Anda di halaman 1dari 12

2 kalimah syahadah

AQIDAH  IBADAH  AKHLAQ


INPUT PROSES OUTPUT

TOPIK PERTAMA

AQIDAH
La Ilaha Illallah (Tiada Tuhan melainkan Allah)

Muhammad Rasulullah (Muhammad


Utusan Allah)
AQIDAH TAUHID
TIADA ILAH MELAINKAN ALLAH

Rububiyyah Al-Asma’ was Sifât


Uluhiyyah
Jihad, infaq,
Sukan, dll
Sabar, gembira,
Marah, dendam dll
P E
S

Belajar, Ilmu, kumpul Quran, cara berfikir dll

P : PHYSICAL, E : EMOTIONAL, S : SPIRITUAL, I : INTELECTUAL


FOKUS

APA SUMBER SEBENAR S???


SYAHADATAIN
2 kalimah syahadah

Apa yang kita semua faham tentang 2 kalimah syahadah?


•Pintu masuk Islam
•Intisari ajaran Islam
•Titik tolak perubahan
•Hakikat dakwah para Rasul
Intisari ajaran Islam

3 Soalan
Siapa MUSLIM?

Kepada apa dan siapa MUSLIM perlu associate diri mereka?

Kepada apa dan siapa MUSLIM perlu disassociate diri mereka?


IKHLAS & ITTIBA’

IKHLAS

La Ilaha Illallah (Tiada Tuhan melainkan Allah)

ITTIBA’

Muhammad Rasulullah (Muhammad


Utusan Allah)
ITTIBA’
mengikut Rasulullah SAW dengan ketaatan

IKHLAS
menguatkan Spiritual (S)

Physical (P) Emotion (E) Intellectual (I)


Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu
agama kamu dan Aku telah cukupkan nikmatKu
kepada kamu dan Aku telah redakan Islam itu
menjadi agama untuk kamu.

( Surah Al-Maidah : 3 )