Anda di halaman 1dari 34

SAINS TINGKATAN 4

TOPIK ; JIRIM DAN BAHAN

4.1 Perubahan Keadaan Jirim

Pengenalan
Jirim memenuhi ruang dan mempunyai jisim. Terbentuk daripada atom yang bergabung dengan atom sama atau berlainan.

Teori Kinetik Jirim


Menerangkan sifat-sifat jirim dalam keadaan pepejal, cecair dan gas. Menurut teori kinetik jirim; a) Zarah seni dan diskrit. b) Zarah bergetar, berputar dan bergerak. c) Wujud daya tarikan dan tolakan antara zarah. d) Zarah mempunyai tenaga kinetik dan keupayaan. e) Apabila suhu meningkat, tenaga kinetik zarah turut meningkat.

Keadaan jirim
Sifat Pepejal Cecair Gas

Susunan Zarah

Padat, rapat dan Tidak teratur, kedudukan tetap. terdapat ruang kosong Pergerakan Zarah Daya Tarikan Antara Zarah Tenaga Kinetik Zarah Ketumpatan Bergetar dan berputar Sangat Kuat Rendah Tinggi Bergerak secara rawak Sederhana Sederhana Sederhana

Tidak teratur dan zarah terpisah dengan zarah lain Bergerak pantas, bebas dan rawak Sangat lemah Tinggi Rendah

Perubahan Keadaan Jirim

Perubahan keadaan jirim disertai dengan pembebasan haba atau penyerapan haba.
Buku teks m/s 88: salin rajah 4.1

Perubahan Keadaan Jirim


Peleburan - takat lebur ais (0C) - zarah serap haba dan tingkatkan tenaga kinetik. - menyebabkan zarah bergetar kuat dan bergerak. - daya tarikan antara zarah berkurang dan susunan atom menjadi tidak teratur. - pepejal berubah bentuk menjadi cecair.
Peleburan

Perubahan Keadaan Jirim


Pembekuan
Proses berbalik peleburan Takat beku 0C Cecair disejukkan dan haba daripada dibebaskan. Tenaga kinetik berkurangan dan zarah bergerak perlahan. Jarak antara zarah berkurang dan daya tarikan mengikat zarah. Ikatan antara zarah membentuk susunan teratur Pepejal terbentuk.

Pembekuan

Perubahan Keadaan Jirim


Pendidihan Takat didih 100C Haba diserap dan menyebabkan tenaga kinetik zarah bertambah. Zarah cecair bergerak menjauhi zarah lain dan bertukar menjadi gas.

Pendidihan

Perubahan Keadaan Jirim


Kondensasi Proses berbalik pendidihan. Gas disejukkan dan haba dibebaskan. Tenaga kinetik zarah berkurang dan pergerakkannya menjadi lambat. Daya tarikan zarah bertambah dan jarak berkurangan. Susunan zarah terbentuk dan hasilkan keadaan cecair.
Kondensasi

Perubahan Keadaan Jirim


Pemejalwapan Pepejal berubah menjadi gas. Haba diserap mencukupi untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Zarah menjauhi antara satu sama lain dan membentuk gas.

Pemejalwapan

Aktiviti (1): Keadaan Jirim


E

C Kondensasi Pemejalwapan Pendidihan

D Pembekuan Peleburan

Jawapan (1): Keadaan Jirim


Pemejalwapan

Peleburan

Pendidihan

Pembekuan

Kondensasi

4.2 Struktur Atom

Perkembangan Model Atom


Model Atom 1. Model Atom John Dalton

Model Atom 2. Model Atom berbentuk sfera Atom Atom tidak boleh J.J Thompson dicipta dan dimusnahkan Atom bagi unsur yang sama adalah serupa

Penerangan

Penerangan Atom berbentuk sfera Atom bercas positif Dalam atom ada elektron-elektron bertaburan

3. Model Atom

Dalam atom, elektron 4. Model Elektron mengorbit nukleus Atom mengelilingi Nukleus mempunyai Neils Bohr nukleus pada zarah bercas orbit-orbit tertentu positif yang dinamakan petala Jisim atom tertumpu pada nukleus

Model Atom 5. Model Atom Chadwick

Penerangan Elektron beredar mengelilingi nukleus dalam orbit tertentu Nukleus terdiri daripada proton dan neutron Jisim neutron sama dengan jisim proton Atom adalah neutral kerana mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama

3. Model Atom Moden

4.3 Nombor proton & Nombor nukleon

Nombor Proton (Bilangan proton dalam atom)

X
N
Nombor Nukleon (Jumlah bilangan proton dan neutron)

Bilangan neutron = no. nukleon no. proton

Isotop
Atom-atom unsur yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza Sifat kimia sama Sifat fizik berbeza Contoh C-12,C-13,C-14 O-16,0-17,0-18

4.4 Pengelasan Unsur dalam Jadual Berkala

Unsur disusun mengikut pertambahan nombor proton Baris menegak disebut kumpulan Baris mendatar disebut kala Ada 7 kala dan 18 kumpulan Nama Kumpulan : Kumpulan 1 : Logam alkali Kumpulan II : Logam alkali bumi Kumpulan VII : Halogen Kumpulan VIII: Gas nadir Unsur dalam kumpulan yang sama : sifat kimia sama Sifat unsur dari kiri ke kanan jadual: Berubah dari logam separuh logam bukan logam

4.5 Sifat Bahan

Terdapat tiga jenis bahan : Bahan Atom, Bahan Ion dan Bahan Molekul
Atom : zarah tidak bercas Ion : Atom bercas Molekul : terdiri lebih daripada satu atom

Sifat 1. Jenis zarah 2. Keadaan bahan pada suhu bilik bergetar 3. Pergerakan zarah Atom atom pepejal

BAHAN Ion Molekul ion Molekul pepejal Pepejal,cecair dan gas bergetar Pepejal-bergetar Cecair- bergerak bebas Gas - bergerak rawak Daya Daya Van der elektrosta Waals lemah tik Sangat kuat

4. Daya tarikan antara zarah

Daya tarikan logam sangat kuat

5. Takat lebur dan takat didih 6. Kekonduksian elektrik Pepejal Leburan Akueus/larutan berair Contoh

Tinggi

Tinggi

Rendah

Boleh Boleh --------

Tidak boleh Boleh Boleh

Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh

Semua jenis logam

Natrium klorida Naftalena, Plumbu glukosa, alkohol m bromida

4.6 Logam & Bukan Logam

SIFAT
1. Permukaan

LOGAM
Berkilau

BUKAN LOGAM
Pudar Tidak boleh Tidak boleh Rendah Lemah Lemah Rendah Rendah Pepejal, cecair, gas

Boleh 2. Kemuluran (tarik jadi panjang) 3. Kebolehtempaan( boleh Boleh bentuk) 4. Kekuatan regangan Tinggi 5. Kekonduksian haba 6. Kekonduksian elektrik 7. Ketumpatan Baik Baik Tinggi

Tinggi 8. Takat lebur dan takat didih 9. Keadaan pada suhu bilik Pepejal kecuali merkuri

4.7 Penulenan Logam

KAEDAH
Penyulingan Memisahkan satu cecair daripada: (a) Larutan yang mengandungi bahan pelarut . Cth; air laut (b) campuran dua atau lebih jenis cecair yang mempunyai takat didih berbeza Cth: Petroleum Penghabluran

Memisahkan pepejal daripada larutan tepunya.(Larutan yang ada kuantiti maksimum bahan terlarut)

Ciri-ciri bahan tulen


Terdiri daripada sejenis zarah sahaja Takat lebur dan takat didih yang tetap Tidak mengandungi bendasing Kehadiran Bendasing : Meningkatkan takat didih Merendahkan takat beku/ takat lebur

Proses Penulenan
Melibatkan proses: Pendidihan kondensasi

Menyejukkan dan mengkondensasikan wap kepada cecair

Aplikasi: 1. Menyuling air laut untuk mendapatkan air tulen 2. Penyulingan petroleum untuk mendapat pecahan petroleum 3. Menyuling cecair udara untuk mendapatkan gas oksigen dan gas nitrogen

Mengelakkan loncatan berlaku

Aliran air masuk dan keluar drp kondenser liebig: Sebab: Memastikan kondenser liebig sentiasa sejuk

Kaedah Penghabluran

Faktor yang mempengaruhi saiz hablur: Kadar penyejukan larutan tepu Semakin perlahan kadar penyejukan larutan tepu, semakin besar saiz hablur yang terbentuk Ciri-ciri hablur: Bentuk geometri yang sekata Permukaan rata Sisi lurus Bucu yang tajam Aplikasi : Memperoleh garam daripada air laut Menghasilkan gula putih daripada air tebu