FONETIK DAN FONOLOGI MELAYU (PPISMP709PS

)

BAHASA

HEDYA SASHA SIH AI YONG DOUVISLYNDA

a 

e

6 JENIS VOKAL

u

i

o

VOKAL PINJAMAN

I

SEBUTAN

Tiada gangguan pada arus udara

Lelangit lembut dinaikkan semasa bunyi vokal dihasilkan Glotis dirapatkan semasa menghasilkan bunyi vokal

HADAPAN

BELAKANG

TENGAH

i

Vokal depan sempit Vokal depan separuh sempit Vokal depan separuh luas

u o

Vokal belakang sempit Vokal belakang separuh sempit Vokal belakang separuh luas 

Vokal tengah

e 

a

Vokal depan luas

ARTIKULASI KONSONAN
Apa itu konsonan???
yang berlaku dalam rongga mulut, rongga tekak atau rongga hidung bunyi-bunyi bahasa selain bunyi vokal

yang ketika menghasilkannya udara dari paru-paru menerima sekatan atau geseran sama ada bersuara atau tidak bersuara

Jenis-jenis: Jenis-jenis:

Terdapat 27 konsonan iaitu: (b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w, y, z, ng, ny, sy, kh, gh, dz, th) Terdapat 19 konsonan asli dan 8 konsonan pinjaman.

8 konsonan pinjaman ialah (f, v, z, sy, kh, gh, dz, th) Konsonan-konsonan ini merupakan pinjaman dari bahasa Arab dan bahasa Inggeris.

k s a se a a a a k s a ti ak se a , er a t ke a a kea aa lela it le t se asa yi it i asilka

CIRI-CIRI U YI

ya ers ara a a a k s a ya ti ak ers ara, er a t sa a a a ita s ara i etarka ata ti ak.

r s

ara ya kel ar ari ar - ar e eri a sekata ata esera

‡ ‡ ‡

glotis direnggangkan pita suara tidak bergetar, bunyi tidak bersuara

‡ ‡ ‡

Gl tis dira atkan pita s ara er etar, bunyi bersuara

i.

Keadaan glotis

ii.

eadaan lelangit lembut

‡ ‡

lelangit lembut dinaikkan, bersifat bunyi-bunyi oral

‡

lela it le t diturunkan, ara ari par -par apat a i , kel ar ela i r e asilka yiyi sengau atau bunyi nasal.

PENGHASILAN BUNYI KONSONAN
iv. Sentuhan antara alat artikulasi

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
menghasilkan pelbagai bunyi konsonan, konsonan dua bibir, konsonan bibir gigi, konsonan gigi, konsonan gelungan, konsonan gusilelangit keras , konsonan lelangit lembut dan konsonan anak tekak.

‡ ‡ ‡ ‡ ‡

pelbagai kategori bunyi konsonan iaitu konsonan letupan, konsonan letusan, konsonan geseran, konsonan sengau, konsonan sisian, konsonan getaran separuh vokal.

iii.

Cara arus udara

Letupan Geseran Letusan

Sengauan

CA A PEN A AAN KONSONAN

½ vokal

Sisian

Getaran

KONSONAN LETUSAN
i. Udara yang keluar dari paru-paru disekat

dalam rongga mulut dan dilepaskan secara perlahan-lahan. ii. Konsonan letusan:C dan j

LETUPAN DUA BIBIR 
Udara yang keluar dari paru-paru disekat

dalam rongga mulut dan dilepaskan dengan serta merta 
letupan dua bibir :p dan b  letupan gusi :t dan d 

letupan lelangit lembut: k dan g

HENTIAN GLOTIS
i. Udara yang keluar dari paru-paru mengalir keluar

melalui sempitan bibir, gigi dan sebagainya ii. Konsonan k

KONSONAN GESERAN 
.Udara yang keluar dari paru-paru

mengalir keluar melalui sempitan bibir, gigi dan sebagainya. 
konsonan geseran gusi tidak bersuara [s]  konsonan geseran glotis [h]. :

KONSONAN GETARAN 
Konsonan getaran dihasilkan tanpa sebarang

sekatan atau sentuhan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi dalam rongga mulut, tetapi dengan cara menggetarkan lidah.  konsonan getaran gusi [r].

KONSONAN SISIAN 

Konsonan sisian dihasilkan dengan

mengeluarkan udara di kiri dan kanan lidah dalam rongga mulut.  konsonan sisian gusi [l].

KONSONAN SENGAU DUA BIBIR
‡ Konsonan sengau dua bibir [m] dihasilkan

dengan bibir bawah dirapatkan ke bibir atas, lelangit lembut diturunkan dan arus dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. ‡ Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar .

KONSONAN SENGAU GUSI
‡ Konsonan sengau gusi [n] dihasilkan dengan

hujung lidah ditemukan dengan gusi atas. ‡ Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga hidung. ‡ Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar.

KONSONAN SENGAU GUSI LELANGIT KERAS
‡ Konsonan sengau lelangit keras [ ] atau [ny]

dihasilkan dengan depan lidah ditemu atau dirapatkan ke langit keras. ‡ Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. ‡ Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar.

KONSONAN SENGAU LELANGIT LEMBUT
‡ Konsonan sengau lelangit lembut [ ] ‡ atau [ng ]dihasilkan dengan belakang lidah

diangkat ke lelangit lembut. ‡ Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. ‡ Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. 

½ Vokal Cara penyuaraannya hampir sama dengan cara penghasilan bunyi vokal

KONSONAN DIFTONG
adalah bunyi yang dihasilkan kerana posisi lidah ketika menghasilkan bunyi ua bunyi vokal yang digeluncurkan

dianggap sebagai satu suku kata dan mempunyai puncak kelantangan

bahagian awalnya dan bahagian akhirnya tidak sama.

dibezakan melalui diftong naik dan diftong turun.

KONSONAN DIFTONG
[ ai ] = vokal depan rendah + vokal depan tinggi

[ au ] = vokal depan rendah + vokal belakang tinggi

[ oi ] = vokal belakang separuh tinggi + vokal depan tinggi

Carta konsonan melayu
Daerah sebutan/cara sebutan Letupan tidak bersuara bersuara Letusan tak bersuara bersuara sengauan Geseran tak bersuara bersuara getaran Tidak bergetar Separuh vokal w m f V r i y z n x Y h Bibir Gusi Gusi lelangit keras Lelangit keras Lelangit lembut Peti suara

p b

t d

K g C j

SEKIAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful