Anda di halaman 1dari 28

Tugas Agama Islam

Kelompok 4 :
Husnul khotimah (10)
Muhammad Alfi Z.S ()
M.Izdiharudin Maftuh ()
M.Wismoyo Tajudin ()
Ulin Nadliyatus Sholih (29)Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada
Zaman Modern
Ayat yang mencerminkan tentang kewajiban menuntut ilmu


Artinya :
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Q.s. al-Mujadalah : 11)

Pada masa pembaharuan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemajuan.
Hal ini dapat dilihat di berbagai negara, seperti Turki, India, dan Mesir.
Sultan Muhammad II ( 1785-1839 M) dari kesultanan Turki
Usmani, melakukan berbagai usaha agar umat islam di negaranya
dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Usaha-usaha
tersebut seperti:
1.Melakukan modernisasi di
bidang pendidikan dan
pengajaran.
2.Mendirikan lembaga pendidikan
Maktebi Maarif.
3.Mendirikan perguruan-
perguruan tinggi di bidang
kedokteran, militer, dan
teknologi.
Setelah kesultanan Turki
dihapuskan pada tanggal 1
November 1923 M, dan Turki
diproklamirkan sebagai negara
berbentuk Republik.
Presiden pertamanya Mustafa
Kemal At-Turk, pendiri Turki
Modern (1881-1938M).
Kemajuan Turki di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi terus
meningkat.
Sementara itu di india cendikiawan
yang berpengaruh besar, terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan,
adalah Sayid Ahmad Khan.
Muhammad Ali, penguasa
Mesir tahun 1805-1849 M,
mengirim para mahasiswa untuk
mempelajari ilmu pengetahuan dan
teknologi ke Prancis.
Perkembangan Kebudayaan Islam Pada Masa
Modern
ARSITEKTUR
Masjidil Haram (bahasa Arab: ) adalah
sebuah masjid di kota Mekkah, yang dipandang sebagai
tempat tersuci bagi umat Islam. Masjid ini juga merupakan
tujuan utama dalam ibadah haji. Masjid ini dibangun
mengelilingi Ka'bah, yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam
dalam mengerjakan ibadah Salat. Masjid ini juga merupakan
Masjid terbesar di dunia.
Muadzin besar dan paling senior di Masjid Al-Haram adalah
Ali Mulla yang suara adzanya sangat terkenal di dunia islam
termasuk pada media international
Imam Besar masjid ini adalah Syaikh Abdurrahman As-Sudais,
seorang imam yang dikenal dalam membaca Al Qur'an dengan artikulasi
yang jelas dan suara yang merdu dan Saykh Shuraim.
Masjid Nabawi
Masjid Nabawi, adalah salah satu mesjid terpenting yang terdapat di
Kota Madinah, Arab Saudi karena dibangun oleh Nabi Muhammad saw. dan
menjadi tempat makam beliau dan para sahabatnya. Masjid ini merupakan salah
satu masjid yang utama bagi umat Muslim setelah Masjidil Haram di Mekkah dan
Masjidil Aqsa di Yerusalem. Masjid ini juga merupakan Masjid terbesar ke-2 di
dunia, setelah Masjidil Haram di Mekkah.
Keutamaannya dinyatakan oleh Nabi saw.,
sebagaimana diterima dari Jabir ra. (yang artinya):

Keutamaan Masjid Nabawi
Dan Masjidil Haram
"Satu kali salat di masjidku ini, lebih besar pahalanya dari
seribu kali salat di masjid yang lain, kecuali di Masjidil Haram.
Dan satu kali salat di Masjidil Haram lebih utama dari seratus
ribu kali salat di masjid lainnya." (Riwayat Ahmad, dengan
sanad yang sah)
Sastra
Muhammad Iqbal

Mustafa Lutfi Al-Manfaluti
Dr Muhammad Husain Haekal

Jamil Sidqi Az zahawi

Abdus Salam Al-Ujaili
Kaligrafi
Kata kaligrafi berasal dan Bahasa
Yunani: kaligrafia atau kaligraphos
. Kallos berarti indah
dan grapho berarti tulisan.
Kaligrafi (khatt) merupakan satu-
satunya seni Islam, yang murni dihasilkan
oleh orang Islam, berbeda dengan seni Islam
lainnya seperti seni lukis dan ragam hias
yang terpengaruh unsur non-Islam.
Macam-macam
- Diwani
- Diwani Mulamma
- Musalsil
- Raihani
- Sulus
Hikmah Mempelajari Sejarah Perkembangan
Islam Pada Abad Modern
Sejarah dikemukakan dalam Al Quran sebagai
kisah atau peristiwa yang dialamiumat manusia
di masa lalu.
Pelajaran yang dapat diambil dari sejarah dapat
menjadi pilihan ketika mengambil sikap.
Pembaruan akan memberi manfaat berupa inspirasi untuk mengadakan
perubahan-perubahan sehingga suatu pekerjaan akan menajdi lebih efektif dan
efisien.
Dalam sejarah, dikemukakan pula masalah sosial dan
politik yang terdapat di kalanganbangsa-bangsa terdahulu.
Pembaruan mempunyai pengaruh besar pada setiap
pemerintahan.
Corak atau bentuk negara dianggap kalangan tertentu
bukan persoalan agama, tetapipersoalan duniawi sehingga
hal tersebut diserhakan kepada manusia
untuk menentukannya.
Terima kasih