Anda di halaman 1dari 19

ISLAM DI ALAM MELAYU

Disediakan Oleh:
SAG 2006
Pendahuluan
 Ada berpendapat Islam di terima di Alam Melayu
seawal abad ke-7 atau ke-8 atau ke-10 atau ke-
13 atau ke-14.
 W/bagaimanpun ahli sejarah bersetuju
berkembangan Islam ke alam Melayu pada
abad ke-13 dengan penemuan batu bersurat
milik Sultan Malik al-Salih(pemerintah Pasai)
dan Batu Bersurat Trengganu(1303M)
mencatatkan perlaksanaan Undang2 Islam
 Teori kedatangan masih tidak disepakati, iaitu;
1. Islam dari Tanah Arab
 T.W.Arnold bukunya “The Preaching of Islam”
kemasukan Islam ke Alam Melayu telah dilakukan oleh
pedagang2 Arab
 Perkara ini berdasarkan catatan dari negeri China iaitu
pada 674M sudah terdapat perkampungan Arab di barat
Sumatera
 Syed Naguibb al-Attas, mengatakan kita perlu merujuk
kepada kesannya kepada bahasa dan kebudayaan dan
sebagainya
 Berdasarkan nama dan gelaran ulama yang datang ialah orang
Arab
 Menurut Hikayat Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu, tokoh yg
terlibat dengan pengislaman di Pasai iaitu Syarif Sheikh Ismail
dan Kapten Muhammad(keturunan Saidina Abu Bakar)
2. Islam dari India
 Teori ini banyak dikemukankan oleh sarjana
barat seperti Snuck Hurgrinje dan Brian Harrison
 Islam datang dari daerah Gujerat kerana
penduduk Islam di pantai timur Sumatera dan
timur Jawa memeluk Islam disebabkan aktiviti
perdagangan antara India dengan kepulauan
Melayu
 Kewujudan batu nisan di Gujerat dengan batu
nisan Maulana Malik Ibrahim di Gersik Jawa
mempunyai persamaan
Rajah 1: Batu nisan milik Maulana Malik Ibrahim di Gersik Jawa yang dikatakan

mempunyai ciri-ciri persamaan dengan batu nisan di Gujerat, India


3. Islam dari China
 Berlaku pemberontakan pada 878M di
Canton(penduduk Arab) mereka melarikan
diri ke Champa dan Kalah(Kedah)
 Catatan Dinasti Sung merekodkan Islam
ke Alam Melayu oleh pedagang Islam dari
China pada 977M.
Perkembangan Islam di Alam
Melayu
Dua faktor penting yang membawa perkembangan Islam;
i. Peranan golongan penyebar Islam iaitu golongan bangsawan,
kerajaan2 Islam, mubaligh, ulama dan ahli sufi serta pedagang2
asing
 Golongan ini cuba menghormati dan mengekalkan budaya
setempat selagi tidak bercanggah dengan aqidah Islam, contohnya
Wali Songo menggunakan permainan gamelan dan wayang kulit
sebagai medium menyampaikan Islam
ii. Ciri-ciri keistimewaan yang ada dalam agama Islam;
 Tiada paksaan
 Islam mendatangkan manfaat kepada semua golongan sama ada
atasan mahupun rakyat biasa
 Islam sesuai dengan tabii manusia setiap masa dan tempat
 Mudah difahami dan tidak bercanggah dengan rasional manusia
 Islam agama sederhana
Kesan Kedatangan Islam ke
Alam Melayu
1. Sistem Politik dan Pentadbiran
 Merubah sistem politik dan perundangan
Tamadun Melayu
 Sistem Kesultanan Uthmaniyyah diperkenalkan
iaitu ketua negara adalah amanah Tuhan, dibantu
oleh penasihat, mufti dan ulama
 Merubah sistem politik yang bercorak
kebangsawanan, malah kata ‘raja’ ditukar kepada
‘sultan’,
2. Perkembangan Intelektual
 Islam menentang fahaman yang bercorak
animisme dan ketahyulan sebaliknya
menekankan akaliah yang diasaskan ilmu
mantic(logic)
 Perkara ini membawa kemunculan karya2
bersifat falsafah seperti yang dihasilkan
oleh Hamzah Fansuri, Nuruddin al-Raniri
dan Shamsuddin al-Sumaterani
3. Perkembangan Bahasa Melayu
 Bahasa Melayu dijadikan bahasa ilmu pegentahuan
 Bahasa Melayu Kuno yang menggunakan huruf2 Kawi
mula menggunakan huruf-huruf Arab yang dikenali
sebagai Jawi
 Sistem tulisan Jawi terdiri 29 huruf2 Arab dan ditambah
6 bukan Arab yang ianya dicipta oleh orang Melayu
sendiri
 Iaitu ca( ), pa( ), ga( ), nya( ), nga( ) dan
va( ).
 Melalui pengaruh Islam Bahasa Melayu dijadikan bahasa
pengantar malah Bahasa Melayu dipelajari di pusat-
pusat pengajian Islam di Thailand, Indochina dan Burma
Huruf Tulisan Jawi yang mana 29 daripadanya adalah dipinjam daripada huruf-huruf Arab dan huruf-
huruf yang ditandakan seperti jadual di atas merupakan huruf-huruf yang ditambah mengikut

kesesuaian pertuturan lidah Melayu


4. Kesenian Melayu
 Pengaruh kesenian Islam itu merangkumi
semua aspek, iaitu:
i. Seni Bina
 Menerusi bangunan2 seperti masjid yang
bercorak kubah, mimbar, mihrab, menara azan
dan sebagainya.
 Contohnya bangunan keretapi Tanah Melayu,
Bangunan Sultan Abdul Samad
 Seterusnya ukiran yang disebut ‘arabesque’
yang bercorak bunga2, dedaun dan pola
geometri dan berbentuk kaligrafi
Rajah 3: Bangunan Sultan Abdul Samad, Kuala Lumpur yang memperlihatkan

seni bina Islam


Rajah 4: Bangunan Keretapi Tanah Melayu Berhad(KTMB), Kuala Lumpur
yang mempunyai ciri seni bina Islam.
ii. Seni Suara dan Seni Muzik
 Marhaban dan qasidah diubahsuaikan
dengan bentuk seni lagu Melayu, yang
kebiasaannya dipersembahkan dalam
upacara2 perkahwinan, berkhatan dan
maulidur rasul
 Nasyid yang asalnya dinyanyikan tanpa
muzik kemudiannya diiringi dengan alat
muzik seperti gambus,rebana dl
iii. Seni Khat
 Merupakan seni tulisan indah yang
banyak diukirkan pada masjid-masjid yang
berfungsi menambahkan keindahan
 Selain masjid ia menjadi hiasan pada
rumah dan pada kain sulaman
5. Sistem Pendidikan dan ilmu
Pengentahuan
 Islam menekankan pendidikan untuk semua tanpa
mengira kedudukan dan pangkat sebagaimana
sebelumnya.
 Sistem madrasah dan pondok diperkenalkan, malah
masjid dan surau juga telah dijadikan institusi pendidikan
 Pengajaran di masjid dan surau diadakan secara tidak
formal yang diajar oleh guru secara sukarela
 Pendidikan secara formal ialah madrasah yang
diperkenalkan oleh Nizam al-Mulk(Bagdad) yang
bersamaan dengan sistem pondok di Tanah Melayu dan
pasantren di Jawa
sambungan
 Sistem pondok tertumpu di sebelah utara
semenanjung seperti Kedah, Perlis, Kelantan,
Terengganu dan Pattani. Pondok tertua di
Kelantan ialah Pondok Tok Kenali
 Bidang pengajian spt ilmu fiqh, ususluddin,
tasawuf, tafsir dll
 Istitusi istana juga sebagai pusat penyebaran
ilmu pengentahuan
 Golongan cerdik pandai diberi kedudukan yang
tinggi di istana raja-raja Melayu.
THE END