Anda di halaman 1dari 28

NOVEMBER 2008 DASAR AWAM

FAKTOR-FAKTOR DALAM
PEMBUATAN DASAR AWAM
LUTFAN BIN JAES
PACE
UUM
NOVEMBER 2008 DASAR AWAM
1. OBJEKTIF
1. Membezakan antara aktor rasmi
tidak rasmi.
2. Membezakan aktor utama dan
aktor pelengkap.
3. Membincangkan peranan aktor
rasmi dalam pembentukan dasar
awam.
4. Memberi contoh aktor rasmi.
5. Memberi contoh aktor tidak rasmi
NOVEMBER 2008 DASAR AWAM
2. PENGENALAN
Aktor rasmi yang terlibat ialah
orang politik dan/atau pihak eksekutif (pentadbir).

Aktor tidak rasmi seperti NGO, media, masyarakat
dan individu.

Aktor rasmi terikat dengan peraturan

Aktor tidak rasmi lebih bebasNOVEMBER 2008 DASAR AWAM
3. AKTOR-AKTOR DASAR
3.1 Aktor Rasmi

AKTOR RASMI
Utama Pelengkap
Dapat mandat dari
Perlembagaan;
1. Ahli Parlimen
2. Perdana Menteri
3. Menteri/ Timb.
4. MB/ KM
5. ADUN
Mendapat mandat
dari aktor utama.
Cth; Polis dapat mandat
dari Parlimen melalui
akta Polis untuk
jalankan tugas.
NOVEMBER 2008 DASAR AWAM
3.1 Parlimen

Ditubuhkan sejak hari merdeka
Merupakan badan terpenting berdasarkan kuasa
yang dimiliki.
Parlimen akan bersidang untuk meluluskan,
memansuh dan meminda undang-undang.
Dalam persidangan Parlimen, wakil rakyat diberi
peluang untuk mengkritik manakala Menteri
mempertahankannya.
Melalui proses tersebut, kerajaan akan

NOVEMBER 2008 DASAR AWAM
membuat keputusan samada dasar tersebut ingin
diperbaharui, diperbaiki atau ditamatkan.

Perkara 44, Parlimen mempunyai kuasa
perundangan Persekutuan.

Terdiri drpd. YDPA dan 2 Dewan;
i. Dewan Rakyat
ii. Dewan Negara

Jika DR tidak bersetuju dengan DN, kuasa
undang-undang boleh dilaksanakan oleh YPDA
dan DR sahaja.

NOVEMBER 2008 DASAR AWAM
3.2. Yang Di Pertuan Agong (YDPA)

Merupakan sebahagian daripada Parlimen.

Berperanan dalam acara rasmi spt.majlis
pembukaan Parlimen melalui titah ucapan.

Peranan utama ialah memanggil mesyuarat
dan membubarkan Parlimen.

Sebagai penimbal kuasa antara rakyat dan
Parlimen supaya tidak ada penyalahgunaan
kuasa drpd. ahli parlimen.

Memastikan dasar yang diwujudkan adil untuk
kesejahteraan rakyat.
NOVEMBER 2008 DASAR AWAM
3.3 Perdana Menteri
Aktor utama dalam kerajaan yang memerintah.
Kebanyakan dasar yang dilaksanakan dibentuk dan
digubal oleh PM.
3.3.1 Tunku Abdul Rahman
Dasar yang dilaksanakan pro barat iaitu memerlukan
bantuan dan kerjasama dengan Britain.
Antara dasar yang diperkenalkan ialah;
i. Rancangan Malaya 1(1956-1960)
Matlamat;
i. merapatkan jurang perbezaan antara luar

NOVEMBER 2008 DASAR AWAM
dan bandar.
ii. Mengurangkan kadar kemiskinan
masyarakat luar bandar.
Ekonomi- dasar yang meninggikan pendapatan
dan keluaran negara melalui hasil getah, bijih
timah, industri dan pembukaan tanah baru
Sosial- utamakan kemajuan kesihatan, pelajaran
dan perkhidmatan sosial luar bandar
Sektor awam - perkhidmatan bercorak
ketenteraan seperti balai polis, pejabat pos,
mahkamah dan rumah kerajaan.
NOVEMBER 2008 DASAR AWAM
ii. RM II (1961 -1965).

Tumpukan perhatian di bandar dan sektor pertanian.
Menyediakan kemudahan asas, galakkan
kepelbagaian ekonomi luar bandar, kurangkan
jurang antara kawasan.

3.3.2 Tun Abdul Razak
i. Rancangan Malaysia 1(1966-1970).

Tumpuan utama ialah pembangunan luar
bandar.

Gerakan maju dalam pelajaran, kesihatan
turunkan kadar kemiskinan.


NOVEMBER 2008 DASAR AWAM
ii. Rancangan Malaysia II(1971-1975)

Rancangan yang berasaskan situasi negara
yang alami kemiskinan.
Berlaku Peristiwa 13 Mei 1969 rasa tidak
puas hati kaum berhubung penguasaan ekonomi.
Memperkenalkan DEB;
i. Matlamat membetulkan ketidakseimbangan
Ekonomi yang wujud antara kaum dan wilayah
bagi mencapai perpaduan kaum.
ii. Strategi;
a. Pembasmian kemiskinan tanpa kira kaum.
b. Penyusunan semula masyarakat.


NOVEMBER 2008 DASAR AWAM
iii. Dasar Berkecuali.
Berkecuali dari menyokong pro-barat dan anti
komunis

iv. Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara.
Meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi.
Penggunaan sumber manusia yang optimum.
Memperkukuhkan asas perusahaan untuk
bersaing di peringkat antarabangsa.

v. Dasar Pelajaran Kebangsaan.
Kukuhkan bidang pendidikan dengan berasas
kepada Laporan Razak dan Rahman Talib.
Matlamat mencapai perpaduan negara.
NOVEMBER 2008 DASAR AWAM
3.3.3 Tun Hussein Onn.

i. RMK 3
Meneruskan kesinambungan DEB dengan
memberi penekanan kepada pembasmian
kemiskinan.
Menyemai rasa tanggung jawab rakyat untuk
pelihara keamanan negara.
Mengingatkan rakyat supaya berpegang pada
rukun negara.
NOVEMBER 2008 DASAR AWAM

3.34 Tun Dr. Mahathir Mohamad

i. Dasar Pensyarikatan.
ii. Dasar Kependudukan Negara capai 70 juta
iii. Dasar Penerapan Nilai Islam menerapkan budaya
kerja yang selari dengan kehendak islam.
iv. Dasar Pandang ke Timur menerapkan nilai kerja
yang positif dikalangan penjawat awam dengan
merujuk kepada Korea dan Jepun.
v. Dasar Penswastaan proses pemindahan
perkhidmatan kerajaan kepada sektor swasta untuk
kurangkan beban kerajaan.
vi. Dasar Perindustrian memajukan industri negara
dengan menjadikan sektor perkilangan


NOVEMBER 2008 DASAR AWAM
sebagai pemangkin.

vii. Wawasan 2020
i. Dasar Wawasan Negara
ii. Dasar Sosial Negara


3.3.5 DatoSri Abdullah Ahmad Badawi
i. Islam Hadhari
ii. Modal InsanNOVEMBER 2008 DASAR AWAM
3.4 Menteri/Eksekutif

Ahli politik/eksekutif berperanan sebagai penggubal
atau membentuk dasar yang diketuai oleh PM.

Untuk kekalkan pemerintahan, ahli politik yang
memerintah akan memastikan setiap dasar yang
digubal perlu mendapat keabsahan drpd. Rakyat.

Ahli-ahli politik terdiri daripada mereka yang
menang pilihan raya dan mewakili parti
pemerintah.
NOVEMBER 2008 DASAR AWAM
3.5 Birokrat/Pentadbir Awam

Merupakan kumpulan pelaksana dasar yang telah
digubal oleh pemerintah.
Bertanggungjawab menentukan berjaya atau tidak
sesuatu undang-undang atau dasar.
Merupakan golongan yang lebih tahu atau pakar
dalam perlaksanaan dasar.
Merupakan golongan yang berkecuali dalam hal
ehwal politik kerana tertakluk dalam Perintah Am
Bab D.
Bertanggung jawab mengumpul data dan maklumat
daripada rakyat, susun input untuk dikemukakan
kepada ahli politik(kabinet)NOVEMBER 2008 DASAR AWAM
Maklumat tersebut akan dianalisis dan menjadi asas
kepada penggubalan sesuatu dasar.

Kumpul maklum balas daripada pelaksanaan sesuatu
dasar samada perlu diteruskan atau ditamatkan.

Pelantikan pentadbir awam termaktub dalam perkara
144(1) iaitu dilantik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan
Awam.

Pentadbir-pentadbir awam melaksanakan tugas
mereka dalam proses pelaksanaan dasar di setiap
agensi-agensi awam.
NOVEMBER 2008 DASAR AWAM
4.0 AKTOR TIDAK RASMI
Aktor Tidak
Rasmi
Individu
Awam
Kumpulan
Berkepentingan
NGO
Media
Agensi
Swasta
NOVEMBER 2008 DASAR AWAM
4.1 Agensi Swasta (Sykt..organisasi..)

Merupakan aktor tidak rasmi yang paling utama
mempengaruhi dasar awam.

Penting untuk melaksanakan dasar utama ekonomi
.
Penggerak utama pertumbuhan negara.

Berperanan dalam proses pelaksanaan dasar
awam yang telah digariskan oleh kerajaan.NOVEMBER 2008 DASAR AWAM
4.2 Media
sebagai penyampai maklumat semasa yang
disebarkan secara meluas.
McQuail (1994) media mempunyai 3 pengaruh besar;
i. Kuasa media
ii. Integrasi sosial
iii. Pengetahuan awam.
Kuasa media bagaimana pihak tertentu
memanipulasi maklumat untuk mempengaruhi
masyarakat. Cth. Soviet Union, pihak Nazi gunakan
media untuk menyampaikan propaganda mereka.
CNN hanya memaparkan kesan buruk yang diterima
oleh Israel hasil peperangan dengan Palestine.
NOVEMBER 2008 DASAR AWAM
Integrasi sosial- dikaitkan dengan perubahan sosial
apabila berlakunya urbanisasi.

Melalui urbanisasi sosial, perubahan asas yang
dipengaruhi oleh media telah berlaku.

Akhbar, filem, komik dan buku banyak mem-
pengaruhi kehidupan sosial remaja.

Membawa banyak kesan negatif spt.jenayah,
individualistik dsb.

Tetapi juga membantu masyarakat yang berkongsi
nasionaliti, pemikiran kreatif, saintifik dan
perkembangan teknologi.

NOVEMBER 2008 DASAR AWAM
Menambahkan pengetahuan Awam- sebar maklumat
mengenai dasar-dasar awam.
Berperanan sebagai cheq and balance dalam
menentukan keberkesanan dasar kerajaan.
Penilaian dilakukan oleh penganalisis dengan
membangkitkan isu-isu masyarakat.

4.4 Kumpulan Bukan Kerajaan (NGO)

Badan yang tidak berasaskan keuntungan politik
atau kepentingan awam.
Cuba menarik perhatian rakyat supaya lebih
peka dan aktif terhadap sesuatu isu.
Berperanan dalam mempengaruhi pembentukan
dasar.NOVEMBER 2008 DASAR AWAM
Cth. NGO ialah;

i. Amanah Ikhtiar Malaysia.
Membantu isi rumah termiskin melalui Pinjaman
Ikhtiar yang digunakan untuk kegiatan yang
menghasilkan pendapatan.

ii. Treat Every Environment Special Sdn.Bhd.
Menarik perhatian rakyat supaya lebih peka
terhadap alam sekitar.
Melaksanakan program Kitar Semula, festival
Hijau, Taman negeri Selangor.

NOVEMBER 2008 DASAR AWAM
iii. Persatuan Pencinta Alam Malaysia
memupuk budaya mencintai dan menghargai
alam semulajadi dan sejarah Malaysia.

4.5 Kumpulan Berkepentingan

Mewakili kepentingan golongan tertentu untuk
kepentingan ahlinya.
Memainkan peranan yang penting dalam
pembentukan dasar tetapi bergantung kepada jenis
pemerintahan sesebuah negara.
Di USA, NGO lebih bebas berbanding di Malaysia
yang diletakkan halangan/peraturan tertentu atas
faktor keselamatan.

NOVEMBER 2008 DASAR AWAM
NGO biasanya mewakili kumpulan yang mem-
perjuangkan hak pekerja,wanita, guru dsb.nya.
Cth NGO di Malaysia,

i. Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia
(FOMCA).
Memainkan peranan yang aktif dalam menjaga
hak pengguna.
Berusaha meningkatkan kuasa beli pengguna,
pembangunan berasaskan keperluan bagi
mempastikan keadilan sosioekonomi.

ii. Pertubuhan Organisasi Wanita Kebangsaan(NCWO).
Memperjuangkan hak wanita.
NOVEMBER 2008 DASAR AWAM
4.5 Individu Awam

Individu boleh mempengaruhi sesuatu dasar
apabila mereka mempunyai hak untuk mengundi.

Pengundi akan memberi sokongan kepada parti
pemerintah selagi dasar yang diperkenalkan
mampu untuk jaga kepentingan mereka.

Individu yang bijak pandai mampu sumbangkan
idea dalam proses pembuatan dasar
NOVEMBER 2008 DASAR AWAM
KESIMPULAN
Sesuatu dasar dibentuk berdasarkan
sumbangan dan penglibatan kerajaan, pihak
Swasta, media, kumpulan berkepentingan
dan masyarakat keseluruhannya.
Setiap yang dirancang memerlukan sokongan
pelbagai pihak bagi memastikan
objektif tercapai.