TRANSFORMASI DESA

Konsep Pr oses Faktor-faktor yang mempengar uhi Saling inter aksi Desa-bandar

1

nsnj2009 Geografi 942/2 Tema 3 - Transformasi Desa

KONSEP
Per ubahan sosioekonomi Desa pemodenan dan pembandar an. melalui pr oses

Per ubahan dari se gi guna tanah, asas, pengangkutan, komunikasi, penduduk, pendidikan, tar af pemodenan sikap dan seba gainya.

kemudahan peker jaan kesihatan,

2

nsnj2009 Geografi 942/2 Tema 3 - Transformasi Desa

Perubahan sekitar Kuala Lumpur

3

nsnj2009 Geografi 942/2 Tema 3 Transformasi Desa

PROSES TRANSFORMASI
1. Saling keber gantungan bandar Ber laku secar a dua hala: Desa-

Kunjungan penduduk desa ke bandar untuk bekerja, menggunakan barangan dan perkhidmatan , memasarkan produk desa Bandar menyediakan peluang pekerjaan, punca maklumat dan inovasi, barangan dan kemudahan perkhidmatan
4

nsnj2009 Geografi 942/2 Tema 3 - Transformasi Desa

PROSES TRANSFORMASI
2. Pembandar an Desa Melalui pembangunan bandar bar u Peningkatan penduduk dan fungsi ser ta kemudahan desa secara insitu Kesan rebakan bandar yang ber dekatan

nsnj2009 Geografi 942/2 Tema 3 - Transformasi Desa

5

PROSES TRANSFORMASI
3. Per ancangan per tumbuhan) Desa (Pusat

Memusatkan dan meningkatkan fungsi dan per anan pusat petempatan desa supaya menjadi penjana per tumbuhan sosioekonomi desa Meningkatkan per anan bandar kecil
6

nsnj2009 Geografi 942/2 Tema 3 - Transformasi Desa

PROSES TRANSFORMASI
4. Pemodenan sosioekonomi desa Per ubahan sosial melalui pendidikan, kesihatan, kemudahan komunikasi dan per khidmatan lain Per ubahan ekonomi melalui pemodenan per tanian, industri pembuatan dan per khidmatan seper ti homestay, pengangkutan, 7 sajian makanan dll.

nsnj2009 Geografi 942/2 Tema 3 - Transformasi Desa

INDIKATOR TRANSFORMASI
Peningkatan KDNK per kapitan penduduk. Peningkatan % tenaga ker ja dalam ekonomi moden di desa. Peningkatan kemudahan asas. Peningkatan kuasa beli, pemilikan bar angan, dan tabungan penduduk. Peningkatan kualiti pendidikan. Peningkatan dar jah kesampaian. Peningkatan kemudahan dan 8 per khidmatan sosial.

nsnj2009 Geografi 942/2 Tema 3 - Transformasi Desa

FAKTOR MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN PETEMPATAN DESA MENJADI BANDAR 1. Potensi Sumber Alam
Sumber mineral cth KL, Ipoh, Seremban berkembang berasaskan sumber bijih timah Sumber alam sekitar fizikal cth Langkawi mempunyai pantai, pulau dan air terjun yang menarik
nsnj2009 Geografi 942/2 Tema 3 - Transformasi Desa

9

FAKTOR MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN PETEMPATAN DESA MENJADI BANDAR 2.

Per kembangan moden

ekonomi
nsnj2009 Geografi 942/2 Tema 3 - Transformasi Desa

Desa berkembang kesan perkembangan sektor ekonomi moden seperti perniagaan, perkhidmatan, perindustrian Cth bandar Raub, Bentong Kuala Lipis, Kuala Lipis di Pahang berkembang kerana perniagaan dan perkhidmatan

10

FAKTOR MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN PETEMPATAN DESA MENJADI BANDAR 3. Tapak yang str ate gik

11

Desa berkembang apabila lokasi dan kedudukannya sesuai dan strategik untuk aktiviti perdagangan, pelabuhan dan persinggahan yang membuka banyak peluang ekonomi Cth pelabuhan Pulau Pinang, pelabuhan Kelang. Bandar Gemas, Grik dan JB untuk persinggahan.

nsnj2009 Geografi 942/2 Tema 3 - Transformasi Desa

FAKTOR MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN PETEMPATAN DESA MENJADI BANDAR 4. Tarikan fizikal yang menarik Desa mempunyai tarikan semulajadi yang menarik seperti Port Dickson, bandar Kuah di Langkawi, bandar Goh Tong di Genting Highland Tarikan fizikal menjadi faktor utama pembangunan ekopelancongan

nsnj2009 Geografi 942/2 Tema 3 - Transformasi Desa

12

FAKTOR MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN PETEMPATAN DESA MENJADI BANDAR 5. Polisi ker ajaan Memajukan kawasan Desa yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan sosio ekonomi sokongan kepada bandar sedia ada Membangunkan bandar-bandar baru agar wilayah yang baru dibuka terus berkembang
13

nsnj2009 Geografi 942/2 Tema 3 - Transformasi Desa

SALING INTERAKSI ANTARA DESA DAN BANDAR Wujud keadaan saling ber gantung Bandar bergantung kepada luar bandar untuk memperoleh bekalan makanan dan bekalan bahan mentah untuk perindustrian Bandar pula menjadi pasaran untuk penduduk luar bandar memasarkan hasil pertanian dan penternakan mereka
14

nsnj2009 Geografi 942/2 Tema 3 - Transformasi Desa

SALING INTERAKSI ANTARA DESA DAN BANDAR Dibuktikan melalui:

15

Wujudnya rangkaian kedai runcit di desa yang mana barangannya dibekalkan oleh pembekal dari bandar Wujudnya sistem dan jaringan pengangkutan antara bandar dan desa seperti jalan raya, jalan kereta api, jalan air dll Wujudnya pergerakan ulang-alik penduduk desa ke bandar yang mungkin terdiri daripada pekerja Wujudnya rangkaian pasar malam dan pasar tani tempat memasarkan produk desa Wujudnya agensi perkhidmatan kepada penduduk desa seperti pejabat daerah, pejabat tanah, mahkamah, pejabat agama, bank, pejabat pos dll.

nsnj2009 Geografi 942/2 Tema 3 - Transformasi Desa

KAJIAN KES 1: FUNGSI BANDAR KECIL KEPADA DESA Pusat pentadbiran Pembekal barangan keperluan penduduk desa Pusat pasaran produk desa Pusat perindustrian Pusat Perkhidmatan sosial Meningkatkan darjah ketersampaian dan penyebaran maklumat
16

nsnj2009 Geografi 942/2 Tema 3 - Transformasi Desa

KAJIAN KES 2: FUNGSI BANDAR BARU (JENGKA) KEPADA PEMBANGUNAN DESA SEKITAR Fungsi pentadbiran – pejabat Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka Fungsi Perniagaan – rangkaian kedai runcit, Pasar Raya Sinaran Kota Fungsi Kewangan – ada pelbagai jenis bank seperti BSN, Maybank dll Fungsi Industri – industri elektronik, memproses getah, minyak sawit serta IKS Menyediakan kemudahan asas

nsnj2009 Geografi 942/2 Tema 3 - Transformasi Desa

17

KAJIAN KES 2: FUNGSI BANDAR BARU (JENGKA) KEPADA PEMBANGUNAN DESA SEKITAR
Pembangunan Wilayah Jengka menyumbang kepada: Peluang pekerjaan Pendapatan perkapita penduduk bertambah Menyediakan perkhidmatan bandar seperti bank, pos dll Menyediakan kemudahan asas seperti hospital daerah – meningkatkan taraf kesihatan penduduk Pemasaran hasil-hasil pertanian lebih mudah
18

nsnj2009 Geografi 942/2 Tema 3 - Transformasi Desa

KESAN AKTIVITI PEMBANDARAN (WILAYAH JENGKA) TERHADAP ALAM SEKITAR
Hakisan tanah di permukaan cerun Pemotongan cerun yang tidak mengikut spesifikasi menyebabkan cerun tidak stabil Pencemaran sungai Cenerai dan Sungai Jengka Kemusnahan ekologi akuatik dan ekologi hutan Meningkatkan suhu dan pemanasan setempat
19

nsnj2009 Geografi 942/2 Tema 3 - Transformasi Desa

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful