Anda di halaman 1dari 79

Peringkat Bilangan Sekolah

Rendah 7,744
Menengah 2,350
Jumlah 10,094
Bilangan Sekolah
Peringkat Jumlah
Prasekolah 192,277
Rendah 2,742,938
Menengah 2,306,607
Jumlah 5,241,822
Bilangan Murid (Enrolmen)
Pering
kat
Bilang
an
Sekola
h
Renda
h
7,744
Menen
gah
2,350
Jumla
h
10,09
4
Pering
kat
Jumla
h
Prase
kolah
192,2
77
Renda
h
2,742,
938
Menen
gah
2,306,
607
Jumla
h
5,241,
822
Peringkat Jumlah
Rendah 238,851
Menengah 178,898
Jumlah 417,749
Statist
Bilangan Guru
Data seperti pada 31 Ogos 2013
Sumber: BPSH KPM(2013)
Pada akhir sesi, peserta kursus dapat:

1. Memahami definisi dan konsep
disiplin.

2. Memahami peranan perancangan,
pengawalan dan pengelolaan dalam
pemantapan disiplin.
Pada akhir sesi, peserta kursus dapat:

3. Menjelaskan jenis salah laku dan
hukuman.

4. Memahami tatacara mengambil
tindakan dan kesan tindakan.
kesanggupan seseorang individu
menghormati dan mematuhi undang-
undang sama ada disiplin itu dikenakan
dari luar atau kerelaan sendiri
(Jawatankuasa Kabinet, 1979)

struktur yang diwujudkan untuk
menggerakkan kelicinan aktiviti sama ada
untuk memperolehi pengetahuan oleh
pelajar, kemahiran dalam bidang tertentu
atau pembinaan hubungan antara
individu
(Turner, 1970)
Peraturan untuk mengawal tingkah
laku murid.

Latihan untuk memperkembangkan
mental, fizikal dan sikap.

Nilai-nilai harus disemai, dipupuk dan
diterapkan.

Mewujudkan masyarakat yang
bertatasusila, bersatu padu,
demokratik, adil, liberal dan maju.
Pengurusan disiplin merupakan satu
aspek penting di sekolah kerana
disiplin yang baik dapat mewujudkan
suasana PdP yang kondusif.

15
Duduk dalam kumpulan anda.
Lantik seorang ketua kumpulan.
Ketua kumpulan berhak melantik
seorang pencatat dan seorang
untuk membuat persembahan.
Ahli lain bekerjasama memberi idea
dan menyokong hujah dengan fakta
yang tepat dan jelas.
Anda seorang Guru Disiplin yang
berwibawa. Senaraikan seberapa
banyak tugas anda sebagai Guru Tugas-
Tugas Khas iaitu Guru Disiplin yang
merupakan tugas hakiki anda di
sekolah.

Catatkan atas kertas mahjung yang dibekalkan dan
tampalkan di papan putih.
(Gallery Walk)


Tanggungjawab guru era globalisasi
DR AMINUDIN MANSOR
16 Mei 2013
Seorang guru adalah pendidik, pembimbing dan
pengajar di dalam kelas. Sekali gus, guru juga bertugas
membabitkan murid dan pelajar di sesebuah sekolah.
Guru juga bertanggungjawab terhadap masalah disiplin,
kedatangan, kelakuan dan budi pekerti pelajar. Jelasnya,
guru adalah orang terpenting di setiap sekolah.

Guru pendidik yang mendidik akal budi murid dan
pelajarnya adalah pendidik yang memahami tugasnya
sebagai guru. Mendidik akal budi menjurus kepada
kecemerlangan ilmu pengetahuan dan kecemerlangan
akhlak serta budi pekerti pelajar itu sendiri.

Setiausaha dan ahli Lembaga Disiplin
Sekolah
Merekod segala kesalahan, hukuman
& denda Buku Rekod & ICT
Penasihat Lembaga Pengawas Sekolah
Membantu Guru Besar menentukan
semua peraturan sekolah dipatuhi
oleh murid dan selaras dengan SPI
Menyelesaikan masalah yang tidak
dapat diselesaikan oleh Lembaga
Pengawas Sekolah.
Membantu Guru Besar mengesan
kesalahan-kesalahan besar yang boleh
membawa hukuman gantung atau
buang sekolah. Perlu mengesahkan
kesalahan-kesalahan itu.
Berhubung rapat dengan GBKSM
untuk membantu menyelesaikan
masalah murid
Berusaha menanamkan semangat
patuh kepada arahan di kalangan
murid.
Bekerjasama dengan guru bertugas &
pengawas untuk mengurus kawalan
murid pada hari perhimpunan dan
majlis-majlis lain.
Mencadangkan perlantikan pengawas
Menjalankan tugas-tugas yang
diarahkan oleh Guru Besar dari
semasa ke semasa.
Peka dengan persekitaran
Peka dengan isu semasa
Peka dengan kemajuan ICT terkini
Peka dengan teknologi sains terkini
Pelaksana dasar kerajaan, patuh
undang-undang
Bertindak secara rasional
Bijak mengawal emosi

Memiliki Buku Panduan Disiplin keluaran
KPM.

Menyebar luas maklumat yang terdapat
dalam Buku Panduan Disiplin.

Menyedia dan menyebar Peraturan-
Peraturan Sekolah kepada semua
warga sekolah.
Melantik ahli-ahli
Lembaga Disiplin Sekolah.

Menyediakan senarai
tugas Guru Disiplin Sekolah.
Melantik ahli-ahli
Lembaga Pengawas
Sekolah.

Menyediakan senarai
tugas Guru Pengawas
Sekolah.
Melantik ahli-ahli Lembaga
Pengawas Sekolah.

Menyediakan senarai tugas
Guru Pengawas Sekolah.

Menyediakan Bilik Pengawas.
Merancang program
tahunan.
Cth: ceramah, kempen
untuk murid dsbnya.

Merancang program
keibubapaan.
Menyediakan alatan ICT untuk
mengakses dan memasukkan
maklumat:

SSDM
e-Disiplin
e-Ponteng
Alatan ICT diperlukan seperti:

Komputer
Pencetak
Talian Internet
Wifi ( Schoolnet) / Broadband /
Unifi
Perlembagaan Malaysia
Ordinan Pelajaran 1957
Peraturan- Peraturan Pelajaran -
Disiplin Sekolah 1959


Akta Pelajaran 1996
Pemberitahuan Undang-Undang Am
(P.U.A)
Surat Pekeliling Ikhtisas 1968 2011
Buku-Buku Panduan Pengurusan
Disiplin Terbitan KPM
Buku Peraturan-Peraturan Sekolah

Memastikan jadual tugas
pengawas dipatuhi.

Menyimpan rekod mesyuarat
Lembaga Pengawas secara
kemaskini.

Mengadakan kempen-kempen
peningkatan disiplin murid secara
berkala.
Menjatuhkan hukuman secara adil.

Melaksanakan keputusan dengan
tegas dan saksama.

Menyimpan rekod-rekod hukuman.

Mengemaskini data SSDM, e-
Displin, e-Ponteng.
Memberi taklimat secara berkala
kepada murid.

Memberi taklimat secara berkala
kepada pengawas.

Memberi taklimat kepada guru
tentang peranan mereka.
Memastikan disiplin guru menjadi
teladan.

Mendapat kerjasama daripada ibu
bapa dan PIBG.

Melibatkan guru dalam
pengawalan disiplin.
Bincangkan langkah-
langkah yang perlu diambil
oleh pihak sekolah..


Kuasa mengenakan kesakitan pada
orang yang melakukan kesalahan atau
melanggar peraturan atau undang-
undang yang ditetapkan.
Kesalahan berat melakukan 3 kali
kesalahan sederhana

Kesalahan sederhana melakukan 3
kali kesalahan ringan

Kesalahan ringan
Tingkah Laku Jenayah
Tingkah Laku Lucah
Tingkah Laku Antisosial
Tingkah Laku Tidak Jujur
Tingkah Laku Tidak Sopan
Memeras ugut
Menjadi anggota kumpulan jahat
atau gangster
Terlibat dengan dadah
Berjudi
Mencuri
Memukul guru, pengawas atau murid
lain
Membaca, menunjukkan menyebar
bahan atau gambar lucah
Mengintai murid perempuan
Bercumbuan
Menggunakan kata-kata lucah
Menulis atau melukis kata-kata
lucah
Merosakkan harta sekolah atau
vandalisme
Mencemarkan kebersihan sekolah
atau bangunan sekolah
Membuat bising atau mengganggu
kelas
Bergaduh atau berlawan
Biadap terhadap guru
Terlibat dengan ragging
Membaca, menunjukkan menyebar
bahan atau gambar lucah
Mengintai murid perempuan
Bercumbuan
Menggunakan kata-kata lucah
Menulis atau melukis kata-kata
lucah
Meniru dalam ujian atau
peperiksaan
Meniru tandatangan ibu bapa atau
penjaga
Bercakap bohong
Mengubah markah
Ponteng sekolah
Berbahasa kasar atau mencarut
Tidak hormati guru dan pengawas
Menghisap rokok
Berambut panjang
Tidak memberi perhatian semasa
guru mengajar
Selalu datang lewat
Lalai dan cuai terhadap pelajaran
Hukuman Buang Sekolah

Hukuman Gantung Sekolah


Hukuman Biasa
Hukuman Dera atau Rotan
Penahanan
Denda
Amaran

Hukuman dilaksanakan terhadap
kesalahan berat atau kesalahan
berulang.
Tindakan pemulihan yang telah
dilaksanakan tidak berkesan.
Mendatangkan ancaman
keselamatan terhadap guru,murid
dan sekolah.
Murid yang dibuang sekolah boleh
merayu untuk bersekolah semula dalam
masa SATU BULAN selepas tarikh
pembuangan kepada Menteri Pelajaran.
Pendidikan wajib dalam kes murid
tercicir sahaja.

Pengecualian wujud terhadap murid
ponteng, masalah kesihatan atau
dikecualikan oleh Menteri Pelajaran
Hukuman dilaksanakan setelah
murid diberi peluang membuat
penjelasan atau menyatakan sebab.

Gantung sekolah tidak lebih 10 hari
bekerja atau 14 hari termasuk hari
cuti.
Guru Besar atau Pengetua berhak
menggantung persekolahan murid
yang masih menunggu hasil siasatan
polis.

Murid tidak perlu melalui proses
memberi sebab atau To show
cause
Dilarang dikenakan terhadap murid
perempuan walaupun perotan ialah
Guru Besar wanita.

Murid perlu melalui proses
memberi sebab atau To show
cause atau kesalahan dibuktikan.
Hukuman dijalankan oleh Guru Besar
atau guru berdaftar yang diturunkan
kuasa oleh Guru Besar sahaja.

Menggunakan rotan ringan di tapak
tangan atau punggung yang berlapik.
Perotan perlu menggunakan
kekuatan yang sederhana tanpa
mengangkat tangannya melebihi
kepala supaya tidak melukakan kulit
murid.
Guru Besar perlu mencatatkan:

Bilangan rotan
Bahagian badan dirotan
Sebab dirotan
Tarikh
Tandatangan perotan & saksi
Hukuman dilarang dijalankan di
hadapan khalayak seperti:

Bilik darjah yang berlangsung
proses P&P

Perhimpunan
Bil Jenis Kesalahan Jenis Hukuman
1 Kesalahan Berat Rotan di punggung dengan dilapik
kain. Gunakan rotan ringan.
Maksima 3 kali sebatan.

2 Kesalahan
Sederhana
Rotan di tapak tangan dengan rotan
ringan. Maksima 3 kali sebatan.

3 Kesalahan Ringan Diberi amaran, nasihat dan
kaunseling.
Tujuannya bagi mengawal tingkah laku
murid nakal agar pada masa hadapan
tingkahlakunya boleh dikawal.

Notis penahanan perlu menyatakan:
Sebab penahanan
Tarikh, masa
Jumlah jam murid ditahan

Elakkan menahan murid pada hari kesalahan dilakukan.
Guru Besar perlu mempertimbangkan
secara teliti hubungan antara denda
dengan kemampuan seseorang murid
untuk membayar denda tersebut.

Sewajarnya denda hanya sama dengan
wang saku murid. Tidak melibatkan wang
tambahan ibu bapa.
Amaran diberikan selepas tindakan nasihat
dan kaunseling dilaksanakan.

Tindakan amaran diberi apabila tindakan
lain tidak wajar dilaksanakan.
Keperluan mengenakan hukuman
untuk mencegah.

Keperluan mengenakan hukuman
sebagai pemulihan
Anda diminta senaraikan jenis hukuman
yang biasa dilakukan oleh guru di sekolah
dan dikategorikan sebagai hukuman yang
dilarang.

Tulis dalam kertas mahjung dan tampal di
papan putih.
Galllery Walk.
Buku panduan/pekeliling Disiplin
sebagai bahanrujukan :

Panduan Bagi Mengatasi Masalah Ponteng
DiSekolah ( 1994 )
Panduan Tatacara Disiplin Sekolah
untuk GuruBesar dan Guru ( 1998 )
Prosedur Gantung dan Buang Sekolah mengi
kutOrdinan Pelajaran 1957 ( Terbitan JPN
Perak,1988 )
Surat Pekeliling ( 1984-1987 )
Surat Pekeliling ( 1988-1990 )
Surat Pekeliling ( 1991-1993 )
Surat Pekeliling ( 1994-1997 )

Mencela
Mencubit
Menjentik
Menampar
Memulas telinga
Merotan hingga berdarah atau luka
Mengenjut sambil memegang telinga
Menghukum semua murid kerana murid
yang bersalah tidak mengaku kesalahan
Menyuruh murid melakukan sesuatu di
luar batas kemanusiaan
Berlari sekeliling padang
Mengetuk atau menyekeh kepala
Berdiri di atas meja atau kerusi
Mengetuk murid dengan tumit kasut
Menjemur di tengah panas
Ketuk ketampi
Tepuk lalat
Berjalan itik
Kata-kata yang menyentuh sensitiviti
agama dan kaum