Anda di halaman 1dari 39

SPE 2042

SIJIL
PEMASANGAN ELEKTRIK
HASIL PEMBELAJARAN
1. Mengaplikasi penggunaan ikon perisian CAD.
2. Menghasilkan simbol dalam lukisan elektrik
menggunakan perisian CAD berdasarkan
arahan dan spesifikasi yang ditetapkan.
3. Menghasilkan lukisan elektrik menggunakan
perisian CAD berdasarkan spesifikasi yang
ditetapkan.
4. Mencetak lukisan elektrik yang dihasilkan.

SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 2
KANDUNGAN KURSUS
TOPIK HASIL
PEMBELAJARAN
PENTAKSIRAN
BERTERUSAN
1. Pengenalan Kepada
Perisian CAD
2. Suntingan, Kawalan dan
Pengendalian
3. Blok, Dimensi dan Cetakan
4. Lukisan Elektrik CAD
1

1

1
2,3 dan 4
Kuiz dan Amali

Tugasan dan Amali

Ujian dan Amali
Tugasan dan Amali

SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 3

TOPIK 1
Pengenalan Kepada
Perisian CAD

SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 4
Mengaplikasi penggunaan ikon perisian
CAD.

SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER
HASIL PEMBELAJARAN

5
PENILAIAN
KUIZ (5%)
- INDIVIDU
AMALI
- INDIVIDU

SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 6
1.1 PENGENALAN CAD

1. CAD- Computer Aided Drafting and Design.
2. Perisian bagi membuat lukisan yang
berasaskan sistem komputer
3. Digunakan khas dalam disiplin kejuruteraan
mekanikal, elektrik, awam, senibina, carta
aliran dan sebagainya.
SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 7
PERBANDINGAN
Lukisan Konvesional CAD
1. Ketepatan
Pelukis perlu mempunyai kemahiran
untuk menghasilkan lukisan yang
tepat dan teliti
1. Ketepatan
Ketepatan dicapai dengan lebih
mudah
2. Efisien
Memerlukan masa yang lama bagi
menghasilkan dan membuat
perubahan pada lukisan.
2. Efisien
Memerlukan masa yang singkat serta
menjimatkan penggunaan bahan
lukisan.
3. Kualiti
Lukisan yang berkualiti memerlukan
pelukis yang mahir
3. Kualiti
Kualiti boleh dicapai bagi pelukis baru
yang menguasai CAD

4. Seragam
Keseragaman sukar dicapai kerana
kaedah digunakan berbeza.

4. Seragam
Keseragaman dicapai kerana
menggunakan perisian yang standard
SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 8
1.2 MENERANGKAN SISTEM OPERASI
KOMPUTER
SISTEM OPERASI Windows 2000, XP, 7, Vista & 8
KEPERLUAN MINIMUM (KERJA
2D & AUTOCAD 2014 32 bit)
CPU :
Processor 1.6GHz pentium 4
RAM 2 GB ( 4 GB Dicadangkan)
Monitor Resolusi 1024 x 768( 1600 x
1050 dicadangkan)
Hard Disk 6 GB
PERKAKASAN INPUT Mouse
Keyboard
PERKAKASAN OUTPUT Printer
PERKAKASAN STORAN Thumb Drive
SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 9
MENU UTAMA CAD 2014
SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 10
Crosshair
Command Line
Status Bar
Home Tab Draw Toolbar
Modify Toolbar
Layers Toolbar
Annotation
Toolbar
Properties
Toolbar
Utilities
Toolbar
Navigation Bar
UCS Icon
Ruang Lukisan
Quick Access
Toolbar
SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 11
Home Tab Mengandungi pelbagai Toolbar antaranya Draw Tollbar, Modify
Toolbar, Layers Toolbar
Draw Toolbar Mengandungi arahan membuat lukisan seperti circle, line
Modify Toolbar Mengandungi arahan menyunting lukisan seperti trim, erase
Layers Toolbar Mengandungi arahan berkenaan tetapan layer
Annotation Toolbar Mengandungi arahan memasukkan nota seperti text, dimension
Properties Toolbar Mengandungi arahan untuk mengubah ciri suatu objek/layer
Utilities Toolbar Mengandungi arahan seperti Quick Calculator, Measure
Navigation Bar Mengandungi arahan seperti Pan, Zoo Extents
Crosshair 2 garisan bersilang yang mengandungi kotak kecil (pickbox) pada
titik persilangannya
Status Bar Memaparkan koordinat semasa crosshair. Juga mengandungi
ikon untuk bantuan lukisan seperti Ortho, Polar, OSnap
Command Line Kawasan untuk memasukkan arahan dalam bentuk teks
USC Icon Ikon ini menunjukkan anak panah terarah ke positif paksi x dan y
Quick Access
Toolbar
Mengandungi arahan yang biasa digunakan seperti New, Open,
Save, Save As, Plot, Undo, Redo. Arahan ini boleh diubah.
KOORDINAT

Sistem koordinat penting di dalam lukisan terbantu
komputer bagi melukis garisan atau lain-lain objek
pada kedudukan yang tepat dan jitu.
SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 12
JENIS-JENIS KOORDINAT
SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 13
Jenis-jenis
koordinat
Mutlak
Relatif
Polar
KOORDINAT MUTLAK
Menetapkan titik pada grid X,Y dgn mengambil
kita titik 0,0 sbg titik rujukan.

0,0

Command : line
Specify first point : 0,0
Specify next point or [ Undo]: 200,0

SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 14
200
KOORDINAT RELATIF
Tidak menetapkan permulaan garisan pada titik
0,0, tetapi boleh dimulakan pada sebarang titik
yg diberikan
Sistem ini berasaskan nilai penambahan pada
paksi x dan Y dan merujuk kpd titik terakhir
yang ditunjukkan sbg:

dimana mewakili penambahan merujuk
titik akhir
SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 15
@X,Y
Contoh koordinat relatif
50


20,30 100
Command : Line
Line specify first point: 20,30
Specify next point or [ Undo]:@100,0
Specify next point or [ Undo]:@0,50

SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 16
Specify next point or [ Undo]:@-100,0
Specify next point or [ Undo]:@0,-50

SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 17
KOORDINAT POLAR
Dinyatakan dlm bentuk jarak dan arah dlm
darjah sudut
di mana;
@ -Mengambil titik terakhir sebelumnya
sebagai titik rujukan
L jarak yg diambil dari titik akhir dan nilai
ve atau +ve diterima utk mewakili
arah merujuk dari titik pertama
sudut dalam darjah

SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 18
@L<
Contoh koordinat polar

150


(20,20) 240
Command : Line
Line specify first point: 20,20
Specify next point or [ Undo]:@240<0
Specify next point or [ Undo]:@150<90


SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 19
Specify next point or [ Undo]:@240<-180
Specify next point or [ Undo]:@150<270

SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 20
1.4 MENERANGKAN KAEDAH MELUKIS
MENGGUNAKAN
SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 21
Melukis menggunakan kaedah
Command / Command Line
Icon Ribbon
Command / Command Line
SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 22
keyboard dan mouse adalah perkakasan input
yang biasa digunakan untuk memasukkan
command dalam perisian AutoCAD 2014.
memasukkan command dalam command line
dengan menggunakan keyboard adalah
kaedah terawal yang digunakan dalam
AutoCAD
Pastikan <Enter> ditekan untuk melengkapkan
command
Command Alias Chart
Huruf + <Enter> Command
A ARC
C CIRCLE
CO COPY
E ERASE
F FILLET
H HATCH
L LINE
M MOVE
O OFFSET
P PAN
T MTEXT (MULTILINE TEXT)
TR TRIM
SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 23
Command Line dalam AutoCAD 2014
mempunyai ciri AutoComplete dan
AutoCorrect. Sebagai contoh, cuba taip huruf
L dan jangan tekan <Enter>. Anda boleh
melihat cadangan komen yang disediakan oleh
AutoCAD 2014.


SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 24
Icon Ribbon
Ikon dalam AutoCAD 2014 diletakkan dalam
satu paparan, berbanding sebelumnya ikon ini
diletakkan dalam kumpulan toolbar yang
berbeza dan terletak pada kawasan yang
berbeza.
Menunjukkan ikon Line, polyline, Circle, Hatch
dan lain-lain
SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 25
Line
Untuk membuat garisan, klik pada ikon Line
Klik pada ruang lukisan untuk meletakkan titik
pertama Line atau letakkan koordinat titik
pertama


SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 26
Tarik garisan ke arah yang dikehendaki dan
tetapkan koordinat seterusnya atau jarak
garisan tersebut. Tekan <Enter> untuk
melengkapkan commandSPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 27
Circle
Untuk membuat bulatan, klik pada Circle. Pilih
jenis bulatan, sama ada <Center, Radius> atau
<Center, Diameter> atau jenis yang lain

SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 28
Klik pada <Center, Radius>, klik ruang lukisan
untuk meletakkan titik tengah bulatan
kemudian masukkan nilai jejari dan tekan
<Enter>


SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 29
Hatch
Untuk membuat hatch, klik pada hatch. Hatch
biasanya adalah untuk melorekkan atau
mewarnakan sebahagian objek

SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 30
Hatch Creation Tab

SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 31
Gerakkan crosshair dan klik pada ruang yang
hatch akan dilakukan


Hasilnya setelah Hatch dilakukan

SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 32
1.5 ARAHAN MEMBUAT TEXT
Terdapat beberapa arahan khusus
untukmenghasilkan teksSPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 33
Jenis Fungsi
Text
Command: text
<ENTER>
Menghasilkan satu baris teks
Dtext
Command:d text
<ENTER>

Menghasilkan beberapa baris teks yang interaktif (teks
dipaparkan dieditor lukisan serta command line)
Mtext
Command:d text
<ENTER>

Menghasilkan teks berbentuk paragraph di dlm
sempadan yang ditetapkan oleh pengguna
Contoh;
Command : text <ENTER>
Current text style: Standard Text height: 5.000
Specify start point of text or [Justify/style]:pilih
lokasi yang sesuai atau Justify atau style
Specify height<5.000>:8<ENTER>
Specify rotation angle of text <0>:30<ENTER>
Enter text: LUKISAN BERBANTU KOMPUTER
Enter text: MEMBINA TEKS
Enter text: <ENTER>

SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 34
Hasilnya
SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 35
Modify text
Pengubahsuaian stail huruf boleh diubah dgn
menggunakan kekotak dialog Text Style utk
menukar setting yg bersesuaian

Dengan menggunakan menu
Tarik Format pada Bar Menu,
Pilih Text Style

SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 36
SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 37
Seterusnya, kekotak dialog Text Style akan
dipaparkan pada editor lukisan seperti Rajah di
bwh;

Pengguna blh menetap-
Kan beberapa setting bg
Huruf dengan mudah dan
Cepat dgn menggunakan
Kekotak dialog di atas.


RUJUKAN
Mohd Safarin Nordin, Mohd Mohsin Bin Uzir
(2004) ASAS LUKISAN KEJURUTERAAN
BERBANTU KOMPUTER JILID 1. JOHOR. UTM
Mark Dix, Paul Riley (2013) DISCOVERING
AUTOCAD 2014. PEARSON

SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 38
RUMUSAN

pelajar dapat menggunakan AutoCAD 2014
dengan lebih mudah kerana susunan ikon dan
arahan yang telah disusun semula.
Pemilihan jenis koordinat adalah bergantung
pada objek yang hendak dilukis.


SPE 2042 LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 39