PENSYARAH : EN.

HAMSAN BIN JAMION

NAMA AHLI KUMPULAN :
• ABDUL

RAZAK BIN ISMAIL

• AZFARHAH BINTI ZULKIFLI

• ADIBAH BINTI RAMLEE

SEJARAH AWAL PENUBUHAN • SEKITAR 1920an • DI BUKA OLEH SEKARELAWAN • UNTUK PELAJAR BERMASALAH ATAU BUTA & PEKAK • SECARA FORMAL BERMULA PADA TAHUN 1948

PENGURUSAN DI MALAYSIA
• KEMENTERIAN PELAJARAN • KEMENTERIAN KESIHATAN • KEMENTERIAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (SEKARANG KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA & MASYARAKAT)

KEMENTERIAN PELAJARAN
• Tanggungjawab Kementerian Pendidikan terhadap pendidikan kanak-kanak bermasalah penglihatan, bermasalah pendengaran dan kanakkanak bermasalah pembelajaran (terencat akal) yang boleh dididik.

KEMENTERIAN KESIHATAN • Tanggungjawab Kementerian Kesihatan untuk mengenal pasti di peringkat awal dan menyaring kanak-kanak yang dilahirkan dalam keadaan berisiko.

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA & MASYARAKAT

• Tanggungjawab Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga & Masyarakat terhadap pendidikan kanak-kanak yang kurang upaya fizikal, terencat akal sederhana dan teruk serta kanak-kanak spastik.

JABATAN PENDIDIKAN KHAS
• Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan khas untuk pelajar • Menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan • Menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi • Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran • Memastikan tenaga pengajar yang mencukupi dan terlatih

JABATAN PENDIDIKAN KHAS
• BAHAGIAN PERANCANGAN PENYELIDIKAN DAN DASAR • BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH • BAHAGIAN LATIHAN DAN KHIDMAT BANTU • UNIT PENGURUSAN

PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS DI LUAR NEGARA • perkembangan dan pembangunan di negara barat lebih cepat dan maju. Perbincangan seterusnya difokuskan di Britain dan Amerika supaya anda dapat membandingkan perkembangan dan pembangunannya dengan apa yang berlaku di Malaysia.

PENDIDIKAN KHAS DI US
• UNDANG – UNDANG MELINDUNGI HAK KANAK-KANAK KURANG UPAYA • PENDIDIKAN PERCUMA • PENDIDIKAN INKLUSIF (TIADA PENGASINGAN SAMA ADA SEKOLAH ATAU KELAS) • DILINDUNG DARI SEBARANG CORAK DISKRIMINASI DALAM EXAM

PENDIDIKAN KHAS DI US
• PENGLIBATAN IBU BAPA DALAM MERANCANG & MENENTUKAN PERKEMBANGAN MURID • AKTA PENDIDIKAN INDIVIDU KURANG UPAYA (Individuals With Disabilities Education Act, Public Law 94-476) ATAU LEBIH DIKENALI DENGAN SINGKATAN (IDEA)

PENDIDIKAN KHAS DI BRITIAN
• DASAR YANG SAMA DENGAN MALAYSIA • KONSEP INTEGRASI & INKLUSIF

PERANAN KELUARGA DALAM PENDIDIKAN KHAS
• MENERANGKAN ISTILAH PENTING KEPADA IBU BAPA • KETAHUI PERASAAN IBU BAPA • KONGSI PENGALAMAN DARI IBU BAPA • PENYAMPAIAN MAKLUMAT • KEYAKINAN IBU BAPA KEPADA GURU

PERKHIDMATAN & KEMUDAHAN UNTUK MURID PENDIDIKAN KHAS KEMETERIAN YANG TERLIBAT: • KEMENTERIAN PELAJARAN (KPM) • KEMENTERIAN KESIHATAN (KKM) • KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA & MASYARAKAT (KPWKM) • DAN LAIN2

KEMENTERIAN PELAJARAN
• • • • SEDIAKAN SEKOLAH GUBAL KURIKULUM & KOKURIKULUM PELAKSANA P&P PENTAKSIRAN MURID (UPSR, PMR, SPM) • PROGRAM PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS • SALURAN DANA SARA DIRI

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA & MASYARAKAT • PENDAFTARAN & KAD KENAL DIRI • BANTUAN ALAT TIRUAN/OTORTIK • GERAN PELANCARAN (BANTUAN KEWANGAN) • ELAUN PEKERJA CACAT • BENGKEL TERLINDUNG • LATIHAN KEMAHIRAN VOKASIONAL • INSTITUT PEMULIHAN

KEMENTERIAN KESIHATAN
• • • • • • • PENILAIAN AWAL PEMULIHAN ANGGOTA/FISIOTERAPI PEMULIHAN PERTUTURAN PEMULIHAN PENDENGARAN RAWATAN SUSULAN PENILAIAN PEMAKANAN RAWATAN PSIKOLOGI

KESIMPULAN
• Pendidikan Khas adalah satu cabang perkhidmatan pendidikan yang disediakan untuk murid berkeperluan khas. • Dasar sedia ada yang diterima pakai sekian lama memperuntukkan hak mendapat pendidikan formal bagi kanak-kanak berkeperluan khas

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful