Anda di halaman 1dari 23

Latarbelakang

Strategi:

Rancangan yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu ilmu pengetahuan kepada kanak-kanak bertujuan agar proses pembelajaran benar-benar berlaku
Ia memerlukan perancangan yang teliti dan persediaan

yang rapi
Melibatkan perancangan program, keberkesanan

perlaksanaan kurikulum dan kesesuaian aktiviti

Prinsip-prinsip Asas Strategi P&P


Berpusatkan Kanak-kanak:

Kids real interest, memenuhi keperluan persoalan yang dikemukakan oleh kanak-kanak
Pengalaman Secara langsung:

Aktif, keterlibatan langsung, pengalaman yang konkrit, pembelajaran secara natural


Reflektif:

Kanak-kanak diberi ruang untuk membuat refleksi, melihat semula, diolah semula; pengalaman pembelajaran yang telah dilalui dan dirasai

Prinsip-prinsip Asas Strategi P&P


Sumber yang asli (autentik):

Pengisian utama kurikulum perlulah suatu yang nyata, kaya dengan kepelbagaian idea dan bahan; tidak hanya kepada buku teks atau sesuatu yang agak rigid.
Holistik:

Kanak-kanak akan mempelajari sesuatu dalam bentuk yang terbaik bila ianya dikemukakan secara menyeluruh, tidak berpecah-pecah, idea yang sebenar, peristiwa dan bahan yang digunakan disatukan dalam konteks yang pelbagai

Prinsip-prinsip Asas Strategi P&P


Sosial:

Pembelajaran seharusnya berlaku dalam konteks sosial; ada interaksi dan komunikasi antara murid dan pendidik, murid dan murid.
Kerjasama:

Aktiviti pembelajaran berbentuk kooperatif adalah social power kepada pembelajaran, lebih baik dari sesuatu yang berbentuk perbandingan atau pendekatan indidvidu

Prinsip-prinsip Asas Strategi P&P


Demokratik:
Kelas merupakan model sebuah komuniti masyarakat yang melaluinya kanak-kanak belajar bagaimana menjadi warga yang baik dalam kehidupan di sebuah sekolah

Kognitif:
Pembelajaran yang paling perlu dikuasai oleh seseorang kanakkanak ialah perkembangan kefahaman yang benar tentang sesuatu konsep dan daya berfikir yang tinggi secara kritis dan kreatif yang boleh menjadikan mereka seseorang yang mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi di samping memperolehi kemahiran penguasaan diri terhadap pemikiran

Prinsip-prinsip Asas Strategi P&P


Berkembang mengikut tahap dan peringkat:

Aktiviti pembelajaran perlu bersesuaian dengan tahap pemikiran, perkembangan dan keupayaan seseorang kanak-kanak
Konstruktif:

Kanak-kanak bukan hanya menerima bulat-bulat apa yang dipelajari sebaliknya mereka perlu menjana semula hasil pembelajaran, mereka cipta dan mengaplikasi sistem kognitif yang dikuasai termasuklah penggunaan bahasa, kemahiran literasi dan juga penguasaan matematik.

Prinsip-prinsip Asas Strategi P&P


Psikolinguistik:

Proses bagaimana seseorang kanak-kanak mempelajari kemahiran bertutur dalam sesuatu bahasa adalah satu yang terbaik untuk dijadikan model pembelajaran yang kompleks dalam kehidupan seorang manusia. Bila seseorang itu telah menguasai sesuatu bahasa, maka bahasa itu sendiri akan menjadi alat utama untuk belajar lebih lanjut hal-l dan informasi lain yang lebih bermakna.
Cabaran:

Kanak-kanak akan belajar lebih baik bila mereka menghadapi sesuatu cabaran, diberi peluang untuk memilih dan bertanggungjawab terhadap bentuk pembelajaran yang mereka sendiri pilih

Antara Kaedah/Strategi P&P untuk kanak-kanak


Belajar Melalui Bermain Pembelajaran Bertema Pembelajaran Bersepadu Pembelajaran melalui informasi komunikasi dan

teknologi

1. Konsep Belajar Melalui Bermain


Pembelajaran yang Aktif Meningkatkan keupayaan kognitif Meningkatkan keinginan untuk meneroka bagi memenuhi perasaan ingin tahu Penemuan baru dan penelitian Main peranan Menggunakan peralatan dan sumber yang ada dengan cara yang kreatif Penumpuan seimbang pada semua aspek

perkembangan

Konsep Belajar Melalui Bermain (Contd.)


Penonjolan kemampuan yang ada pada diri Membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan Kebolehan mengasah pelbagai kemahiran dalam satu

masa
Kemahiran motor kasar dan halus Kemahiran inovatif, kritis dan kreatif

Ciri-ciri Belajar Melalui Bermain


Aktiviti yang menggembirakan Penerokaan dan interaksi dengan persekitaran Permainan bebas dan terancang Kelonggaran masa Percubaan idea sendiri Peluang untuk memberikan tumpuan dan perhatian

2. Pembelajaran Bertema
Penyediaan isi kandungan dan rangka untuk

menyusun aktiviti pembelajaran dan mengintegrasikan pelbagai bidang dan mendalami ilmu pengetahuan dalam sesuatu pengisian pembelajaran
Kanak-kanak dapat membina kemahiran mempelajari

topik-topik tertentu dalam ruang lingkup yang lebih luas

2. Pembelajaran Bertema
Peluang lebih terbuka untuk kanak-kanak menerokai

pelbagai pengalaman melalui penglibatan yang aktif dalam P&P


Pengalaman pendidik dan pengalaman kanak-kanak

adalah perkara utama yang perlu dititikberatkan dalam pendekatan ini


Unit-unit perlu dirancang berdasarkan minat kanak-

kanak dan sesuai dengan latar belakang pengalaman dan tahap perkembangan mereka

Contoh Pembelajaran Bertema (merangsang pelbagai aspek perkembangan)


Bahasa dan literasi A: Buku bergambar/buku skrap Perkmbgn Matmtk A: Susun gambar ahli keluarga Muda ke tua or kecil ke besar

Sosio-emosi Menjaga dan sayang keluarga A:bincang bmana nk bantu keluarga di rumah

KELUARGA

Kreativiti Menggunakan daya imaginasi Kreatif, estattik buat kad

Sains dan deria Pelajari ttg kehidupan keluarga lain A; cerita, vcd

Perkmbgn Fizikal Aktiviti fizikal cth: cari gambar ibu/ayah, Lompat di tulisan AYAH

3. Pembelajaran Bersepadu
P&P yang tidak formal
Aplikasi ilmu pengetahuan Kanak-kanak terlibat secara aktif dan secara langsung

dalam pelbagai situasi Kanak-kanak peroleh ilmu, konsep, kemahiran dan nilai murni yang berkaitan

3. Cth Pembelajaran Bersepadu


Hanya

dengan bahan yang mudah didapati

Texture

Motor kasar

Bau

BEAN BAG

warna

Bentuk

Saiz Anggota badan..

4. Pembelajaran melalui informasi komunikasi dan teknologi


Ia bukan pengganti guru!
Bukan tambahan kepada kurikulum! Kanak-kanak perlu menggunakannya secara aktif dan

hanya perisian komputer yang sesuai dipilih Komputer dpt memupuk pelbagai kecekapan cth, imaginatif, kreatif, emosi, pemikiran logik dan kritikal Disepadukan dengan penggunaan multimedia

Penyediaan rancangan P&P


Rancangan jangka panjang: tahunan atau semester
Perancangan kurikulum (outline plans): harian,

mingguan atau bulanan Mingguan dan harian Perancangan terperinci: peruntukan masa terperinci Program berbentuk pembelajaran individu

Good practice: Penyediaan rancangan P&P


Mengambil kira keperluan kanak-kanak
Perancangan dalam kumpulan guru Melibatkan ibubapa Kurikulum anti-bias Fleksibel dan spontan Melibatkan kanak-kanak secara aktif Kesihatan dan keselamatan

Tips: Syarat-syarat Pembelajaran yang Efektif


Kanak-kanak diberi masa untuk meneroka dan

mencuba melaksanakan sesuatu idea melalui aktiviti juga peralatan tertentu


Kanak-kanak merasa selamat untuk mencuba untuk

melakukan sesuatu bagi mendapat pengalaman baru


Kanak-kanak dapat menggunakan kelima2

pancaindera sewaktu proses pembelajaran berlaku

Tips: Syarat-syarat Pengajaran yang Efektif


Guru-guru memberi peluang kepada kanak-kanak

mengembangkan idea pemikiran mereka

Menghargai idea kanak-kanak dan bukannya

menyuruh mereka meniru semata-mata hasil kerja guru/ orang lain. Cth: gambar, model dll memberi pengalaman baru dan mendokong kebolehan kanak-kanak untuk meneroka, meninjau dan menonjolkan daya kreatif mereka

Merancang persekitaran yang dapat membantu

Tips: Syarat-syarat Pengajaran yang Efektif (contd.)


Berinteraksi dengan kanak-kanak dan membantu

mereka memupuk rasa keyakinan diri, bebas dalam membuat pemilihan dan memberi respon yang baik terhadap apa yang dilihat dan dirasai dari kacamata seorang kanak-kanak kreatif dan berkualiti

Menyediakan sumber pembelajaran yang berdaya Berbicara dengan kanak-kanak tentang hasil kerja

mereka dan memberi peluang kpd mereka menilainya sendiri