Anda di halaman 1dari 7

PENGENALAN - Penilaian prestasi pekerja merupakan

satu amalan pengurusan bagi memastikan setiap staf memberikan perkhidmatan secara optimum. - Prestasi individu berkait rapat dengan prestasi dan objektif sesebuah organisasi.

ALASAN
Memastikan kandungan kerja, tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan oleh staf menepati spesifikasi kerjanya. Mengenalpasti staf yang berprestasi baik (ganjaran), dan staf yang berprestasi rendah(dibangunkan). Memberikan maklum balas kepada staf tentang tahap prestasi serta rancangan untuk memperbaiki

DEFINISI PENILAIAN PRESTASI


Kamus Dewan: Prestasi bermaksud pencapaian atau hasil yang telah diperolehi. Satu penilaian bertulis terhadap pekerja yang dibuat secara bersistem untuk jangka masa tertentu.(Anderson, 1988) Satu proses yang dalam hal ini organisasi menilai prestasi kerja setiap individu.(Weather dan Davis,(1995)

Satu prosedur yang melibatkan penentuan piawaian(objektif)kerja,menilai prestasi sebenar pekerja dan dibandingkan dengan piawaian yang telah ditetapkan.(Dessler, 1997) Satu proses untuk menentukan dan menyampaikan kepada pekerja tahap prestasi mereka dan secara idealnya membentuk perancangan untuk penambahbaikan.(Byars dan Rue, 2000)

SYARAT PENILAIAN PRESTASI YANG ADIL


1) Pekerja yang dinilai mestilah boleh mengawal prestasinya. 2) Wujudnya keperluan bagi pekerja menghasilkan kadar yang melebihi sesuatu kadar maksimum. 3) Prestasi mestilah boleh dinilai dengan tepat.

4) Penilai mestilah dilatih tentang penggunaan sistem penilaian. Program latihan untuk penilai prestasi:
A) Penilai hendaklah dijelaskan tentang tujuan penilaian prestasi. B) Satu garis panduan pelaksanaan hendaklah disediakan untuk membantu penilai melakukan penilaian. C) Semua definisi yang digunakan hendaklah dijelaskan untuk memastikan kefahaman yang seragam. D) Penilai hendaklah diberi peluang berlatih dahulu bagi memastikan sebarang masalah yang mungkin wujud dapat diatasi sebelum penilaian sebenar dilakukan.

5) Wujudkan fail huraian kerja yang aktif. 6) Kriteria penilaian yang konsisten