Anda di halaman 1dari 9

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

- ASPEK PENILAIAN - PROSEDUR PELAKSANAAN

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH - ASPEK PENILAIAN - PROSEDUR PELAKSANAAN

KONSEP

PENILAIAN

Mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian pelajar :

- menentukan hasil pembelajaran yang

hendak dinilai, merancang dan membina

instrumen

penilaian,

- melaksanakan penilaian, merekod hasil penilaian, menganalisis maklumat penilaian, melapor dan membuat tindakan susulan.

JENIS PENILAIAN

Penilaian formatif

 • Penilaian dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Maklumat yang diperoleh dapat memberi maklum balas tentang sejauh mana sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai

 • dapat mengetahui tentang kelemahan dan kekuatan serta potensi seseorang murid dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.

Penilaian sumatif

 • Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang p dengan p lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan/ pengredan.

ASPEK PENILAIAN

ASPEK PENILAIAN

ASPEK PENILAIAN

ASPEK PENILAIAN

ASPEK PENILAIAN

ASPEK PENILAIAN

KAEDAH

PENILAIAN

• lisan

• penulisan

• pemerhatian

TUJUAN PENILAIAN

 • Mengesan serta-merta

- mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-

dalam pengajaran harian

merta

 • - tidak memerlukan instrumen yang khusus

 • Mengesan kemajuan

  • - mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa

pembelajaran

 • - perlu dirancang secara individu atau kumpulan

 • - menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak, lembaran kerja, ujian bertulis

 • Mengesan pencapaian

  • - mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran atau pada akhir program

   • - perlu dirancang secara individu

  • - dijalankan dengan menggunakan senarai semak, skala kadar, ujian bertulis dan ujian lisan

MERANCANG

• Menentukan hasil

pembelajaran

dan instrumen penilaian

dan instrumen penilaian MEMBINA INSTRUMEN • Membuat Jadual Penentuan • Membina soalan/instrumen MELAKSANAKAN PENILAIAN MENGANALISIS MAKLUMAT

MEMBINA INSTRUMEN

• Membuat Jadual Penentuan • Membina soalan/instrumen

dan instrumen penilaian MEMBINA INSTRUMEN • Membuat Jadual Penentuan • Membina soalan/instrumen MELAKSANAKAN PENILAIAN MENGANALISIS MAKLUMAT

MELAKSANAKAN PENILAIAN

MENGANALISIS MAKLUMAT PENGUASAAN PERKARA YANG DIAJAR MEREKOD Y2 Y1 T
MENGANALISIS MAKLUMAT
PENGUASAAN
PERKARA YANG
DIAJAR
MEREKOD
Y2
Y1
T

• Pemerhatian/lisan/penulisan

Tindakan Susulan

Tindakan Susulan

• Pemulihan

• Pengukuhan • Pengayaan

Topik Baru