Anda di halaman 1dari 6

Disediakan oleh : Ong

Pei Si

Tutorial 1
PRA 3123
Fungsi keluarga
1) Fungsi Reproduksi
- Mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang
direncanakan.

2) Fungsi Keagamaan
- Sebagai tempat persemaian nilai- nilai luhur
budaya bangsa untuk menjadi insan beragama
yang penuh keimanan dan ketakwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa.
3) Fungsi Kasih Sayang
- Memberikan landasan yang kukuh terhadap
hubungan anak dengan anak, ibu dengan bapa, ibu
bapa dengan anaknya serta hubungan kekerabatan
antara generasi.

4) Fungsi Sosial Budaya
- Anak- anak dibesarkan dengan nilai dan budaya
yang dianuti dalam keluarga.

5) Fungsi Perindungan
- Menambah rasa aman dan keakraban bagi setiap
ahli keluarga. Memberi perlindungan dari segi
tempat tinggal serta perlindungan kepada
perkembangan emosi kanak- kanak.

6. Fungsi Pendidikan
- Mendidik anak- anak kemahiran kerja- kerja di dalam
rumah, kemahiran kerjaya warisan keluarga seperti
kemahiran berniaga, nilai murni dan moral dan spiritual.

7. Fungsi Ekonomi
- Menyediakan semua keperluan kehidupan seperti
makan, minum, barangan dan perkhidmatan kepada
anak- anak.

8. Fungsi Rekreasi
- Menyediakan aktiviti rekreasi bersama ahli keluraga
seperti berkelah, bersukan, bermain, beriadah dan
sebagainya.

9. Fungsi Status dan Kedudukan
- Memberi status kepada anak- anak melalui nama
keluarga, kedudukan keluarga dari segi ekonomi dan
sosial dalam komuniti.
Perubahan Bentuk keluarga
Perubaha
n dari segi
ekonomi
keluarga
Pengamal
an kerja-
kerja
beribadat
dialihkan
dan
diberikan
oleh
sekolah
dan
institusi
agama.
Sistem
kekeluargaa
n
dipengaruh
oleh bentuk
perhubunga
n keluarga
yang
kompleks
serta
respon
daripada
pihak lain
pada
komuniti di
dalam
masyarakat.
Masyarakat
mementingka
n aspek
material
berbanding
dengan kasih
sayang.
Faktor
pendidikan
dan tuntutan
pekerjaan
menyebabka
n lewat
berkahwin.
Sebagai guru prasekolah, kemukakan cara bagaimana
guru boleh melibatkan ibu bapa untuk membantu
kanak- kanak menyesuaikan diri di prasekolah.
1) Mengadakan Hari Keluarga yang melibatkan ibu
bapa dengan anak mereka pada hujung minggu.
2) Mengadakan aktiviti kerohanian dan moral serta
pengamalan nilai- nilai murni seperti ceramah DI
Zi Gui bagi ibu bapa dan anak mereka.
3) Menyambut Hari Jadi kanak- kanak prasekolah
yang melibatkan ibu bapa dan kanak- kanak
prasekolah.
4) Mengadakan Hari Konvokesyen bagi kanak-
kanak selepas menamatkan pendidikan awal
kanak- kanak di prasekolah.
5) Mengadakan lawatan sambil belajar ke Zoo,
Kilang Roti Gardenia bersama ibu bapa dan
kanak- kanak.