Anda di halaman 1dari 10

BAGAIMANA SEKOLAH

SJKC MENCAPAI % A
YANG BERGITU TINGGI
UNTUK M/P SAINS UPSR?
Hasil temubual dengan guru
besar & guru-guru yang
mengajar
Faktor guru:
 - komited terhadap tugas mereka

 - sanggup berkerja lebih daripada P&P

harian mereka
 - guru yang sama mengajar ikut

murid dari Tahun 4 hingga 6


Mengapa perlu ikut kelas masing-
masing?

 Nampak hasil P&P mereka


 Rasa bertanggungjawab terhadap keputusan
yang dicapai
 Faham kelemahan murid dan jalankan program
pengukuhan & pengayaan
 Tidak dapat lepas tangan terutamanya mereka
yang menyerah murid mereka kepada guru lain
yang mengajar Tahun 6 selepas tahun 5
Program-program khas
Dari segi guru
1. guna kepakaran guru yang menanda kertas soalan
– LDP setiap tahun bagi semua guru yang
mengajar Tahap 2
2. guru mentor - mereka yang berpengalaman
/berkepakaran untuk membimbing dan sebagai
pakar rujuk untuk guru baru terutamanya bagi
bahagian eksperimen yang sangat penting
terutamanya soalan mengenalpasti
pembolehubah /variables
3. program taulan - adakan sesi perbincangan antara
guru-guru secara formal & tidak formal serta
bertukar pengalaman terutamanya bagi sekolah
yang mempunyai banyak kelas peperiksaan
Dari segi Pentadbir
1. Pemantauan yang kerap, ini dapat
 -memastikan guru menjalankan P&P dengan penuh
dedikasi dan terancang khas untuk kes –kes guru yang
perlu ‘dipantau’
 -memastikan guru memberi latihan yang cukup
 -membimbing guru dalam P&P mereka
 -mengawal disiplin murid terutamanya kelas yang
disiplinnya agak teruk
 -guru yang mengajar rasa apa yang dilakukan itu
dihargai oleh pihak pentadbir

2. Headcount dan Audit akademik dijalankan


selepas setiap UPPM dan guru diberi peluang untuk
mengemukakan pandangan atau ulasan

3. Murid yang mencapai target diberi ‘hadiah’


sebagai galakan
Latihan yang diberi
 -mesti cukup
 -tidak membebankan tugas guru, boleh guna
yang sedia ada dalam pasaran
 -mesti ditanda terutamanya Bhg B supaya
kelemahan murid secara individu dapat
dikenalpasti dan proses pemulihan dan
pengayaan dapat dijalankan. Murid wajib
buat pembetulan
 -JSI dijalankan selepas setiap ujian formatif /
sumatif
 Bhg A – bincang dalam kelas. Murid wajib
buat pembetulan
Teknik menjawab
 Dedah guru tahun 4,5 & 6 dengan cara
menjawab yang betul
 Menggunakan kepakaran Guru yang
menanda kertas
 Murid dilatih cara menganalisa soalan
untuk mencari ‘keywords’ & fakta
 Murid hafal perkataan atau fasa ayat
yang mesti digunakan untuk menjawab
kehendak setiap bahagian soalan itu
Program PPSMI 30minit
 Setiap minggu 1 hari
 Dimulakan 2 bulan sebelum UPSR
 30 minit sebelum sesi persekolahan bermula
 Murid dibahagi kepada 3 kumpulan – yang
ada harapan untuk dapat A (80% ke atas) ,
lulus ( 40%-79%) & galus (39% ke bawah)
 Bagi murid yang terlalu lemah, mereka
diletak bawah bimbingan guru pemulihan
 Murid dikumpulkan dan diberi latihan
ringkas (disediakan oleh guru untuk menguji
sesuatu bidang tertentu sahaja) mengikut
tahap masing-masing
 Murid dinaik pangkat ke kumpulan lebih baik
jika mencapai keputusan yang baik
Murid dan ibubapa
 Murid yang bermasalah disiplin atau ‘hard-
core’ – dikumpulkan untuk program motivasi
 Ibubapa dipanggil bersama untuk
berbincang
 Audit akademik dibuat selepas setiap UPPM
(Thn 6) dan ibubapa dijemput bersama. Thn
4 & 5 selepas peperiksaan ½ tahun & akhir
tahun
Sekian