Anda di halaman 1dari 14

Prof.Madya Dr.

Zaitul Azma Zainon Hamzah Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia

Zazh/UPM

Pengenalan
Kepelbagaian makna : Sinonim Antonim Homonim Polisemi Hiponim Homofon

Zazh/UPM

Sinonim-kesamaan makna
1 Kesamaan makna /sinonim Contoh: tiba sampai Bila dia tiba? Bila dia sampai Sampai bila keadaannya begitu? Tiba bila keadaannya begitu?

Zazh/UPM

Kata kata sama makna itu selalunya terdiri daripada pasangan kata yang dipinjam dengan perkataan asal yang ada dalam bahasa tersebut.
Contoh: jemput(an) Kereta

- undang(an) - motokar

Zazh/UPM

Kata yang datang dari dialek yang berlainan


Pepatung cikcibau (dialek Perak). Batas - jalan (Kedah). Penggunaan Bahasa berdasarkan konteks 1. Mangkat, wafat, mati, mampus, kojol, tamat riwayat dsb. 2. Penyanyi biduan, pelakon seniman.

Zazh/UPM

Antonim- pertentangan makna

Kata adjektif

sejuk panas hitam - putih

tinggi rendah

menolak menerima bangun tidur kerat - sambung

Kata kerja

menangis ketawa membeli menjual

langit bumi

Kata nama

kakak - abang

Pertentangan yang sukar * berjalan - berlari - berdiam

duduk - berdiri - berbaring memasak Zazh/UPM mandi, parang, bakul, tali dsb.

Antonim daripada awalan


Progresif Prolog Prefiks Ekspresi Induktif

- regresif - epilog - sifiks - impresi - deduktif

Zazh/UPM

Antonim dari akhiran


Seniman Seniwati Olahragawan Olahragawati Pemuda- Pemudi Siswa Siswi

Zazh/UPM

Ragam antonim
a.

Antonim komplementar (saling melengkapi) jahat - baik miskin kaya hidup - mati Antonim berperingkat (pasangan yang berperingkat) lebih besar - kurang kecil lebih tinggi lebih rendah Antonim Relasional (makna simetrikal) guru - murid penyuruh - pesuruh pengajar pelajar employer - employee

b.

c.

d.

Antonim resiprokal ( pasangan yang bertentangan) memberi - menerima membina - meruntuh

Zazh/UPM

Taringan, 1985:37
Kajian tentang antonim ini adalah satu cara yang efektif juga untuk meningkatkan perbendaharaan kata serta memperkembangkan atau meluaskan kosa kata kita. Dengan menggolongkan antonimantonim, membantu kita berfikir dalam istilah-istilah yang memperbezakan atau konsep-konsep serta pernyataan yang bertentangan.

Zazh/UPM 10

1. Hiponim (Kekeluargaan)- perkataan yang mempunyai hubungan inklusif atau pengelompokan di dalam satu jenis atau himpunan golongan perkataan. a. Kenderaan kereta, lori, bas, basikal, kereta api dll. b. Serangga - lalat, lipas, semut dll. 2. Polisem ( mempunyai dua atau lebih makna. Bunyi dan ejaannya sama tetapi berbeza makna mengikut konteks tetapi mempunyai pertalian). a. badan - tubuh, lembaga
b. luka - cedera, tersinggung Ahli semantik tradisional mengatakan kaki manusia, kaki langit, kaki judi, kaki wayang adalah tidak sama, sebaliknya mempunyai makna yang berkaitan. Contoh dalam bahasa Inggeris- flash pancaran cahaya, sekilas, berita kilat (newsflash) jalur warna.
Zazh/UPM 11

Contoh lain - telur.


3.Homonim (dua kata yang ejaannya dan sebutannya sama/ entri yang maknanya tidak ada sangkut pautnya, daripada dua kata yang berlainan) daki, kaki, pokok

Dalam kamus, polisemi, segala makna akan disenaraikan sebagai satu kata masukan sahaja, sedangkan kata-kata yang homonim diletakkan sebagai kata-kata masukan yang berlainan.

4. Homograf perang perang semak semak sepak - sepak selak - selak rendang-rendang 5. Homofon - massa - masa, wat wad, blue - blew 6. Mironim (hubungan sebahagian daripada)atap, bumbung, dinding, lantai - rumah
Zazh/UPM 12

Latihan

Senaraikan ragam antonim dan berikan 5 contoh setiap satu. Terangkan maksud istilah dan berikan 5 contoh bagi setiap satu: a. Homonim b. Homofon c. Homograf d. Hiponim e. Polisemi Apakah maksud akronim?

Zazh/UPM

13

Sekian, terima kasih

Zazh/UPM

14