Anda di halaman 1dari 9

PEMERHATIAN KANAK-KANAK

DAN PERSEKITARAN
PEMERHATIAN BERKAITAN DENGAN:
1. PERKEMBANGAN KEBOLEHAN
2. KEMAJUAN
3. PENGETAHUAN
4. PENCAPAIAN MURID
1. GAMBARAN TENTANG MINAT YANG
MENDALAM
2. FOKUS TENTANG TINGKAH LAKU SEMULA JADI
3. PANDUAN MERANCANG PEMBELAJARAN MASA
HADAPAN
4. MENGENAL PASTI TAHAP PERKEMBANGAN
KANAK-KANAK
TEKNIK YANG DIGUNAKAN:
1. REKOD ANEKDOT
2. REKOD BERTERUSAN
3. REKOD PERISTIWA
4. SKOR BERSKALA
5. SENARAI SEMAK
1. CATATAN RINGKAS
2. CATAT TINGKAH LAKU
3. MENERANGKAN APA SAJA YANG
BERLAKU
4. DIREKODKAN DALAM SATU ASPEK
SAHAJA
5. TIADA TAFSIRAN YANG BOLEH DIBUAT
1. CATATAN DALAM BENTUK CERITA
2. DIBUAT DALAM INDIVIDU ATAU
KUMPULAN
3. PERISTIWA SEMASA PROSES P & P
4. PERLAKUAN & KATA-KATA DICATAT
SEPANJANG PEMERHATIAN
5. TEMPOH DIJALANKAN 5 – 10 MINIT.
1. CATAT TENTANG TINGKAH LAKU YANG
INGIN DI NILAI
2. TUNGGU SEHINGGA TINGKAH LAKU
DITUNJUKKAN
3. REKOD PERISTIWA YANG MUDAH DI
TERJEMAH DALAM BENTUK GRAF
PEMERHATIAN BERDASARKAN DARJAH
KEKUATANNYA :
1. SANGAT KERAP
2. SEDERHANA
3. KADANG-KADANG
4. JARANG
5. TAK PERNAH
MENNGENAL PASTI PERKEMBANGAN DARI
SEGI PENGETAHUAN, KEMAHIRAN, SIKAP,
DAN KEBOLEHAN. PEMERHATI
MENENTUKAN SAMA ADA:
• TINGKAH LAKU YANG BERLAKU
• TINGKAH LAKU DAPAT DIPERHATIKAN
• KEKERAPAN TINGKAH LAKU ITU
BERLAKU