Anda di halaman 1dari 27

MAULANA MUHAMMAD IQBAL:

P E M I K I R & P EM B A H A R U Y A N G BERWIBAWA DARI BENUA KECIL INDIA. OLEH PROF. MADYA DR. FADHLULLAH B. JAMIL H J.

PENDAHULUAN:
Maulana

Muhammad Iqbal (1877 - 1938), seorang pemikir yang agung, sarjana, sasterawan, ahli falsafah yang tajam penanya, tokoh islah yang revolusioner dan negarawan yang berkaliber.

Dia

berjuang untuk Islam & kerana Allah menangani pelbagai masalah umat Islam pada zamannya. ZAMAN AWAL Muhammad Iqbal (Allama Muhammad Iqbal) dilahirkan di Sialkot, di propinsi Punjab, Pakistan, pada 9Nov., 1877. Berasal daripada keturunan bangsawan Brahmin yang dulunya mendiami daerah Kashmir, utara India.

Keluarganya memeluk Islam & terus hidup sebagai

golongan yang wara (amat komited).

Ayahnya, Nur Muhammad seorang Sufi & mahir

sebagai tukang jahit, manakala ibunya, Imam Bibi, suri rumah yang kuat beribadat.

Keluarganya

berpindah ke Sialkot dan terlibat dalam perniagaan kain. Sayugia diketahui bahawa ramai pendudduk Kashmir berpindah bagi mengelakkan penindasan pemerintah Dogra, seorang Raja Hindu yang amat zalim & anti-Islam.

Melalui

Perjanjian Amritsar, penjajah British menyerahkan wilayah Kashmir kepada penguasa Hindu, meskipun majoriti rakyatnya beragama Islam. Itulah tindakan penjajah yang tidak berhati perut!

PENDIDIKAN:

Nur Muhammad mengirimkan Iqbal untuk belajar al-Quran & selepas itu barulah dia ke sekolah biasa.

Amat pintar sejak kecil memenangi biasiswa & pelbagai

hadiah.

Sahabat

ayahnya, Sayyid Mir Hasan, yang bergelar Shams ul-Ulama, yakni,Ulama Terpilih, menggalakkan Iqbal untuk terus belajar.

Semasa di sekolah rendah, Iqbal sudah mula menulis sya

ir-sya ir yang bermutu dalam bahasa Urdu. Dia juga belajar & menguasai Sastera Arab & Sastera Parsi yang memerlukan daya pemikiran yang hebat.

1892, dia lulus sekolah menengah & memasuki sekolah

tinggi Scotch Mission College di Sialkot.

1895 berpindah ke Lahore dan memasuki Oriental

College & berikutnya berpindah ke Government College, sebuah maktab yang terbaik di India ketika itu.

Subjek-subjek tumpuannya - sastera, falsafah Arab

& bahasa Inggeris. Lulus dengan cemerlang & mendapat biasiswa untuk mengikut pengajian peringkat M.A. (Sarjana) dalam bidang Falsafah.

Di Lahore berlaku kemajuan dalam sastera Islam

yang menggunakan bahasa Urdu sebagai ganti kepada bahasa Parsi. Iqbal menjadi terkenal dengan deklamasi sajaknya, Himalaya yang kemudiannya disiarkan dalam majalah b. Urdu, iaitu, Makhzanpada April, 1901. Banyak lagi sya irnya yang disiarkan.

Di Lahore, Iqbal

terpengaruh dengan gurunya Prof. (kemudian Sir) Thomas Arnold, seorang orientalis yang masyhur & tokoh filsafat yang terkemuka. Melalui Arnold, dia mengenali sastera & falsafah Barat secara mendalam, justeru itu memahami betul akan semangat Tamadun Barat yang materialistik.

Awalnya, dia mengalami krisis identiti untuk

menerima kebudayaan materialis Barat atau Islam yang mengutamakan keadilan dan kebebasan yang hakiki. Akhirnya, dia menerima Islam yang kukuh & sepenuhnya.

1899 mendapat M.A. Dalam bidang Falsafah &

pingat emas (pelajar terbaik).

Mei, 1899 menjadi pembantu pensyarah dalam

bahasa Arab di Oriental University (dulunya College) & juga Pensyarah dalam bidang Sejarah & Ekonomi.
IQBAL KE EROPAH: 1905 Iqbal berangkat ke Eropah (England) atas

nasihat Arnold bagi melanjutkan pelajarannya. 3 tahun sebagai pelajar di University Cambridge & belajar juga Undang-Undang di Lincolns Inn.
Akhirnya, dia

mendapat M.A. (Falsafah & Etika) dari Trinity College, University Cambridge & juga Ph.D. Dari University Munich, German dengan tesisnya, Development of Metaphysics in Persia.

1908 menjadi peguam di England. Timbul konflik untuk terus tinggal sebagai pemikir

atau bergiat dengan aktif. Akhirnya, memilih untuk aktif & terus menulis sya ir atas nasihat gurunya, Arnold & sahabatnya Sir Abdul Qadir.
Jika tidak, dunia akan kehilangan seorang seniman

agung yang mencipta sya ir bagi membangun Islam & mempertahankannya selaku al-Din.

Di England, Iqbal mengenali erti nasionalisme yang sebenarnya & menolakkannya kerana bertentangan dengan Islam.

Dalam

perjuangan selanjutnya, dia menolak kedua-dua, nasionalisme & rasionalisme yang berasal daripada Barat & bercanggah dengan Islam.

Juga, bersyarah di Caxton Hall tentang, Islam &

Khilafat yang disiarkan kemudiannya dalam, Sociological Review, London. BERGIAT DI INDIA: 1908 Balik ke India & menjadi Professor (Bahasa Inggeris & Falsafah) di Government College, Lahore dan juga sekaligus peguam.
Tetapi, sibuk hingga terpaksa tumpu kepada

kerjaya sebagai peguam sahaja sehingga 1934.

Terus sibuk bersyarah tentang Islam di majlis-

majlis sosial, kesusasteraan, budaya, keagamaan & pendidikan. Dgn itu, dia menggerakkan umat Islam untuk berfikir & menambahkan ilmu.

1910 berucap tentang, Islam: A Social & Political

Ideal, di Aligarh Universiti. Mendapat kepujian.

Akibat sumbangannya yang besar & hebat sebagai

seorang Failosuf (Ahli Falsafah), Penyajak, & Aktivis Sosial , maka dianugerahkan gelaran Sir oleh Kerajaan British pada 1922M. 1926 dia dilantik sebagai Ahli Majlis Perundangan Punjab & dengan itu membela umat Islam melalui ucapan-ucapannya yang berkesan. India sedang bergerak untuk kemerdekaan.

1926 Artikelnya yang masyhur, Inner Synthesis

of Life, mengenai soal kerohanian, disiarkan dalam, Indian Review of Madras.


1928 dia memberi 7 syarahan bersiri, bertajuk,

iaitu, Reconstruction of Religious Thought in Islam, di Universiti Madras yang mendapat sambutan ramai & kini masih dibaca sebagai sebuah buku rujukan di seluruh dunia.
PENCAPAIAN-PENCAPAIAN POLITIK: 1930 menjadi Presiden bagi All India Muslim

League (Liga Muslim Seluruh India) & menyampaikan sebuah ucapan yang amat bersejarah di Persidangan Allahabad.

Dia

menuntut agar British mengizinkan pembentukan sebuah negara berasingan bagi umat Islam di India (idea tentang Pakistan) sebagai jalan keluar untuk hidup bebas & aman daripada cengkaman perkauman Hindu (dengan dokongan senyap pihak British)! yakni membentukkan Pakistan sebagai sebuah negara yang berprinsipkan Islam dan bukannya sekularisme. Kini, semua prinsip Islam dicabuli oleh Kerajaan Liga Muslim yang sekular lagi korup! (Bundar) di London bagi mewakili umat Islam India membicarakan tentang hak-hak rakyat Muslim & pembebasan mereka daripada penindasan Hindu.

Inilah semangat untuk merdeka bersama Islam,

1931 Iqbal menghadiri Persidangan Meja Bulat

SUMBANGAN IQBAL KEPADA UMAT ISLAM SE

DUNIA: Dia menghadiri Muktamar Islam yang pertama di Jerusalem (Arabnya, Ursalim), ibu negeri Palestine, yang dikuasai oleh penjajah British (yang lebih bersimpati dengan Yahudi Zionis). Semasa itu, dia cuba mempertahankan hak-hak umat Palestine dengan tegas sekali.
1933

dia diundang ke Afghanistan untuk berbincang mengenai penubuhan Universiti Kabul. Selain itu, dia melawat Turki & beberapa buah negara Islam yang lain untuk melihat kesengsaraan umat Islam di bawah cengkaman penjajah. Pada waktu yang sama, dia juga menyeru kepada perpaduan ummah & perlu adanya usaha untuk

Menguatkan kedudukan umat Islam di dunia. Dia juga membantah tentang kezaliman yang

ditimpakan ke atas umat Islam di Kashmir & Palestine. Jadi, isu-isu kezaliman ini bukanlah perkara yang baru. Sejak dulu lagi (1930-an) hal ini telah dibangkitkan oleh mereka yang berani & cintakan Islam.
Oleh kerana kehebatannya memperjuangkan

hak-hak umat Islam, dia telah dilantik sebagai Naib Presiden Muktamar i Alam-i Islam (Kongres Islam Sejagat) pada tahun 1931.

PEMIKIRAN IQBAL: Mengapa umat Islam mundur: Seperti Al-Afghani, Abduh & Rida, dia berkata umat

Islam mundur kerana mereka dilanda oleh sifat jumud (beku) pemikiran & tindakan. Mereka tidak mengamalkan ijtihad. Jadi, hukum Islam menjadi statis kerana ulama konservatif (tradisional) menolak rasionalisme (penggunaan akal) secara total. Para ulama menentang - bimbang umat Islam jadi sesat sebab terpikat dengan ajaran golongan Mutazilah (Rasionalis) yang muncul dalam masyarakat Islam pada zaman Kerajaan Abbasiyyah (132 656H/ 749 1259M). Iqbal - Pendirian mereka (ulama) silap kerana Islam mengutamakan wahyu, tetapi membenarkan juga penggunaan akal dalam perkara mu amalat apabila perlu. Betul!

Ulama

tradisional bertindak demikian (menyekat kebebasan berfikir) kerana bimbang umat Islam akan berbalah & berpecah. Hal ini menurut mereka pula akan mengancam kestabilan politik dengan adanya juga ancaman Kristian Barat dan musuh-musuh yang lain. kepada penguasa agama dalam isu-isu masyarakat bagi mengelakkan perpecahan umat. Tetapi, hal ini apabila terlanjur (berlebih-lebihan) menyebabkan umat Islam terjebak dengan kelesuan berfikir & kemunduran di dunia. Betul!

Iqbal - Ulama tradisional mahukan kepatuhan bulat

Kedua umat Islam mundur kerana mengamalkan

sifat zuhud mengikut ajaran tasawwuf. Iqbal akibatnya, umat Islam hanya mementingkan kehidupan akhirat. Tidak peduli soal sosial & pembangunan umat di dunia menjadi lemah & tertinggal berbanding dengan Barat. Betul!

Ketiga, kehancuran kota Baghdad sebagai pusat

ilmu & pembangunan pemikiran serta kemajuan umat Islam setelah diserang oleh Mongol (Tartar) pada 656H/1258M, menyebabkan kemunduran & perpecahan umat Islam sejagat. Untuk mengelakkan perpecahan yang lebih parah, ulama tradisional cuba mempertahankan keseragaman hidup sosial bagi umat Islam. Lantaran itu, tradisi (pendapat lama) dalam bidang hukum yang sedia ada terus dipertahan untuk mengelakkan perpecahan umat. Ijtihad langsung diketepikan sehingga menyebabkan isu-isu baru dalam masyarakat diabaikan & umat Islam berpegang kepada amalan taqlid (mengikut amalan lama secara membuta tuli). Betul!

Iqbal semua pendapat ini salah. Syariat Islam

sebenarnya dinamis & bukannya beku. Ia menguruskan hal dunia & akhirat. Soal mu amalat (transaksi sosial) adakalanya berubah-ubah & oleh itu, umat Islam perlu kepada ijtihad. Betul!
Iqbal Al-Quran menyuruh manusia menggunakan

akal (berfikir) tentang tanda-tanda kebesaran Allah bagi menfaat manusia sendiri, perlu berfikir tentang fenomena alam, iaitu kejadian & fungsi matahari, bulan, proses pertukaran siang & malam dll agar manusia selamat & berjaya. Betul!
Iqbal melalui syair-syairnya menganjurkan umat

Islam supaya berjuang untk kemajuan & jangan ketinggalan berbanding kaum kafir. Betul!

Iqbal-

Namun, Barat bukanlah model untuk kemajuan. Kapitalisme yang ditajakan Barat adalah menindas dan berhubung rapat dengan imperialisme Barat yang ingin menguasai dunia keseluruhannya. Betul! Rusia yang dia melihat yang sistem ini lebih dekat dengan Islam kerana membela kaum boroh atau pekerja. menerima Islam. Rusia akan

Sebaliknya, Iqbal menerima sosialisme seperti di

Dia mengharap agar suatu hari nanti

Beliau terima sosialisme dan berharap demikian

terhadap Rusia kerana pada zamannya Rusia & golongan Komunis yang lain yang baru sahaja bangkit ke pentas dunia belum menampakkan sikap ganas & menindas seperti kapitalis Barat.

Jika dia masih hidup selepas Perang Dunia Kedua

& mengkaji sejarah wilayah Asia Tengah, dia bermungkinan sekali akan menentang sosialisme yang juga sama zalim seperti kapitalis Barat. Rumusan: Pada awalnya, Iqbal lebih merupakan seorang modenis kerana terdedah dengan pendidikan Barat, tetapi secara beransur-ansur dia kembali sedar & mendokong dasar hidup Islam. Iqbal tidak menerima kesemua perkara yang datang dari Barat, melainkan aspek sains dan teknologi. Sebelum berangkat ke Eropah, dia memangnya terpegun dengan Barat & merupakan seorang nasionalis India.
Pada peringkat awal, dalam syair-syairnya, dia

sebagai modenis menyokongi kesatuan India sebagai sebuah negara dan menganjurkan perpaduan antara kaum Hindu & Muslim di negara tersebut.

Tetapi, setelah melihat keadaan nasionalisme di

Eropah yang jelas mengutamakan kaum kulit putih serta mengdiskriminasikan orang Islam & bertentangan pula dengan dasar perpaduan Islam yang sebenarnya, maka dia terus berubah.

Nasionalisme seperti yang dilihatnya di Eropah

juga mendedahkan aliran materialisme & atheisme yang diamalkan & kedua-duanya merupakan ancaman besar kepada semangat perikemanusiaan, maka Iqbal terus menolaknya faham itu.

Di India pula, beliau melihat bahawa nasionalisme

meletakkan Hinduisme dalam bentuk perkauman yang menindas ke atas umat Islam sebagai rakyat kelas kedua. Memangnya betul. Hingga kini umat Islam tertindas di India!

Justeru itu, dia menganjurkan agar umat Islam

berjuang untuk menegakkan sebuah negara Islam yang berasingan, yakni Pakistan.
Justeru itu, daripada seorang nasionalis, akhirnya

Iqbal bertukar menjadi seorang pan-Islamis yang ulung apabila dia menegaskan bahawa Republik Pakistan yang dimimpikannya itu adalah sebuah negara Islam yang mengutamakan ikatan aqidah yang satu & berdiri atas dasar persaudaran Islam (ukhuwwah Islamiyyah) & bukannya kemegahan bangsa.
Mengenai

pemikiran Iqbal, Maulana Abul Ala Maududi, seorang mujaddid & tokoh gerakan Islam moden, mengatakan:

Pemikiran Iqbal sebenarnya telah melalui zaman

evolusi yang berperingkat-peringkat. Hanya pada peringkat akhir kehidupannya, iaitu bermula pada 1930, barulah beliau dapat membentuk dalam jiwanya konsep Islam yang jelas dan sepadu. Sebelum itu, dia terperangkap dalam semangat pemikiran modenis & Islam. Jiwanya sering bertarung hinggalah dia akhirnya muncul sebagai seorang pan-Islamis yang sebenarnya.

Pada peringkat awal, jiwanya masih terpengaruh

dengan semangat modenis & nasionalisme Muslim, maka sebab itulah dia enggan mengkritik golongan modernis yang mengsyorkan pemodenan Islam secara Barat. Kadangkala, kerana asyik bersyair, dia juga lupa yang saranannya itu sudah melampaui batas-batas keimanan.

Misalnya,

rakyat India (Hindu & Muslim) pernah dijajah oleh British. Jadi, Iqbal berfikir adalah tidak salah untuk mereka sama-sama menyanjungi terhadap sisa-sisa lama, iaitu, tradisi sebelum Islam. Juga, mereka patut berpakat untuk membebaskan India daripada penjajahan Barat. Tetapi, pandangan ini yang mirip kepada pluralisme agama adalah salah kerana Islam tidak menyanjungi apa jua tradisi jahiliyyah yang terdapat sebelum tertegaknya Islam, sebuah agama yang berdasarkan wahyu. waktu yang sama, umat Islam perlu berjuang mengikut acuan Islam untuk mencapai kemerdekaan & bukannya mengikut formula Barat mahupun Hinduisme.

Pada

Pada mulanya, Iqbal juga tersalah langkah, iaitu

memuji-muji program reformasi Mustafa Kamal (Turki) dengan menganggapkan perubahan yang dibuat Mustafa itu selari dengan tuntutan Islam.

Tetapi, sejurus kemudian, dia mulai sedar bahawa

Mustafa telah sesat & menyeleweng daripada Islam apabila tokoh Turki itu menghapuskan pemerintahan Khalifah, menghapuskan jawatan Syaikh al-Islam (Mufti), menutup sekolah agama, merampas harta wakaf, menukar Masjid Aya Sofia menjadi muzium, menukar azan ke Bahasa Turki dan sebagainya. dan program reformasinya yang sesat & antiIslam. Mustafa Kamal sebenarnya sudah menjadi kafir!

Lantaran itu, dia terus mengecam Mustafa Kamal

Walau bagaimanapun, Iqbal mengakui bahawa

Syari at Islam tetap agung & terus mempertahankan Islam pada peringkat akhir hayatnya. Malah, sejurus sebelum kematiannya, beliau dengan bantuan Maulana Abul Ala Maududi (yang masih muda) telah membina sebuah pusat latihan Islam, yakni Idarah Darul Islam, di Pathankot, Punjab, bagi melatih pemuda Islam dalam Pengajian Islam yang digabungkan dengan kajian sains semasa sebagai satu langkah untuk memajukan umat Islam pada zaman moden.
Iqbal amat berjasa dalam memperjuangkan Islam dan mempertahankan kedudukan umatnya pada Zaman Moden.

Sesungguhnya,

RUJUKAN: Ashraf Nurdin, Pujangga Iqbal, Pustaka Nasional

Pte. Ltd., Singapura, 1965. Dr. Abdul Aleem Hilal, Social Philosophy of Sir Muhammad Iqbal: A Critical Study, Adam Publishers & Distributors, Delhi, 1995. Badr Azimabadi (compiled), Dr. Muhammad Iqbal, in Great Personalities in Islam, Adam Publishers & Distributors, Delhi, India, 2000. Fadhlullah Jamil, Iqbal: Tokoh Pembaharu yang Dinamis dan Sumbangannya, dlm. Fadhlullah Jamil, Islam dan Idealisme Zaman Moden: Krisis & Ancaman, Karisma Publications Sdn. Bhd., Shah Alam, 2010. Maryam Jameelah, Islam in Theory and Practice, Mohammad Yusuf Khan, Lahore, 1973.