Anda di halaman 1dari 21

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Bahasa Kanak-Kanak
Bermasalah Pembelajaran
Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah


Pembelajaran
Faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa
 Keadaan fizikal
 Kecerdasan dan perkembangan kognitif
 Daya diskriminasi (pengamatan)
 Pengalaman
 Persekitaran
 Emosi, motivasi dan sahsiah
Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Tahap Perkembangan Mental Kanak-Kanak


Menurut Piaget
1. Sensori Motor
(Dari kelahiran hingga 2 tahun)
2. Pra Operasi
(2-7 tahun)
3. Operasi Konkrit
(7-11 tahun)
4. Operasi Formal
(11-15 tahun)
Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

1. Sensori Motor
 Sebahagian besar pergerakan diransang.
 Tidak boleh / tidak ada bahasa
 Hanya menggunakan sedikit fikiran setelah
beraksi
 Belajar mengenal objek
 Akhir 2 tahun mula kenal ahli keluarga dan
binatang
 Faktor masa – semasa
 Faktor kawasan - persekitaran
Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

2. Pra Operasi
 Bahasa mula berkembang
 Tidak berfikir secara abstrak
 Egosentrik
 Tidak berfikiran inverse
 Bertindak atas ransangan sendiri
 Pemikiran statik
 Faktor masa – masa lalu, kini, hadapan.
Tempoh sangat terhad
 Faktor kawasan – rumah, jiran dan
persekitaran
Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

3. Operasi Konkrit
 Membuat operasi tambah, tolak, darab,
bahagi
 Menggabung
 Mencerai
 Mengarah
 Membuang dll.
 Mula berfikir secara kritis.
Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

4. Operasi Formal
 Melahir pemikiran ‘hypothetical and
propositional’
 Boleh menilai sendiri
 Refleksif
 ‘Synthetizes’
 Berangan-angan
 Membuat sesuatu yang abstrak
 ‘Conceptual thinking’
Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Ciri kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran


 Lemah daya pemikiran
- lemah kognitif
- lemah ingatan

 Kurang keyakinan diri


- tidak yakin
- was-was
- kurang perbendaharaan kata
- tidak kreatif
- kurang minat untuk belajar
Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

 Sukar mengawal emosi


- emosi tak stabil
- marah
- periang
- suka menyendiri
- sukar membeza

 Gangguan kesihatan
- penyakit kronik
- masalah disiplin
- egosentrik
Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Kesan Kecacatan Terhadap Proses


Penguasaan Bahasa

“Specific learning disability means a disorder in one or


more of the basic psychological process involved in
understanding or in using language, spoken or written,
which may manifest itself in an imperfect ability to
listen, think, speak, read, write, spell or to do
mathematical calculations. The term include such
conditions as perceptual handicaps, dyslexia and
developmental aphasia”

Public Law of USA 94-142


Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Kesan Kecacatan Terhadap Proses Penguasaan


Bahasa

Menurut Darley (1975),


Manusia memerlukan kordinasi 14,000 kawalan
otot-otot untuk melafazkan satu perkataan.
Oleh itu kemungkinan terjadinya kecacatan
berbahasa di kalangan manusia adalah besar.
Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Kesan Kecacatan Terhadap Proses Penguasaan


Bahasa

Sukar memberi perhatian


 Sukar memberi perhatian yang terbaik
 Memerlukan perhatian
 Bimbingan
 Pelbagai aktiviti
Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Kesan Kecacatan Terhadap Proses Penguasaan


Bahasa

Persepsi
 Sesuatu yang abstrak
 Memberi tanggapan yang berlainan
 Sukar memberi perhatian yang terbaik
Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Kesan Kecacatan Terhadap Proses Penguasaan


Bahasa

Ingatan
 Sukar mengingati sesuatu
 Tempoh masa yang singkat
Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Kesan Kecacatan Terhadap Proses Penguasaan


Bahasa
Kesukaran berfikir
 Berfikir secara mudah
 Sukar menjawab soalan yang susah
Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Kesan Kecacatan Terhadap Proses Penguasaan


Bahasa
Sukar memahami bahasa kiasan
 Sukar menguasai bahasa
 Konotasi dan denotasi
 Memahami secara literal
Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Kesan Kecacatan Terhadap Proses Penguasaan


Bahasa

Sikap dan motivasi lemah


 Rendah diri
 Bersikap negatif
Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah


Pembelajaran
 Lambat berkembang
 Berbentuk kod terhad
- kurang menggunakan imbuhan
- konstruksi ayat yang tidak lengkap
- banyak menggunakan pergerakan
- banyak dipengaruhi loghat daerah
 Tidak kreatif dan pasif dalam aktiviti lisan
 Perbendaharaan kata yang sangat terhad
Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah


Pembelajaran
 Pemilihan diksi yang kadangkala tidak tepat
 Perbualan menyeleweng dari tajuk
 Gagap, pelat, sengau dll
 Kurang keyakinan diri
Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Penguasaan bahasa yang lemah


ini dapat dikesan dalam
 Pertuturan (dysphasia)
 Bacaan (dyslexia)
 Kefahaman (dyssymbolia)
 Ejaan (dysorthographia)
 Tulisan (dysgraphia)
Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Sekian, terima kasih.