Anda di halaman 1dari 38

TUGAS DAN

TANGGUNGJAWAB
PENGAWAL
KESELAMATAN
PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN
JABATAN PERDANA MENTERI

SKOP CERAMAH
Keselamatan Perlindungan
Ancaman Keselamatan
Tugas-tugas Am
Panduan & Pelaksanaan
Persediaan Untuk Menjalankan Tugas
Tugas-Tugas Rutin
Contoh Kes-kes Yang Boleh
Menjejaskan Keselamatan
Larangan Semasa Bertugas
Pendakwaan & Tindakan Tatatertib
Penutup
Bertujuan melindungi
aset kerajaan
Fizikal
Dokumen
Peribadi
KESELAMATAN
PERLINDUNGAN
LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN
FIZIKAL BERMAKSUD UNTUK:
MENCEGAH (DETER)
MENGESAN (DETECT)
MELENGAH (DELAY)
MENGAMBIL TINDAKAN
(RESPONSE)
ESPIONAJ
SUBVERSIF
SABOTAJ
PELAMPAU
KELEMAHAN
MANUSIA
ANCAMAN
KESELAMATAN
TUGAS-TUGAS AM PENGAWAL
KESELAMATAN
1) Melindungi aset (kerajaan,
pegawai / kakitangan).
2) Mengawal lalulintas
dalaman.
3) Melaporkan semua perkara
yang melanggar peraturan
jabatan.
4) Mencegah kecurian.

5) Mencegah kebakaran.
6) Mencegah kemalangan dan
pengkhianatan (sabotaj).
PANDUAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-
TUGAS PENGAWAL
1) Anda mesti mematuhi perintah-perintah am.

2) Mematuhi perintah-perintah khas dan arahan-
arahan khas pengawal keselamatan.

3) Mengetahui kedudukan semua bangunan di
dalam kawasan tanggungjawab.

4) Mengetahui semua perintah-perintah dan
peraturan-peraturan yang dikeluarkan dari
semasa ke semasa.
PERSEDIAAN UNTUK MENJALANKAN TUGAS
Anda perlu mengetahui
kedudukan:-
Tempat kerja utama anda
Adakah di Kawasan
Larangan / Tempat Larangan
atau Sasaran Penting ?
Tempat kerja utama
pengawal -pengawal.
Nombor telefon kaunter-
kaunter termasuk
nombor kecemasan.
Tempat-tempat yang menunjukkan
tangga dan pintu keluar.
Tempat alat pemadam api.
Kedudukan pejabat (layout)
di dalam sesuatu jabatan.
Pegawai-pegawai kanan di
dalam sesuatu jabatan dan
PKJ serta Pegawai
Bertanggungjawab Hal
Keselamatan
Tempat-tempat dimana
bahan api disimpan.
Bilik-bilik kawalan, sistem
penggera dan CCTV.
Tempat-tempat menyimpan kotak-
kotak suis pemadam kuasa
elektrik.
Tempat yang mengawal suis
atau alat-alat bekalan air
kepada sistem spinkler.
Tempat simpanan peralatan
untuk mencegah kebakaran.
TUGAS-TUGAS RUTIN PENGAWAL
KESELAMATAN
1) Meronda di luar kawasan bangunan dan
sempadan kawasan.

2) Meronda dalam bangunan.

3) Mengawal pintu masuk.

4) Mengawal pergerakan pelawat dan
kenderaan.
5) Mencegah kecurian dan kerosakan
aset (kerajaan, pegawai-pegawai dan
kakitangan).

6) Melaporkan sebarang
perlanggaran keselamatan.

7) Memeriksa mana-mana
pegawai/kakitangan, pelawat, pekerja
kontrak yang disyaki membawa
peralatan larangan.
8) Menangkap mana-mana penceroboh
yang tiada kebenaran masuk.

9) Mengiringi pelawat ke
pejabat yang dikunjungi
(bila perlu).

10) Mengawasi pekerja-pekerja luar yang
sedang melakukan kerja-kerja
kontrak (selepas waktu pejabat- bila
perlu).

TUGAS-TUGAS MERONDA BANGUNAN
Rondaan meliputi:-

1) Kawasan persekitaran sekeliling
pagar.

2) Kawasan bangunan.

3) Dalam bangunan (pejabat-jika perlu).
Tanggungjawab Untuk Melaporkan
Sebarang Kejadian Yang Tidak
Diingini Kepada Penyelia atau Pegawai
Atasan.

Faktor Yang Perlu Diambil Kira Ketika
Membuat Rondaan :

1) Tentukan Kawasan Yang Perlu Dibuat
Rondaan.


2) Sejauh mana kawasan rondaan
sensitif kepada:-

i. Kebakaran.

ii. Menyimpan nilai harta yang
tinggi.

iii. Menyimpan rahsia
organisasi/jabatan.

iv. Mudah dicerobohi.

3) Masa rondaan

4) Catatan rondaan samada:-

i. Kiraan jam waktu.

ii. Buku laporan pos kawalan.

iii. Sistem waktu digital.
5) PERALATAN YANG PERLU DIBAWA:-

Kunci-kunci dan jam perakam waktu
(Watchman Clock).
Lampu suluh jika perlu.
Senjata api (jika dibekalkan).
Cotar.
Pocket book
Wisel
6) PENYEDIAAN BUKU LAPORAN:-

i. Tarikh, masa, perkara dan nama
pengawal bertugas.

ii. Cara serah tugas.

iii. Dakwat merah untuk sebarang
kejadian tertentu.

iv. Catatan/pengesahan pegawai atasan.
Jenis-Jenis Laporan
Laporan Harian
Laporan Aduan
Laporan Kemalangan
Laporan Kebakaran
MENYELENGGARA LAPORAN
Daftar Pelawat
Daftar Kontraktor
Daftar Panggilan
Daftar Kunci
Daftar Pengangkutan Barang
CONTOH KES-KES YANG BOLEH
MENJEJASKAN KESELAMATAN
Tugas pengawal keselamatan akan
berdepan dengan perkara-perkara
tidak diingini yang mungkin akan atau
telah berlaku. Antara keadaan yang
timbul ialah:-

1) Kelalaian atau aktiviti-aktiviti yang
boleh menimbulkan syak hati.

2) Peralatan milik kerajaan yang lupa
disimpan dan dijumpai selepas waktu
pejabat.
3) Pekerja-pekerja yang bukan
kebiasaan untuk berada di kawasan
peralatan milik kerajaan disimpan.

4) Orang luar yang berkeliaran dalam
bangunan selepas waktu pejabat.

5) Kedudukan harta benda kerajaan
bukan di kawasan kebiasaan.

6) Apa-apa juga kelemahan dalam
keselamatan.
7) Terjumpa kunci mangga yang rosak
atau buruk.

8) Terjumpa alat pemakaian kunci atau anak
kunci.

9) Pintu pejabat yang tidak berkunci selepas
waktu pejabat.

10) Pelawat luar yang tiada kebenaran masuk.
11) Kenderaan yang memasuki kawasan
tiada pelekat / pas masuk.

12) Pelawat tidak memakai pas pelawat.

13) Terjumpa anak-anak kunci yang boleh
digunakan oleh orang yang tidak
bertanggungjawab.
PERATURAN KHAS JABATAN
Pas-Pas Keselamatan

Pas Pelawat

Pas Keselamatan yang
hilang

Kamera-Kamera /
handphone berkamera
Perintah-Perintah Khas Oleh Jabatan
Kecemasan
Tindakan jika berlaku Jenayah / Kematian
Melaporkan Semua Pelanggaran Keselamatan
Membawa Perkara Rasmi / Memorandum
Mengendali Tunjuk Perasaan
Menjaga dan kegunaan Senjata Api
Kemasukan tanpa kebenaran
Barang yang tidak dibenarkan masuk
Barang yang tidak dibenarkan keluar
Ancaman Bom dan Bahan Berbahaya
(spt: Anthrax, Kimia, Gas Beracun)
Tindakan Apabila
Berlaku Jenayah
Mengawal tempat
kejadian dari dimasuki
oleh orang-orang yang
tidak berkenaan

Melindungi bahan bukti

Dapatkan nama dan
alamat saksi dan lain-lain
maklumat


Kegunaan Senjata (J ika ada)
Mesti mematuhi SOP
dan menggunakannya
dengan berhati-hati
bagi melindungi diri
dan orang lain.
LARANGAN KETIKA BERTUGAS
1) Berbual kosong

2) Membaca buku cerita, suratkhabar, risalah,
menonton TV, CD, computer game, chating,
SMS

3) Menghisap rokok di premis kerajaan,
meminum minuman keras, dadah

4) Menyebarkan khabar angin.
KETIKA BERTUGAS PENGAWAL
ADALAH DILARANG:-
5) Meninggalkan tempat tugas tanpa
kebenaran.

6) Memakai pakaian selain dari Uniform yang
ditetapkan

7) Makan / minum / rehat terlalu lama.

8) Menganiaya Rakan

9) Tidur.

- Akta Kawasan Larangan dan Tempat
Larangan 1959
- Akta Rahsia Rasmi 1972
- Kanun Keseksaan (Akta .)
- Kanun Acara Jenayah
- Tindakan Tatatertib di bawah Peraturan-
Peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tata Tertib) 1993

PENDAKWAAN DAN TINDAKAN
TATATERTIB
PENUTUP
Anggota Keselamatan yang cekap dan berkesan
merupakan tonggak utama dalam menjamin
keselamatan sesebuah organisasi.

Keselamatan Perlindungan Tanggungjawab
Bersama