Anda di halaman 1dari 6

TAMADUN CINA

LATAR BELAKANG
 Bermula di Lembah Huang He, utara China(4000-2000SM) dikenali
sebagai Zaman Batu Terakhir
 Perkembanganya boleh dibahagikan kepada beberapa tahap;
1. Zaman Pembinaan
Bermula dng Dinasti Hsia, Shang, Chou, Chin dan berakhir Dinasti
Han
2. Zaman Kegemilangan
Meliputi Dinasti Han, Dinasti Sui dan Dinasti Tang
3. Zaman Peralihan
Dinasti Sung, Dinasti Ming dan pemerintahan orang Manchu
4. Zaman Campur Tangan Barat
Portugis(diketuai Tom Pires di Canton pada 1514 dan 1517)
Berlakunya Perang Candu(kekalahan pada British membawa
kemerosotan pengaruh kerajaan Manchu)
Ciri-Ciri Utama Tamadun Cina
1. Sifat Lama Bertahan
• Antara tamadun tertua dan kekal sampai hari ini. Contohnya
totem naga
2. Tanah yang Luas dan Rakyat yang Ramai
• Lebarnya 5,200km dan panjang 4,000km
• Terdapat 56 kumpulan etnik(Han kumpulan majoriti)
• 1993 terdapat 1.2 billion(1/4 penduduk dunia)
3. Mementingkan Keharmonian
• Kehormanian antara tuhan, manusia dan alam
4. Sifat Terbuka
• Tidak menolak kemasukan pangaruh tamadun lain
5. Mementingkan Moral
• Moral sebagai panduan bagi maharaja, pegawai, pelajar dan
seluruh rakyat Cina, berdasarkan ajaran falsafah
Konfusianisme
Pandangan Semesta Dalam Tamadun

Cina
Orang Cina menganut beberapa agama dan kepercayaan yang mana ia
mempunyai pertalian rapat antaranya
 Selain mempercayai dewa-dewi, kehidupanya dikuasai falsafah-falsafah
tertentu, iaitu;
1. Buddhisme
 `Buddha` berasal drp kata kerja `budh’ iaitu bangun drp kesesatan
 Buddhisme menolak kewujudan Tuhan dan tumpuannya pada aspek etika
dan ajaran moral
 Pengasasnya Siddhartha Gautama, selepas kematianya wujud dua aliran
iaitu Mahayana dan Theravada(Hinayana)
 Doktrin agama buddha berdasarkan Empat Kebenaran Agong, iaitu;
i. Hidup manusia terikat kepada penderitaan(cth; tua, sakit, mati dll)
ii. Sebab-Sebab penderitaan(keinginan hawa nafsu tdk dpt dipenuhi)
iii. Penghapusan penderitan(perkara yang sukar)
iv. Cara melenyapkan penderiatan(Melaui jalan Lapan Lapis, iaitu kepercayaan,
berniat, percakapan, kelakuan, usaha, berfikiran, meditasi, hidup yang
benar)
Konfusianisme
• Diasaskan oleh Kong Fu Tze
• Falsafah ini menekankan bagaimana
manusia bertingkahlaku berdasarkan
prinsip lima hubungan, iaitu
• Rakyat dengan raja
• Anak dan ayah
• Adik dan abang
• Isteri dan suami
• Kawan dengan kawan
Konsep Transendental
Pemujaan kepada roh nenek moyang dan T’ien disamping
kepercayaan primitif, animisme
T’ien
• T’ien dirujuk kepada langit, pengertian sebenar merujuk kepada
satu ketinggian(syurga)
• T’ian menjaga keamanan dan menghukum manusia yang
melakukan kesalahan
Yin dan Yang
• Merupakan prinsip falsafah Taoisme
• Ia merupakan unsur-unsur saling lengkap melengkapi, seperti
lelaki dan perempuan dll
Prinsip `The Golden Mean`(zhongyong)
• Ia merujuk kepada kesederhanaan
• Perlu kepada perundingan dan tolak ansur dalam kehidupan
The Grand Unity(datung)
• Pencapaian keharmonian sosial paling sempurna di dunia yang
dikongsi oleh manusia sejagat secara adil
• Kang Yu Wei dlm bukunya `Ta T’ung, perkongsian yang adil ini
sekiranya dipraktiskan merupakan satu prinsip yang dapat
mengelekkan penderitaan
Sumbangan Sains dan
Teknologi
1. Kertas dan mesin cetak (bermulalah zaman
reformasi di Eropah)
2. Bahan Letupan (bunga api, bahan letupan dll)
3. Magnet
4. Perkapalan (perkapalan)
5. Bidang Perubatan (akupuntur, herba, diet dan
senaman)
Kesenian dan Kaligrafi
1. Seni Lukisan (potret, Lanskap(Shanshui),
tumbuhan dan binatang)
2. Seni Bina (istana raja, tempat ibadah dll)