Anda di halaman 1dari 46

Disediakan oleh :

Hafizah Bt. Samad


Noor Asmawati Bt. Darham
Nor Hasdiana Bt. Mohd Ridzuan
Yasmin Bt. Abdullah
Yasminder Kaur A/P Mahinderjit Singh
Faktor-faktor yang
mempengaruhi kesediaan &
perkembangan membaca
Kesediaan membaca
Bergantung pada peluang yang diberi kepada
kanak-kanak yang berumur antara 2 hingga 3
tahun berdasarkan faktor-faktor tertentu
Penggunaan deria
pendengaran & penglihatan
Pergerakan otot-otot seni
mata dengan tangan
Komunikasi dengan
menggunakan bahasa lisan
Pergaulan dengan kanak-
kanak lain & orang dewasa
Faktor penggalak
kesediaan membaca
kanak-kanak
Mendedahkan mereka kepada
buku-buku bergambar
Ibu bapa selalu membacakan buku-
buku cerita kepada mereka
Menggalakkan mereka
melihat & memeriksa
buku
Mendidik mereka
untuk menjaga buku
Kumpul buku kanak-
kanak yang tahan lasak
& berwarna-warni
Penguasaan kemahiran
psikomotor & bahasa
dalam membaca
Dapat gerakkan mata
dengan koordinasi yang
cekap & seimbang
Senang bergaul &
tingkah lakunya dapat
dikawal
Daya ingatan kekal
Deria penglihatan &
pendengaran dapat
digunakan dengan baik
Dapat bercakap
dengan fasih & petah
serta dapat faham
bahasa yang didengar
Menurut Gesell penguasaan kemahiran membaca bergantung pada faktor
kematangan
Kanak-kanak 2 tahun Kanak-kanak 3 tahun
Boleh berdiri
Boleh menyusun 6 kubus
Boleh meniru melukis bulatan, O
Memahami arahan mudah &
menggunakan frasa
Memberitahu apabila hendak
membuang air besar
Boleh bermain dengan anak patung

Boleh berdiri sebelah kaki
Boleh menyusun 10 kubus
Boleh meniru melukis garisan
berpalang, X
Bercakap dengan menggunakan
ayat
Boleh menjawab soalan-soalan
mudah
Boleh memakai kasut
Tahu menunggu giliran
Kanak-kanak yang berumur kurang dari 6 tahun wajar diberi latihan sesuai &
tidak perlu menunggu kematangannya untuk dididik agar dapat mencapai
kemahiran membaca
Penguasaan bahasa pertuturan
Satu cara berkomunikasi dengan menggunakan adunan rangkaian bunyi
Proses penghasilan bahasa pertuturan
Penghasilan bunyi yang kompleks
melibatkan penerimaan
rangsangan oleh deria
penglihatan & pendengaran
Rangsangan diutuskan
ke otak untuk ditafsirkan
Diproses & disusun menjadi
ayat mengikut hukum
tatabahasa
Ayat dinyatakan, ditulis
atau digerakisyaratkan
Peringkat yang dilalui oleh rangsangan
Penerimaan (decoding) Pemikiran (thinking)
Pernyataan (encoding)
Penerimaan
(decoding)
Rangsangan yang masuk
ke telinga diutus ke otak
Jika pendengaran cacat,
rangsangan yang diterima
berbeza dengan yang akan
ditafsirkan
Ini akan menjejaskan prestasi
pernyataan seseorang
Menyebabkan berlakunya salah
faham antara penutur dengan
pendengar
Walau bagaimanapun
rangsangan bunyi tetap
sampai ke otak
Contohnya :
Rangsangan yang diterima oleh penutur Jangan gigit kuku.
Apa yang diterima oleh pendengar Jangan gigit buku.
Gerakbalasnya menyangkal tuduhan tadi Saya tak gigit buku cikgu.
Sedangkan pada ketika itu dia sedang mengigit kuku sambil menjawab
Pemikiran
(thinking)
Otak memproses segala
rangsangan yang
diterima daripada deria
Proses mentafsir & menyusun
bunyi-bunyi sebutan mestilah
dapat menghasilkan :
Makna yang tepat
Sesuai dengan situasi sebutan
Tunduk kepada kehendak budaya
Mengikut arahan agama
Sesuai dengan ketegangan emosi pada saat itu
Contoh :
Rangsangan Awak sungguh pandai.
Makna Dirinya sungguh bijak jika dibandingkan dengan orang lain
Situasi Jika ini disebut semasa dia gagal, memberi makna yang
berlawanan
Kehendak
& budaya
Jika ayat itu disebut oleh orang yang lebih tua, dia benar-
benar pandai. Jika disebut oleh orang yang lebih muda
atau bodoh, lain pula maknanya
Didikan
agama
Dia tidak boleh berbangga kerana segala pujian adalah
untuk Allah
Desakan
emosi
Jika musuh yang sebut ayat itu, maknanya dia menaruh
dendam. Jika disebut oleh orang yang disukai, maknanya
lain pula
Masalah pada peringkat ini
Lupa
- Setelah dirangsang,
pendengar lupa apa
yang dinyatakan
Salah tafsir
-Gangguan dari 5 faktor tersebut
-Simpanan perbendaharaan kata
dalam otak tidak mencukupi
Kesalahan tatabahasa
-Kanak-kanak dididik
dengan bahasa loghat
Salah pengamatan
-perkataan-perkataan
yang mempunyai banyak
makna digunakan &
mudah disalah tafsir

Gangguan emosi
- Jika rangsangan diterima
semasa penerima mengalami
gangguan emosi, mungkin
rangsangan disalahtafsirkan&
pernyataannya salah
Pernyataan
Bahasa digubal, disusun
seterusnya dinyatakan
Kerap berlaku kekeliruan iaitu lain
yang difikirkan, lain pula yang
dinyatakan
Masalah lain : gugup, gagap,
tak boleh bercakap & kaku
Jenis aktiviti Objektif aktiviti
a) Pergerakan biji mata -melatih pergerakan biji mata dari kiri
ke kanan
b) Pengamatan bentuk -mengamati bentuk aspek tutupan
-mengingati atribut-atribut
c) Keseimbangan koordinasi mata-
tangan
-melatih koordinasi mata-tangan
supaya seimbang
-menggalakkan pengamatan isipadu
-menafsir rajah 2 dimensi kepada 3
dimensi
d) Koordinasi mata-tangan &
mengamati kedudukan
-melatih koordinasi mata-tangan
-melatih pengamatan penglihatan dari
segi kedudukan
-melatih pergerakan mata mengikut
arah kiri ke kanan
e) Mengamati tutupan -melatih pengamatan penglihatan
dengan aspek tutupan (closure)
Aktiviti Pra Bacaan
Contoh aktiviti (untuk kanak-kanak berumur 3 tahun)
a) Pergerakan biji mata
Arahan : kanak-kanak diminta untuk melihat perkataan tersebut
mengikut arah yang ditunjukkan dari kiri ke kanan tanpa
membacanya
b) Pengamatan bentuk
Arahan : kanak-kanak diminta untuk cuba meneka gambar-gambar
tersebut yang tidak lengkap
c) Keseimbangan koordinasi mata-tangan
Arahan : Kanak-kanak diminta untuk menyusun kubus-kubus seperti
dalam rajah tersebut
d) Koordinasi mata-tangan & mengamati kedudukan
Arahan : kanak-kanak diminta untuk mengatur anak-anak mancis
seperti dalam rajah
e) Mengamati tutupan
Arahan : kanak-kanak diminta memadankan gambar yang betul bagi
A & B
LATIHAN
PENERIMAAN
Memadan Sebutan dengan Objek
Objektif: Kanak-kanak dapat memadankan bunyi sebutan dan objek
dengan betul.
Umur: 2 tahun 6 bulan
Alatan: Tin, pen, beg, jag, ros, meja, kertas, buku, kotak, batu, botol
dan gelas.
Pelaksanaan: Letakkan lima objek pada satu bahagian. Mulakan aktiviti ini
dengan objek yang mempunyai satu suku kata seperti tin,
pen, beg, jag dan ros.
Arahan: Mari adik kita main bahasa.
Buat apa yang disuruh.
Sedia?
Dengar baik-baik.

Pegang
tin
pen
beg
jag
ros
Pegang
meja
buku
batu
kubus
paku
Pegang
kertas
pensel
botol
gelas
piring
Skor: 5/5
Skor: 5/5
Skor: 5/5
Memadan Dua Objek dan Sendi
Kata
Objektif: Kanak-kanak dapat memadankan dua objek serentak
dengan betul.
Kanak-kanak dapat mentafsirkan sendi kata dengan betul.
Umur: 3 tahun
Alatan: Sama seperti dalam latihan memadan sebutan dengan
objek.
Pelaksanaan: Letakkan objek-objek berkenaan di atas meja.
Arahan: Dengar baik-baik.
Buat apa yang disuruh.
Sedia?
Pegang
tin
beg
pin
ros
jam
pen
jag
but
ubi
abu
dan
Skor: 10/10
Majukan latihan ini dengan perkataan-perkatan dua suku kata seperti buku,
meja, pensel, kayu dan sebagainya.
Skor: 10/10
Gantikan perkataan pegang serta dan dengan:
Simpan
tin
kubus
pin
kertas
ros
dalam
kotak
tin
laci
bakul
jambangan
Skor: 10/10
Majukan lagi latihan dengan menggantikan perkataan simpan kepada
letak dan dalam kepada bawah, atas, tepi, depan atau belakang.
Letak
tin
kubus
pin
kertas
ros
bawah
atas
tepi
depan
belakang
kotak
tin
laci
bakul
jambangan
Skor:10/10
Memadankan Warna
Objektif: Kanak-kanak dapat memadankan warna dengan
menunjukkan warna yang disebut dengan betul.
Mengkaji sama ada kanak-kanak tidak mengalami kecacatan
rabun warna.
Umur: 2 tahun 6 bulan ke atas
Pelaksanaan: Adik tengok baikwarna-warna ini.
Cantik atau tidak?

Tunjuk warna (kuning, biru, merah, hijau dan hitam)
Skor: 11/11
Memadankan Ayat
Objektif: Kanak-kanak dapat memadankan ayat dengan rajah dengan
betul.
Umur: 3 tahun 6 bulan ke atas
Pelaksanaan: 1. Tunjuk budak yang berdiri di tepi jalan.
2. Tunjuk orang yang membawa bas.
3. Tunjuk tiga orang penumpang bas.
4. Tunjuk lintasan zebra.
Skor: 5/5
Mendiskriminasi Foto, Lukisan dan
Kartun
Objektif: Kanak-kanak dapat mendiskriminasi antara gambar foto dan
lukisan dengan menamakan objek-objek itu.
Umur: 3 bulan 6 bulan ke atas
Arahan: Tunjuk foto
Tunjuk lukisan
Tunjuk kartun
Skor: 12/12
LATIHAN
PEMIKIRAN
LATIHAN
PEMIKIRAN
a) Menajamkan daya
ingatan.
b) Membandingkan
objek dan penggunaan
kata sifat.
c) Punca sebutan kata.
a) Menajamkan daya ingatan
Objektif Melatih daya ingatan dengan menyuruh
kanak-kanak menyebut kembali
perkataan-perkataan yang dinyatakan.
Umur 3 tahun 6 bulan ke atas
Pelaksanaan Untuk kumpulan 1, senaraikan perkataan
yang mengandungi perkataan-perkataan
bas, cat, dan, gas serta hal.
Adik dengar baik-baik.
Sebut semula perkataan ini.
Sedia?
Arahan Gerak Balas Pujian
Bas Bas Bagus
Cat Cat Bagus
Dan Dan Bagus
Gas Gas Bagus
Hal Apa Pandai
Kumpulan Permulaan Maju
1 Bas
Cat
Dan
Gas
Hal
Ada Dada
Ala Lala
Ana Nana
Asa Sasa
Apa Papa
2 Cek
Pen
Kem
Mel
Net
Ele Lele
Ene Nene
Ebe Bebe
Epe Pepe
Ede Dede
3 Pil
Rim
Tip
Bin
Kit
Ipi Pipi
Imi Mimi
Iti Titi
Ibi Bibi
Iki Kiki
4 Lot
Rod
Cop
Roh
Bot
Oto Toto
Odo Dodo
Opo Popo
Oro Roro
Obo Bobo
5 But
Gua
Sup
Hun
Jun
Ulu Lulu
Ungu Gugu
Upu Pupu
Uhu Huhu
Uju Juju
Sambungan
Sekarang kita hendak mengubah sedikit permainan ini.
Adik dengar baik-baik. Sebut semula perkataan-perkataan
ini.
Sedia?
Arahan Harapan Pujian
Bas Gas Bas Gas Wah! Bagus
Pen Net Pen Net Wah! Bagus
Pil Kit Pil Kit Wah! Bagus
Rod Bot Rod Bot Wah! Bagus
Gua Jun Gua Jun Wah! Pandai
b) Membandingkan Objek dan
Penggunaan Kata Sifat
Objektif Kanak-kanak membandingkan dua
objek dan membuat rumusan dengan
betul berpandukan gambar yang
disediakan.
Umur 3 tahun 6 bulan ke atas.
Arahan Lihat gambar baik-baik.
Tunjuk yang berkenaan.
a) Yang mana banyak dan yang mana sedikit?
b) Yang mana panjang dan yang mana pendek?
c) Yang mana tebal dan yang mana nipis?
Skor : 6/6
c) Punca Sebutan Kata
Objektif Kanak-kanak dapat memberi permulaan
sebutan. Melatih ketajaman pendengaran
dan juga menyusun simpanan
perbendaharaan kata di dalam otak.
Umur 3 tahun 6 bulan ke atas.
Pelaksanaan Dengar baik-baik.
Beri perkataan lain yang bermula dengan:
aaaa (cara menyebut vokal a
dipanjangkan)
Contoh : aaaapi
Selain api, apa lagi sebutan yang bermula dengan
aaaa.
Contoh jawapan :-
aku anak adik ada atau alur abah


Teruskan latihan dengan perkataan yang bermula dengan :-

iiii
Contoh : iiiikan, iiiibu, iiiitik
uuuu
Contoh : uuuubi, uuuular, uuuudang
eeee
Contoh : eeeenak, eeeemak, eeeekor
oooo
Contoh : ooootak, oooorang, oooobor

skor : 5/5
Fyza, Meen, D, Minder, Noah