Anda di halaman 1dari 4

Strategi Metakognitif

Ahli Kumpulan:
Mohd Zulhafiz Bin Kamaruddin
Hasyyati Bt Mat Hanipi
Definisi
• Pemikirian aras tinggi yang boleh
dipraktikan oleh murid- murid.
Konsep
• Murid- murid memikirkan tentang proses pembelajaran,
rancangan pembelajaran, pemantauan dan penilaian
kendiri.
• Pelajar berbincang dan saling bertukar pendapat tentang
sesuatu topik dan menterjemahkan sikap mereka dalam
berbagai bentuk (simbol, grafik, gambar, cerita), melihat
kembali persepsi awal mereka tentang sesuatu dan
membandingkannya dengan keputusan baru,
menjelaskan proses pemikiran mereka tentang strategi
dan cara membuat keputusan dalam kegiatan
pembelajaran, mereka akan mengenal pasti kelemahan
dalam pilihan sikap yang diambil dan mengingat kembali
kesulitan dan mereka dalam belajar.
Contoh
• Contoh- contoh soalan yang boleh
diberikan oleh guru kepada murid- murid:
- apakah yang saya telah belajar?
- bagaimana saya boleh
mempertingkatkan prestasi saya?
- apakah bantuan yang saya perlu?
• Mempraktikan strategi ini semasa mereka
menjalani praktikum atau membuat journal
refleksi