dan pertukaran data elektronik

Pasaran kewangan

Pengeluaran

E-dagang berkembang dengan pantas. Syarikat pelbagai saiz berkomunikasi antara satu sama lain secara elektronik.

Perhubungan dilakukan mengguna internet awam dan juga rangkaian swasta seperti rangkaian nilai tambah (Value added network). Ditunjukkan secara grafik seperti di bawah:E-Dagang

Komunikasi

Rangkaian

Awam - Internet

Swasta - Rangkaian Nilai Tambah

Teknologi Maklumat

Penyusunan semula BERTUJUAN:

membantu organisasi menyusun semula struktur organisasi


Komunikasi

i.

Untuk mengatasi masalah dari segi jarak dan masa. Untuk meningkatkan koordinasi dan kawalan

ii.

Syarikat

Guna TMK

Objektif

TMK bantu penstrukturan semula perhubungan antara organisasi meningkatkan koodinasi dan kawalan

KECEKAPAN
- Penggunaan sumber yang cekap

KEBERKESANAN
- Mencapai matlamat organisasi

INOVASI - Penerokaan
pasaran baru

KUALITI
- Meningkatkan mutu produk dan perkhidmatan

Dalam e-dagang, perhubungan perniagaanperniagaan melibatkan penggunaan


Komputer Rangkaian

Komputer dan rangkaian menghubungkan antara pembekal dengan pelanggan.


Komputer + rangkaian

Pembekal

Pelanggan

Perhubungan ini melibatkan bahagian-bahagian tertentu dalam sesuatu organisasi dengan bahagian lain serta organisasi luar seperti ditunjukkan dalam jadual di bawah:Bahagian dalam organisasi Bahagian dalaman atau organisasi luar

Operasi pembelian
Perancang logistik dalam sesuatu syarikat Bahagian jualan Bahagian perkhidmatan pelanggan Syarikat

Pembekal
Syarikat pengangkutan yang menyimpan dan menghantar produk mereka Pemborong atau peruncit yang menjual produk mereka Bahagian penyelenggaraan Pelangan

Membeli barang atau perkhidmatan bagi syarikat yang besar adalah satu proses yang kompleks.

Ia adalah proses yang kompleks kerana melibatkan pelbagai langkah (multistep process)

Langkahlangkah pembelian adalah seperti berikut :-

Syarikat menurunkan kos pembelian melalui:Membaiki pembelian dengan mendapat diskaun melalui pembelian berkuantiti (volume discounts)

Integrasi yang lebih baik dengan pembekal utama dalam proses pengeluaran

PENGURUSAN

INVENTORI

Menyimpan Inventori

Kos operasi meningkat dan keuntungan berkurangan.

Kos kos lain yang terlibat ialah : Kos penyimpanan (storage cost) Kos insurans (insurance cost)

Menyimpan inventori berlebihan boleh berlaku dalam keadaan-keadaan berikut :

Kaedah 1 Model/ stail

Kaedah 2 Pengeluaran

Kaedah 3 Produk siap

KEADAAN 1 : MODEL / STAIL

Jika produk yang disimpan adalah khusus untuk model atau stail tertentu, inventori yang berlebihan terpaksa dihapus kira bila model ditamatkan atau stail sudah berubah

KEADAAN 2 : PENGELUARAN

Syarikat menyimpan bahan mentah untuk memastikan proses pengeluaran berjalan lancar.

Masalah ketidakcekapan dari segi : Jadual pengeluaran lambat dibuat (diproses) Pesanan kepada pembekal juga lambat diproses.

Mengakibatkan syarikat terpaksa menyimpan inventori lebihan kerana kelewatan dan kesilapan.

KEADAAN 3 : PRODUK SIAP

Ada syarikat menyimpan produk siap untuk dihantar kepada pelanggan.

Menyimpan inventori berlebihan tidak bermakna syarikat dapat meningkatkan perkhidmatan pelanggan.

Apabila pelanggan memerlukan reka bentuk dan warna tertentu sesuatu produk, tetapi syarikat tidak dapat memenuhinya kerana belum sampai.

Sudah pasti pelanggan tersebut akan pergi mencarinya daripada pesaing.

RUMUSAN

Penurunan kos operasi syarikat Mengurus inventori dengan cekap akan menghasilkan :-

Perkhidmatan pelanggan yang lebih baik

Meningkatkan pusingan ganti inventori di gudang atau

kedai dengan menjual atau menggunanya untuk


pengeluaran akan mengurangkan kos-kos yang berkaitan dengan insuran, urusan menyusun dan menyimpan.

KITARAN MASA

KITARAN MASA

Jumlah masa yang diperlukan untuk membina sesuatu produk siap yang boleh dijual kepada pelanggan.

Susut nilai peralatan

Ada kos-kos tetap yang tidak berubah dengan jumlah pengeluaran, seperti :-

Kos utiliti Kos bangunan Masa (upah) pengurus dan penyelia

Koordinasi yang cekap dan berkesan antara pembeli dan pembekal akan mengurangkan pusingan masa.

Kos tetap seunit dapat dikurangkan kerana jumlah masa dipendekkan.

Komponen yang bermutu tinggi kurangkan kadar kecacatan kurangkan masa untuk diuji kurangkan masa bagi proses pengeluaran menghasilkan produk - pasaran

KEBAIKAN

Komponen sudah diperakukan (certified) sebelum digunakan.

Pengeluaran yang cekap mengurangkan pelaburan yang perlu dibuat untuk mesin baru

Produk cacat dapat dikurangkan bermakna lebih produk boleh dipasarkan.

ASIMILASI TEKNOLOGI

Kaedah ini manusia digantikan dengan mesin-mesin yang


dikawal oleh pengawal untuk menghasilkan sesuatu produk. Kerja-kerja dapat dilakukan dengan lebih baik cepat dan tepat. Manusia hanya mengawal pada sistem kawalan.

Mengurangkan pekerja buruh dalam sektor perindustrian.

Teknologi maklumat bermula secara kecil-kecilan


tetapi berkembang dengan pesat menjadi satu perkara asas dalam syarikat.

4 fasa diterima dan digunakan dalam proses teknologi baru

3 halangan menghalang teknologi baru

3 Halangan

Hilang minat dan kos bertambah

Tumpuan yang sempit dan kurang sesuai

Hanya mementingkan kecekapan sahaja

4 FASA MENYOKONG

Mengenal pasti dan melabur dalam teknologi Penyesuaian dan pembelajaran teknologi Rasionalisasi dan kawalan pengurusan

Transformasi teknologi yang meyeluruh

Keputusan dibuat untuk memulakan pelaburan dalam teknologi baru PERMULAAN TEKNOLOGI Skop projek terhad BARU Projek berkembang pengendali lebih berpengalaman & latihan diberikan kepada kumpulan kecil dahulu Untuk menguji kesesuian teknologi dengan keperluan organisasi

Faedah dan kos teknologi belum dikenal pasti

Fasa ini adalah peringkat mencuba maka halangan mudah berlaku


Antara sebab adalah:
Teknologi tidak sesuai dengan organisasi
Penglibatan pekerja (pengguna teknologi) yang rendah

Kegagalan pembekal / vendor

Kos melebihi dari yang sepatutnya

Perubahan strategik organisasi

PERANCANGAN

Mengenal pasti teknologi


Masalah teknikal diselesaikan supaya memberi faedah kepada organisasi

Sumber

manusia
Diberi latihan khas supaya dapat mengguna teknologi baru

Memperolehi pengalaman mengguna teknologi baru

Minat akan berkembang

Penggunaan teknologi yang sesuai dengan keperluan organisasi

Menandakan perkembangan penggunaan teknologi baru

Masuk ke dalam fasa dua

4 FASA MENYOKONG

Mengenal pasti dan melabur dalam teknologi Penyesuaian dan pembelajaran teknologi

Rasionalisasi dan kawalan pengurusan Transformasi teknologi yang meyeluruh

Pengguna terlibat dengan teknologi baru

PROSES PEMBELAJARAN BAGAIMANA MENGGUNAKAN TEKNOLOGI BARU

Mencari faedah dan kebaikan teknologi

Cara mengaplikasikan ke bahagian-bahagian lain dalam organisasi

KEJAYAAN:

KELEMBAPAN: Pendekatan dalam peringkat adalah terlalu konservatif

Bergantung kepada komunikasi yang berkesan Kesanggupan mencari kesesuaian penggunaan teknologi kepada pekerja organisasi

4 FASA MENYOKONG

Mengenal pasti dan melabur dalam teknologi Penyesuaian dan pembelajaran teknologi

Rasionalisasi dan kawalan pengurusan Transformasi teknologi yang meyeluruh

Peranan pengguna dan pekerja sokongan menjadi lebih jelas


PEMBANGUNAN KAWALAN YANG TEPAT UNTUK MEMBIMBING REKA BENTUK DAN PELAKSANAAN

Kadar inovasi dan pengubahsuaian menjadi perlahan Tertumpu kepada kecekapan iaitu kecekapan kos
Menstruktur semula untuk menggunakan teknologi baru dengan lebih cekap

Melengkapkan dan membaiki aplikasi

Meningkatkan tahap kecekapan pekerja

Terlalu tertumpu kepada kecekapan bukannya kepada keberkesanan teknologi baru

Terlalu tumpuan kepada skala ekonomi baru mematikan projek

Ia dianggap sebagai tahap akhir pelaksanaan , jadi projek akan berada pada tahap penggunaan yang terhad

HALANGAN BERLAKU

Mengenal pasti dan melabur dalam teknologi Penyesuaian dan pembelajaran teknologi

Rasionalisasi dan kawalan pengurusan


Transformasi teknologi yang meyeluruh

Satu jabatan dalam syarikat menyebarluaskan teknologi ke seluruh organisasi


TEKNOLOGI DIGUNAKAN SECARA MELUAS DALAM

Perancangan tertumpu kepada operasi

ORGANISASI

Tempoh penggunaan teknologi baru ini adalah penting dan kritikal

Sesetengah teknologi tidak sampai ke fasa


ke-4 kerana digantikan dengan teknologi baru fasa ke-3 daripada bahagian lain dalam organisasi.

RUMUSAN

PERINGKAT 1 & 2

PERINGKAT 3 & 4

Bersifat Inovasi

Dikenali dengan Kawalan

Pihak pengurusan menyediakan sumbersumber untuk mendapatkan hasil yang belum pasti

Kewangan dan sistem pengurusan prestasi diperlukan untuk menjayakan teknologi baru

Organisasi boleh menjangkakan untuk mengalami gelombang fasa, seperti teknologi- teknologi yang meninggalkan perubahan fasa akan di gantikan dengan eksperimen yang baru.