Anda di halaman 1dari 5

Asas Kepimpinan dan

Perkembangan Profesional GuruTutorial
Disediakan oleh,
Nurulhidayah binti Mohd Sawal
Siti Aishah binti Mohd Ozib
Siti Zuraidah binti Ehsan
Soalan Tutorial
Soalan 4
Dengan contoh-contoh yang sesuai
banding bezakan tanggungjawab dan
akauntabiliti guru terhadap rakan sejawat
dan profesion perguruan.
Persamaan
Melaksanakan tugasan yang
diberikan. Contoh : Guru kelas
Jaga imej profesion
Menjalinkan hubungan sesama rakan
sejawat

Perbezaan
Tanggungjawab Akauntabiliti
Mengelakkan diri daripada membuat
sebarang kenyataan yang boleh
mencemarkan nama seseorang.
Menguasai ilmu dan pengetahuan
kandungan, pedagogi dan kemahiran.
Tidak melibatkan diri dalam kegiatan
yang boleh menjejaskan kecekapan
sebagai guru.
Berketerampilan semasa melaksanakan
tugas mereka.
Sentiasa mengawasi diri agar sentiasa
memelihara nama baik profesion
Penggunaan kemudahan sepenuhnya
dan tidak salah guna.
Tanggungjawab Akauntabiliti
Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru
Keterampilan tinggi untuk
melaksanakan tugas mereka.
Contoh :
Tidak berat sebelah semasa
melaksanakan tugas.
Meningkatkan profesionalisme
guru