Anda di halaman 1dari 22

KURSUS ASAS KAWALAN

KESELAMATAN SIRI 1
PUSAT LATIHAN AADK MALAYSIA
DAN
PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN
KERAJAAN MALAYSIA NEGERI KEDAH
JABATAN PERDANA MENTERI
OLEH :
RAHSIAKAN RAHSIA KERAJAAN
PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA, JABATAN
PERDANA MENTERI,
ARAS -1, 1 DAN 2, BLOK B7,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62502 PUTRAJAYA
Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia
Negeri Kedah Darul Aman
Jabatan Perdana Menteri
Tingkat 6, Zon B, Wisma Persekutuan
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
Bandar Muadzam Shah, Mukim Anak Bukit
06550 Alor Setar, Kedah Darul Aman

Tel: 04-700 1400
Fax: 04-700 1405
PROFIL PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN
KERAJAAN MALAYSIA NEGERI KEDAH
(CHIEF GOVERNMENT SECURITY OFFICE - CGSO)

OBJEKTIF
Menjadi pusat rujukan kepada semua isu berkenaan keselamatan
perlindungan meliputi keselamatan fizikal, dokumen dan personel di
samping menggubal, mengeluarkan dan menentukan dasar
keselamatan perlindungan dilaksanakan dengan sempurna.

FUNGSI
Menyedia dan mengeluarkan peraturan keselamatan perlindungan.
Memberi khidmat nasihat keselamatan perlindungan dari aspek
fizikal, dokumen, personel, dan keselamatan ICT serta
Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Keselamatan Jabatan-
jabatan Kerajaan dan Sasaran Penting serta, Pengerusi Tim Naziran
Sasaran Penting.

VISI
Menjadi pusat rujukan keselamatan terunggul

Misi
Meningkatkan kepakaran keselamatan perlindungan.
Memberi khidmat nasihat keselamatan perlindungan yang
berkesan di agensi kerajaan dan swasta yang berkaitan.
Memastikan pematuhan kepada Akta dan Peraturan
Keselamatan Perlindungan.
Membudayakan keselamatan perlindungan kepada semua
pelanggan.
Meminimakan pelanggaran keselamatan di agensi kerajaan
dan swasta yang berkaitan.


Motto
'Rahsiakan Rahsia Kerajaan
Slogan
Keselamatan dan kerahsiaan kerajaan tanggungjawab
bersama.
Dasar Kualiti
"Pejabat CGSO sentiasa komited dalam Pengurusan
Pengendalian Tapisan Keselamatan; Inspektorat; Keselamatan
Perlindungan Sasaran Penting / Kawasan Larangan dan Tempat
Larangan; Peperiksaan; Latihan Keselamatan Perlindungan;
Penyelarasan dan Keselamatan Fizikal dan Kelengkapan
dengan cekap dan sistematik berdasarkan kepada Akta,
Arahan, Garis Panduan dan Peraturan yang berkuatkuasa bagi
memenuhi keperluan MS ISO 9001:2000. Pejabat CGSO akan
melaksanakan penambahbaikan berterusan ke atas Sistem
Pengurusan Kualitinya untuk meningkatkan keberkesanannya
bagi meningkatkan lagi kepuasan pelanggan."

Memberi pengetahuan dan pendedahan
mengenai prosedur dan arahan-arahan
Pengawalan Keselamatan yang patut
dilaksanakan di Kementerian / Jabatan /
Agensi Kerajaan

Meningkatkan prestasi pengawalan
keselamatan dalam menjalankan tugas
pengawalan keselamatan harian dengan
lebih cekap dan berkesanObjektif kursus :
Memahami kepentingan tugas sebagai
tanggungjawab yang perlu dipikul
dengan penuh integriti

Memberi kefahaman mengenai
pengendalian buku daftar dan
penjelasan kaedah menyediakan laporan
kejadian

Teknik menjawab soalan peperiksaan
perkhidmatan dan KPSLObjektif kursus : (samb)

Meningkatkan skil untuk berinteraksi
sesama penjawat awam dan orang
awam;

Menguji tahap keupayaan fizikal di tahap
yang sepatutnya;

Memupuk semangat kerjasamaObjektif kursus : (samb)
Penceramah:
1. Puan Siti Binti Bahuddin
Pengarah Negeri
Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan
Kerajaan Malaysia
Negeri Kedah Darul Aman
Pengalaman : 26 Tahun

Pengarah Negeri Perak 1 Sept. 1995

Pengarah Negeri Melaka 15 Nov. 2000

Unit Latihan Dan Kompetensi 1 Sept 2006

Pengarah Negeri Kedah 23 Okt. 2007

Penceramah:
2. Encik Muhamad Ashraf Bin Zainal Abiddin
Penolong Pengarah
(Unit Keselamatan Perlindungan)
Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan
Kerajaan Malaysia
Negeri Kedah Darul Aman
Penceramah:

3. Tuan Haji Mohd Maizar B Md Zakir, P.C.K
Ketua Unit Keselamatan
Hospital Sultanah Bahiyah

Aktiviti sepanjang kursus:
1. KUIZ
2. PENGUCAPAN AWAM
3. PERSEMBAHAN
4. KAWAD
5. SUKAN PETANG
6. RIADAH PAGI
7. HUKUMAN

KUIZ
SETIAP SLOT, PENCERAMAH AKAN
MEMBERIKAN 5 SOALAN DAN JAWAPAN
PERLU DI SERAHKAN KEPADA URUSETIA
SETELAH SLOT CERAMAH BERAKHIR
MARKAH AKAN DIKUMPUL DAN
DICAMPUR DENGAN MARKAH DARIPADA
AKTIVITI LAIN

PENGUCAPAN AWAM
SETIAP PESERTA PERLU MELAKUKAN
SEBARANG BENTUK PENGUCAPAN AWAM

KUMPULAN PERTAMA YANG TELAH
MENGHABISKAN PENGUCAPAN AWAM
AKAN DIBERI MARKAH TAMBAHAN

PERLU DILAKUKAN SECARA INDIVIDU

PENGHULU DAN PENGACARA MAJLIS AKAN
DIKECUALIKAN
KAWAD
PERLU DIADAKAN KAWAD PADA SETIAP
PAGI DAN PETANG
PENGHULU BERTINDAK SEBAGAI PEMBERI
ARAHAN KAWAD


SUKAN PETANG
SETIAP PETANG AKAN DIADAKAN AKTIVITI
SEPERTI PERTANDINGAN SUKAN ANTARA
KUMPULAN SEPERTI BOLA SEPAK,
SUKANEKA, SUKAN TRADISIONAL DAN
MEMBURU HARTA KARUN
BUAT BOLA MENGGUNAKAN PLASTIK
BUNGKUS DAN GETAH
PAKAIAN SUKAN

RIADAH PAGI
SETIAP PAGI AKAN DIADAKAN AKTIVITI
RIADAH SEBELUM MINUM PAGI
PAKAIAN SUKAN

HUKUMAN
SETIAP KUMPULAN PERLU BERADA DI
TEMPAT YANG TELAH DITETAPKAN 5 MINIT
SEBELUM ACARA BERMULA
KUMPULAN YANG TIDAK MENCUKUPI
AHLINYA PADA MASA TERSEBUT AKAN
DIBERIKAN HUKUMAN MISTERI
HUKUMAN AKAN TERBATAL SETELAH
TAMAT PROGRAM JAM 10.30 MALAM
PADA HARI HUKUMAN DIBERIKAN
SETIAP BANTAHAN PERLU DI SERTAKAN
DENGAN TANDATANGAN SEMUA PESERTA
KURSUS
SOALAN ?

JIKA TIADA SOALAN LAGI,
ANDA DI ANGGAP SETUJU DENGAN
KETETAPAN KURSUS INI
TERIMA
KASIH