Anda di halaman 1dari 18

MEDIUL

MEDIUL SOCIAL
 Acţiunea mediului social poate fi:directă(modificări
individuale)şi indirectă(prin influenţele şi determinările
ce le au asupra acţiunii educaţinale)
 Mediul social acţonează pe doua planuri:
-asigură păstrarea achiziţiilor istoriei umane
-iar produsele culturii concentrează în ele capacităţile
psihice care le-au generat
 Mediul social declanşează predispoziţii naturale astfel
încât dezvoltarea anumitor procese psihice este o
rezultantă a factorilor sociali.
 Rolul mediului social este mai pregnant în ceea ce este
invidual şi personal decât în ceea ce este substrat
ereditar.

 Cu cât o funcţie psihică este mai complexă cu atât


deprinde mai puţin de ereditate.

 Mediul social este neomogen ceea ce conduce la


diferenţe individuale evidente.
Mediul, ca factor al dezvoltarii psihice, este şi mai
profund implicat în devenirea psihică umană, oferind
materialul de construcţie.
În sens larg, mediul cuprinde ansamblul elementelor
naturale, sociale, culturale ce ne înconjoară şi cu care omul
este în interacţiune permanentă, pe tot parcursul vieţii sale.
Se distinge existenţa a două planuri majore în care
factorii de mediu acţionează asupra individului: planul
factorilor natural-geografici ( sau mediul fizic ) şi planul
factorilor de ordin social ( sau mediul social ).
 Mediul social este categorisit în:
-mediul social apropiat familia,şcoala,colectivitatea
de copii caracterizat prin prezenţa unui climat
psihosocial încărcat afectiv datorat relaţiilor
interpersonale ce se stabilesc între membrii
comunităţii
-mediul social mai larg-rezultantă a nivelului de
dezvoltare socială(rural,urban,capitalist)
Ce este mediul social?

Totalitatea oamenilor care interacţionează cu noi într-un fel


sau altul, pe parcursul vieţii, alcătuiesc mediul nostru social.
Aceşti oameni se poate întâmpla să fi trăit cu mult timp înainte
de noi, dar pentru că au scris cărţi, au montat filme, sau în alt
fel ne-au comunicat ceva prin care ne-au influenţat, ei fac parte
din mediul nostru social. La rândul nostru, şi noi alcătuim
mediul social pentru oamenii din jur şi contribuţiile noastre îi
vor influenţa într-un fel pozitiv sau negativ. Astăzi oamenii
interacţionează unii cu alţii mult mai intens ca în vremurile
dinainte şi aceasta datorită cărţilor, ziarelor, filmelor,
programelor televizate, telefoniei mobile, Internet-ului, etc.
Astfel, medicul social în care trăim noi şi în care ne cresc copiii
abundă de influenţe rele şi mai puţine lucruri bune. Iată un
exemplu elocvent privit la noutăţi.
FAMILIA
Familie în sociologie înseamnă o grupă în care
membrii familiei sunt înrudiţi între ei prin
legături de sânge sau prin căsătorie. Un alt
aspect este importanţa economică a familiei,
care este considerată celula de bază a societăţii
umane.
Originea latină a termenului este familia care
provine de la „famulus - sclav de casă”,
înţelesul cuvântului s-a schimbat în decursul
timpului. In trecut familia era proprietatea
bărbatului (pater familias), ca soţia, copii,
sclavii, sclavii eliberaţi şi tot avutul, nefiind de
fapt între ei relaţii familiare ci era considerată o
proprietate subordonată, astfel tatăl nefiind
numit pater ci genitor.
     

           Familia de azi
O familie de azi

          

Familie din anii 1900
Funcţiile familiei
Familia are mai multe funcţii sociale şi biologice: Funcţia
biologică de reproducţie umană a familiei este controversată. Ca
bază biologică o familie depinde de capacitatea de reproducţie
(fecunditatea) soţiei şi bărbatului.
Sunt trei funcţii sociale elementare a familiei:
1. Funcţia de socializare, ca şi acea de educare, prin formarea
capacităţii de adaptare şi motivare în convieţuirea socială.
2. Funcţia economică, o funcţie importantă pentru multe familii,
prin care se realizează asigurarea materială şi protejarea copiilor
faţă de lipsuri şi boli.
3. Funcţia politică, care asigură copiilor o poziţie legitimă în
societatea existentă, această funcţie a familiei poate duce la
fetişism.
Familia elevului
 Una din cele mai mari influenţe asupra rezultatelor şcolare ale elevilor o
are familia:
 Un elev fără "cei şapte ani de acasă" va crea mereu probleme, chiar şi ca
viitor adult;
 Din cele 24 de ore ale unei zile de muncă, elevul este la şcoală doar 5-6
ore, de restul timpului fiind responsabilă familia elevului;
 În general elevii nu primesc în cadrul şcolii nici un exemplu sau sfat
negativ (limbaj sau comportament necivilizat, îndemnuri la fapte rele);
toate acestea influenţează elevul în afara şcolii;
 Uneori părinţii uită ca trebuie să facă front comun cu profesorii deoarece şi
unii şi alţi nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi
imbogăţirea cunostinţelor acestuia.
Grupul familial în care copilul se naşte îl plasează în
comunitate şi în societate, ceea ce înseamnă că nou-
născutul îşi începe viaţa sa socială căpătând statutul pe
care îl primeşte prin familia sa şi va menţine acest
statut de-a lungul primilor ani de viaţă.< Deşi una
dintre funcţiile familiei este de a plasa copilul în
societate şi astfel, direct sau indirect, afectează
experienţele lor în afara casei, aceasta nu este singura
ei importanţă în socializare. Familia are o organizare a
ei care are propriile sale efecte directe asupra copilului.
Din această perspectivă poate cea mai importantă
funcţie a ei în socializare este aceea că introduce
copilul în relaţii intime şi personale. În plus, nu numai
membrii particulari ai familiei constituie modele
pentru comportamentele copiilor, dar şi patternurile de
interacţiune dintre aceştia devin modele.
Grupul familial este prima şi cea mai persistentă sursă
de influenţe care se exercită asupra sugarului şi chiar şi
înainte de naştere şi apoi asupra copilului mic pentru
care, până la in anumit moment, modurile de acţiune ale
părinţilor şi familiei sale sunt singurele care există,
singurele pe care le cunosc. Copilul strânge toate
experienţele ulterioare, le înţelege şi reacţionează
emoţional la ele după bazele pe care i le-a furnizat
familia. Se poate spune că fiecare copil mic este
oglinda universului său familial.
Tipologiile grupului familial

În raport cu gradul de cuprindere al sistemului familial,


exiastă:
 familia nucleară (familia simplă) – alcătuită dintr-o singură
pereche maritală şi urmaşiilor, care locuiesc şi gospodăresc
împreună. În familiile nucleare incompete se stabilesc diade:
soţ-soţie, tată-copil, mamă-copil;
 familia extinsă, lărgită – este tipul de familie ce cuprinde pe
lângă nucleul familial şi alte rude şi generaţii, constituite din
cuplul conjugal şi copiii lor la care se pot adăuga: părinţii
soţului şi /sau soţiei, bunicii acestora, fraţii şi surorile soţului
şi/sau soţiei, copiii lor, unchi, mătuşi ai cuplului.
De regulă, în familia lărgită trăiesc trei generaţii. Există
familia extinsă propriu-zisă, familia liniară şi familia tulpină.
Realizator:Anei Lavinia
clasa a-XaA